Dokumentu izprasīšana no Latvijas

15.01.2018. 15:58

Policijas izziņas par personas (ne)sodāmību izprasīšana

Lai izprasītu policijas izziņu, personai vēstniecībā jāiesniedz:

 1. aizpildīts un parakstīts iesniegums (veidlapa), kurā ir jānorāda:
 • personas vārds (-i ) , uzvārds, personas kods;
 • ja persona mainījusi vārdu, uzvārdu, personas kodu, tad norāda arī tos;
 • personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese;
 • kādam nolūkam ziņas nepieciešamas;
 • valsts iestāde, kurā izsniegtā izziņa tiks iesniegta;
 • nepieciešamo ziņu apjoms (par kādu periodu nepieciešamas ziņas no Soda reģistra)
 1. personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par nesodāmību izprasīšanas procesā".
 2. samaksa – 50 CAD. Samaksa veicama telefoniski ar kredītkarti vai klātienē vēstniecībā ar debetkarti vai kredītkarti.
 3. legālu uzturēšanos Kanādā pamatojoša dokumenta kopija.
 4. apmaksāta aploksne ierakstītas vēstules nosūtīšanai (Xpresspost).

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecību un izziņu izprasīšana”

Lai izprasītu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu, personai jāaizpilda un vēstniecībā jāiesniedz iesniegums.

Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra saņemšanai

Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra saņemšanai

Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra saņemšanai

Informācija ir jāsniedz precīzi un skaidri salasāmā rokrakstā.

Izprasot dokumentus, personai vēstniecībā jāuzrāda Latvijas pase/personas apliecība. Sūtot pa pastu, jāpievieno personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojums saņemšanai”.

Valsts nodeva par atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības izprasīšanu ir 15 CAD.

Samaksa par izziņu no civilstāvokļu aktu reģistra ir 30 CAD.

Gadījumā, ja izziņu nepieciešams apliecināt ar Apostille, tā tiek izprasīta no Latvijas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta. Samaksa 155 CAD

Ja vēlaties, lai izprasīto dokumentu Jums nosūta pa pastu, Jums ir iespēja:

   maksāt 25.00 CAD par pasta izdevumiem par dokumenta nosūtīšanu ar reģistrētu sūtījumu uz Jūsu norādīto adresi Kanādā;

   iesniegt apmaksātu drošā pasta (xpresspost vai kurjerpasta) aploksni.

Dokumentu (piemēram, par izglītību, darba stāžu, īpašumu u.c.) izprasīšana

Lai izprasītu dokumentu no Latvijas kompetentām institūcijām, uz vēstniecību jānosūta vai personīgi jāiesniedz:

 • aizpildīta anketa 2 eksemplāros. Aizpildot dokumenta izprasīšanas anketu, lūdzam to kārtīgi izlasīt un aizpildīt tikai punktus, kas attiecas uz Jūsu izprasāmo dokumentu un personu.
 • Samaksa par dokumentu izprasīšanu un pārsūtīšanu:

   Konsulārā nodeva par viena dokumenta izprasīšanu ir 45 CAD;

   Konsulārā nodeva par dokumentu komplekta pārsūtīšanu uz Latviju ir 70 CAD.

 • personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojums saņemšanai".
 • Ja dokuments tiek izprasīts no Latvijas arhīviem, samaksa tiks noteikta, izsniedzot arhīva izziņu.
 • aizpildīta anketa ar Jūsu kontaktinformāciju .

Ja vēlaties, lai izprasīto dokumentu Jums nosūta pa pastu, Jums ir iespēja:

   maksāt 25.00 CAD par pasta izdevumiem par dokumenta nosūtīšanu ar reģistrētu sūtījumu uz Jūsu norādīto adresi Kanādā;

   iesniegt apmaksātu reģistrētā pasta (xpresspost vai kurjerpasta) aploksni.

Vēstniecība neuzņemas atbildību par anketā norādītajiem datiem, kā arī informē Jūs, ka iekasētā samaksa par izprasīšanu netiks atgriezta gadījumā, ja dokuments Latvijas Republikā nav atrodams.

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju latviešu valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju angļu valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju franču valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit