Latvijas pases un personas apliecības (ID) noformēšana

16.02.2017. 14:51

Lai noformētu pasi / ID personai ir personīgi jāierodas vēstniecībā! Personām līdz 15 gadu vecumam jāierodas kopā ar likumisko pārstāvi. 

Konsulārās pieņemšanas darba laiki ir darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Fotografēšana notiek uz vietas vēstniecībā.

Tā kā pases un ID izgatavo Latvijā, jauno dokumentu var saņemt apmēram 4 nedēļu laikā pēc pieteikuma noformēšanas. 

Steidzamās pases/ID, var saņemt apmēram 2 nedēļu laikā.

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ

Ja ziņas par izmaiņām nav iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā (piemēram, laulības noslēgšana, laulības šķiršana, vārda vai uzvārda maiņa), pases noformēšanu iespējama tikai pēc ziņu aktualizēšanas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta 2.daļa nosaka:

Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Tādējādi, nākot kārtot personu apliecinošu dokumentu vēstniecībā, lūdzam ņemt līdzi pilnu izrakstu no Nodokļu pārvaldes (personbevis från Skatteverket) par saviem datiem Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā, kas izsniegts pēdējā mēneša laikā.