Latvijas pases un personas apliecības (ID) noformēšana

17.04.2015. 14:17

Lai noformētu pasi / ID personai ir personīgi jāierodas vēstniecībā! Personām līdz 15 gadu vecumam jāierodas kopā ar likumisko pārstāvi. 

Konsulārās pieņemšanas darba laiki ir darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Fotografēšana notiek uz vietas vēstniecībā.

Tā kā pases un ID izgatavo Latvijā, jauno dokumentu var saņemt apmēram 4 nedēļu laikā pēc pieteikuma noformēšanas. 

Steidzamās pases/ID, var saņemt apmēram 2 nedēļu laikā.

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ

Ja ziņas par izmaiņām nav iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā (piemēram, laulības noslēgšana, laulības šķiršana, vārda vai uzvārda maiņa), pases noformēšanu iespējama tikai pēc ziņu aktualizēšanas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, dokumentus iesniedz personīgi.

Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, dokumentus pases saņemšanai iesniedz viens no vecākiem.