Augsta līmeņa konference par ES austrumu un dienvidu kaimiņattiecību nākotni

13.05.2015. 17:23

Rīta sesija

Pēcpusdienas sesija