Latviešu valodas apguve

26.04.2016. 15:38

Latviešu valodu iespējams apgūt 103 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām, 25 valstīs pasaulē, kā arī Eiropas skolā un 27 augstskolās, tāpat kā arī plašas iespējas piedāvā mūsdienu komunikācijas līdzekļi – valodas mācīšanās internetā. Dažādi internetā pieejamie elektroniskie materiāli - kursi un mācību līdzekļi, daudzveidīgi video un audio materiāli, digitālas spēles bērniem, dod iespēju ērti mācīties latviešu valodu, kā arī metodiskie materiāli nodrošina atbalstu pedagogiem.

Diasporas nedēļas nogales skolas
Latviešu valodas apguve Eiropas skolā
Latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās
Latviešu valodas apguve internetā