Paziņošana par dzīvesvietu

04.08.2015. 12:37

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Visērtāk to ir izdarīt elektroniski.

Reģistrēt jauno dzīvesvietas adresi ir iespējams arī vēstniecībā. Tam nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Papildu informācija par dzīvesvietas adreses ārvalstī paziņošanu ir atrodama PMLP mājas lapā.