Alberts Sarkanis

10.09.2015. 11:04

Sarkanis

Alberts SARKANIS
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Dzimšanas datums: 1960.gada 6.aprīlis

Dzimšanas vieta: Dubnas pagasts, Latvija

Ģimenes stāvoklis: Precējies; trīs meitas

Izglītība
1994 Latvijas universitātes Filoloģijas fakultāte
1993 Viļņas universitātes Filoloģijas fakultāte, Humanitāro zinātņu doktors
1984 Latvijas universitāte, Filoloģijas doktors
 

Papildus izglītība

2003 Kursi Džordža Māršala Eiropas studiju centrā, Vācija

2000 - 2001

Starptautisko attiecību kursi Ženēvas Drošības politikas centrā, Šveice

1997 Mācību kursi Zviedrijas Ārlietu ministrijā, Stokholma
 

Profesionālā pieredze

2013.08. - pašlaik Latvijas vēstnieks Čehijā
2010.12 – 2013.08 Ārlietu ministrija, ģenerālinspektors; Atestācijas komisijas un Kvalifikācijas komisijas loceklis
2009.09 – 2010.12 Latvijas vēstnieks Kazahstānā
2005.12 – 2010.01 Nerezidējošais Latvijas vēstnieks Rumānijā un Bulgārijā
2004.12 – 2009.08 Latvijas vēstnieks Polijā
2004.04 – 2009.11 Nerezidējošais Latvijas vēstnieks pie Neatkarīgā Maltas Ordeņa
2003.05 – 2009.11 Nerezidējošais Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla
2001.06 – 2004.12 Ārlietu ministrija, ģenerālinspektors
1998.03 – 2000.04 Latvijas vēstnieks Somijā
1996.06 – 1998.03 Ārlietu ministrija, valsts sekretāra vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos; Valsts pilnvarnieks Diplomātiskā servisa aģentūrā
1994 – 1997 Latvijas-Lietuvas Robežas jauktās komisijas vadītājs
1994 – 1995 Docenta v.i. Vītauta Dižā universitātē, Kauņa, Lietuva
1990.10 – 1996.06 Latvijas pagaidu pilnvarotais lietvedis, vēlāk vēstnieks Lietuvā
1980.09 – 1990.09 Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts, zinātniskais līdzstrādnieks; Latvijas universitāte, lietuviešu valodas un vēsturiskās gramatikas lektors (1988-1989)
 
Radošais darbs
Dažādu zinātnisko un literāro grāmatu redaktors un līdzautors
2013 Latviešu valodas dialektu atlants
2011 Latviešu-poļu vārdnīca
2011 Benedikta XVI Pasaules gaisma
2009 Valda Adamkus Bez noklusējumiem
2006 Kristijona Donelaiša Gadalaiki
1998 Kalupes izloksnes vārdnīca 2 sējumos
1995 Lietuviešu-latviešu vārdnīca
1998 Līdzautors Latvijas ārlietu dienesta rokāsgrāmatai
1999 Sastādītājs Dokumentu krājumam par Latvijas starptautisko atzīšanu un neatkarības atjaunošanu
 
Valsts apbalvojumi

Saņemti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vatikāna, Neatkarīgā Maltas Ordeņa, Kazahstānas

 
Svešvalodas

Lietuviešu, angļu, poļu, krievu valoda

Pamatzināšanas itāļu, franču, somu un čehu valodā

Vaļasprieks

Valodas, populārā tautas mūzika, lauku vide un darbi