Atgriešanās apliecību saņemšana

04.08.2015. 12:09

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta personai, uzturoties ārvalstīs, nozaudējusi Latvijas Republikas iestāžu izsniegto ceļošanas dokumentu (pasi), tas ticis nozagts vai citādi kļuvis nederīgs.

Atgriešanās apliecību var izsniegt arī ārvalstīs dzimušam bērnam, Latvijas valsts piederīgajam, pēc personas koda saņemšanas.

Atgriešanās apliecību izsniedz Latvijas vēstniecībā Prāgā vienas līdz trīs dienu laikā. Ja nepieciešams, atgriešanās apliecību var izsniegt arī dažu stundu laikā.

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, iesniedzami šādi dokumenti:

  1. iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;
  2. ja personu apliecinošs dokuments nozaudēts vai nozagts: policijas izziņa par dokumenta reģistrēšanu par zudušu vai zagtu.
  3. divas fotogrāfijas 3x4 formātā;
  4. valsts nodeva par atgriešanās apliecības noformēšanu  - 15.00 EUR.

Pēc ierašanās Latvijā personai atgriešanās apliecība jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, piesakot jaunu personu apliecinošu dokumentu.