Atgriešanās apliecības saņemšana

08.08.2017. 13:53

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta konsulārās palīdzības ietvaros, ja, īstermiņā uzturoties ārvalstīs, pase / personas apliecība tiek nozagta vai bojāta. Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas dod tiesības vienu reizi šķērsojot Latvijas valsts robežu, atgriezties Latvijā vai dzīvesvietas valstī.

Atgriešanās apliecība tiek formēta Latvijas vēstniecības Ukrainā, Kijevā Konsulārajā nodaļā Ivana Mazepi ielā 6B, 01901. Atgriešanās apliecības pieprasīšanai jāierodas Konsulārajā nodaļā personīgi identitātes pārbaudei.

Atgriešanās apliecības pieprasītājs iesniedz:

  • Aizpildītu Iesniegumu atgriešanās apliecības saņemšanai;

  • Divas fotogrāfijas (3x4 cm);

  • Valsts nodevu EUR 15. Samaksa veicama tikai ar   maksājumu karti;

  • Bojātā Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pase (ja ir);

  • Ja atgriešanās apliecība nepieciešama bērnam, jāuzrāda vecāka Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pase vai personas apliecība;

  • Ja pase nozagta: Ukrainas policijas izziņa par zādzību;

  • Ja pase nozaudēta: iesniegums – paskaidrojums par pases nozaudēšanu.

     

Latvijā atgriešanās apliecība jānodod jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, iesniedzot dokumentus jaunas pases saņemšanai.