Засвідчення справжності документа (легалізація)

ВИКОРИСТАННЯ ВИДАНИХ У ЗАКЛАДАХ ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДОКУМЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ

Перед тим як відправитись за кордон працювати, навчатися або укладати шлюб, необхідно своєчасно з'ясувати, які документи потрібні, і чи приймають установи відповідної іноземної держави документи, видані в Латвійській Республіці після їх легалізації в Консульському департаменті Міністерства закордонних справ (на лат. мові), і чи встановлений інший порядок.

Засвідчення справжності документів регулює низка конвенцій та міждержавних угод, а також «Закон про легалізацію документів» і «Правила про легалізацію публічних документів».

 1. Якщо документ призначений для використання в державі, яка є членом Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року «Про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів», то справжність цього документа повинна бути засвідчена спеціальним підтвердженням (апостилем) в Консульському департаменті Міністерства закордонних справ. Завірений апостилем документ придатний для подачі в установи відповідної держави без будь-якого додаткового підтвердження.
 2. Якщо документ призначений для використання в Бельгії, Данії, Франції, Ірландії, Італії, Естонії, установи цих держав повинні приймати публічні документи, видані в Латвійській Республіці - без додаткового засвідчення, так як Латвія слід Конвенції про скасування легалізації документів між країнами-учасницями Європейського співтовариства, яка передбачає взаємне звільнення від вимоги легалізації.
 3. Якщо документ призначений для використання в Україні, всі установи повинні приймати публічні документи, видані в Латвійській Республіці - без додаткового засвідчення, так як між Латвією та Україною 11.08.1996 року укладено Договір "Про правову допомогу і правові відносини з сімейних, цивільних, трудових та кримінальних справах".

 

ВИКОРИСТАННЯ ВИДАНИХ УСТАНОВАМИ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ДОКУМЕНТІВ В ЛАТВІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

У відповідності до ст. 13 п. 1 Договору між Україною та Латвією «Про правову допомогу і правові відносини з сімейних, цивільних, трудових та кримінальних справах», який набрав чинності 11.08.1996 р.:

«документи, які були на території однієї з Договірних Сторін складені або засвідчені офіційною особою (нотаріусом, офіційним перекладачем, експертом тощо) у межах компетенції та за встановленою формою і завірені печаткою, приймаються на території іншої Договірної Сторони без будь-якого іншого посвідчення».

Таким чином, документ виданий в Україні і оформлений відповідним чином не підлягає легалізації і приймається на території Латвії без додаткової легалізації.

Засвідчення справжності документів регулює низку конвенцій та міждержавних угод, а також «Закон про легалізацію документів» (на лат. і «Правила про легалізацію публічних документів».

 1. Якщо документ виданий державою, яка є членом Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року «Про скасування вимог легалізації іноземних офіційних документів» (на лат. мові), то справжність цього документа повинна бути засвідчена спеціальним підтвердженням (апостилем) в компетентному установі відповідної держави. Завірений таким чином документ придатний для подачі в установи Латвії без будь–якого додаткового підтвердження.
 2. Якщо документ виданий державою, яка не є членом Гаазької конвенції 1961 року, її легалізація здійснюється дипломатичним або консульським представництвом Латвійської Республіки у відповідній державі, або Консульським департаментом Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки після відповідного підтвердження документа в компетентних установах зарубіжної держави (в Міністерстві закордонних справ чи дипломатичному або консульському представництві зарубіжної держави).
 3. Якщо документ виданий в країнах-учасницях Європейського Союзу, Європейської економічної зони і в Швейцарській Конфедерації, то немає необхідності додаткового підтвердження (легалізації або апостиля) для використання документа в Латвії.

ПОРЯДОК ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ДОКУМЕНТІВ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) В КОНСУЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛІ

Пред'являючи документ для легалізації, особі необхідно надати:

 • документ, що підтверджує особу або документ, який дозволяє ідентифікувати особу;
 • заповнений бланк заяви, якщо подаєте кілька документів, заповнюйте додаткові анкети;
 • здійснити оплату державного мита безпосередньо в Консульському відділі за допомогою банківської картки через термінал.

Перед подачею документів слід попередньо з'ясувати в установах відповідної держави, необхідно посвідчувати (легалізувати):

 1. тільки оригінал документа/ нотаріально завірену копію документа;
 2. лише переклад документа;
 3. і оригінал документа/нотаріально завірену копію документа, і його переклад.

Документи не можуть бути завірені, якщо в Консульському департаменті Міністерства закордонних справ немає зразка підпису посадової особи та зразка печатки установи, або якщо вони не відповідають вимогам оформлення документів, встановленим у нормативних актах (наприклад, переклади або копії не прошиті та не опечатані, ламінований документ тощо).

Для засвідчення достовірності документів необхідно заповнити заяву, яка має бути заповнено чітко і підписано власноруч. Заяву також можна заповнити в електронному вигляді, але потім воно повинно бути роздруковане і власноручно підписано. Електронну версію заяви на засвідчення справжності документів можна роздрукувати або заповнити на сайті: http://www.mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya/zaverenie-podlinnosti-dokumenta-legalizaciya

СТРОКИ І ОПЛАТА ПОСЛУГИ ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ДОКУМЕНТІВ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) В КОНСУЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛІ

Засвідчення справжності документів проводиться протягом 2 робочих днів з дня подання документа та сплати державного мита.

За засвідчення справжності документів стягується державне мито у розмірі:

 • Отримання документів того ж самого дня – 30 євро

 • Отримання документів протягом наступного дня – 15 євро

За услуги, які надаються Консульским відділом Посольства Латвійськой Республіки в Україні, встановлено порядок безготівкових розрахунків – перерахування.

Відвідувачі можуть розплатитися платіжними картками (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) або використовувати послуги кредитних установ.

При оплаті державного мита за засвідчення справжності документів (легалізацію) через кредитну установу у платіжному дорученні необхідно вказати наступні реквізити:

Отримуватель:

Valsts kase

Рег. номер:

90000050138

Номер рахунку:

LV81TREL1060110919100

Організація-одержувач:

Valsts kase

BIC отримувача:

TRELLV22