Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Poliju

26.05.2016. 12:25

2015. gadu Polija noslēdza kā 5. lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. Kopējās preču tirdzniecības apmērs sasniedza 1,75 mljrd. EUR. Pašreizējā Latvijas preču eksporta struktūra raksturojama kā sabalansēta: tiek eksportētas dažādas mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas, minerālie produkti, metāli un to izstrādājumi, koksnes izstrādājumi, kā arī tekstilizstrādājumi, un ķīmiskās rūpniecības produkti.

Kopumā Latvijas un Polijas ekonomiskās attiecības var raksturot kā stabilas, tradicionāli Polija ir viens no nozīmīgākajiem partneriem. Nākotnē mēs sagaidām lielākas investīcijas rūpniecības, metālapstrādes, tranzīta, loģistikas un informācijas tehnoloģiju nozarēs.

Veiksmīgai ekonomiskai sadarbībai par pamatu ir arī labvēlīgais politiskais fons. Regulāri abu valstu starpā notiek tikšanās, organizētas vizītes, sadarbība dažādos formātos.

Latvijas un Polijas ekonomisko attiecību statistika