Stosunki dwustronne

Polska uznała niepodległość Łotwy 27 stycznia 1921 r. stosunki dyplomatyczne byli wznowiony z nią 26 sierpnia 1991 r. 1 lipca 1992 r. ministrowie spraw zagranicznych podpisali Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy. Ambasada Łotwy w Polsce została otwarta w listopadzie 1992 r,  Ambasada Polski w Łotwie pracuje z 12 listopada 1991 r.  

Kraje są bliskimi partnerami w UE i NATO i mają wspólne interesy w regionie bałtyckim dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury transportowej i energetycznej, poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w ropę i gaz, wdrażania Partnerstwa Wschodniego oraz Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ważnym elementem dwustronnych konsultacji są kwestie bezpieczeństwa.

Język Łotewski w Polsce

Początki warszawskiej Bałtystyki można datować na rok 1990, kiedy to na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Katedrę Filologii Bałtyckiej. 2009 r. Katedrę przemianowano na Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki. Katedra oferuje studia licencjackie oraz magisterskie. Poza nauką języków litewskiego i łotewskiego studenci poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, mają zajęcia z przekładu.

Obecni wykļadowcy języka łotewskiego pochodzą z Polski: dr Monika Michaliszyn i mgr Marta Grzybowska oraz  Łotwy (mgr Liene Gūtmane, lektor języka łotewskiego i literatury w latach 2001-2003, 2007-2009 i od roku 2014 do chwili obecnej). Lektoraty jezyka wspiera Agencja Języka Łotewskiego.

więcej: http://baltystyka.uw.edu.pl/?page_id=138