Vēstniecības darbinieki

20.05.2016. 12:21

DIPLOMĀTI

Alberts SARKANIS 
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Rūta RADIŅA 
Pirmā sekretāre

Majors Ansis MENDE
aizsardzības atašejs Čehijā


VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

Solvita MAŠKOVA
Vēstnieka palīdze, konsulārais darbinieks

Nadja VAVEROVA (Naďa VAVEROVÁ)
Vēstnieka palīdze kultūras jautājumos, tulks

Vāclavs VLAHS (Václav VLACH)
mājas pārvaldnieks, šoferis