Bērnu reģistrācija Latvijas pilsonībā

28.04.2017. 08:52

Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi. Par ārvalstīs dzimuša bērna reģistrācijas kārtību lūdzu sazināties ar vēstniecību.