ANO svinamās dienas

10.03.2015. 16:56
27. janvāris

Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena

20. februāris

Pasaules sociālā taisnīguma diena

21. februāris

Starptautiskā dzimtās valodas diena

8. marts

ANO Sieviešu tiesību un starptautiskā miera diena; Starptautiskā sieviešu diena

21. marts

Starptautiskā rasu diskriminācijas novēršanas diena

21.-28. marts

Solidaritātes nedēļa ar cilvēkiem, kas cīnās pret rasismu un rasu diskrimināciju

22. marts

Pasaules ūdens diena

23. marts

Pasaules meteoroloģijas diena

4. aprīlis

Starptautiskā diena uzmanības pievēršanai mīnu problemātikai un atmīnēšanai 

7. aprīlis

Pasaules veselības diena

23. aprīlis

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

3. maijs

Pasaules preses brīvības diena

15. maijs

Starptautiskā ģimeņu diena

17. maijs

Pasaules informācijas sabiedrības diena (Pasaules telekomunikāciju diena)

21. maijs

Pasaules kultūras daudzveidības diena dialogam un attīstībai

22. maijs

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

25. maijs - 1. jūnijs

Solidaritātes nedēļa ar cilvēkiem teritorijās, kurās nav pašpārvaldes

29. maijs

Starptautiskā ANO Miera uzturētāju diena

31. maijs

Pasaules diena bez tabakas

4. jūnijs

Nevainīgo bērnu, agresijas upuru starptautiskā piemiņas diena

5. jūnijs

Pasaules vides diena

17. jūnijs

Pasaules diena cīņai pret pārtuksnešošanos un sausumu

20. jūnijs

Pasaules bēgļu diena

23. jūnijs

ANO Publisko pakalpojumu diena

26. jūnijs

Starptautiskā diena cīņai pret narkotikām un cilvēktirdzniecību; Starptautiskā diena spīdzināšanas upuru atbalstam

jūlija pirmā sestdiena

Starptautiskā kooperatīvu diena

11. jūlijs

Pasaules populācijas diena

9. augusts

Starptautiskā Pasaules pamatiedzīvotāju diena

12. augusts

Starptautiskā jaunatnes diena

23. augusts

Starptautiskā vergu pārdošanas un verdzības aizliegšanas diena

8. septembris

Starptautiskā lasītprasmes diena

15. septembris

Starptautiskā demokrātijas diena

16. septembris

Starptautiskā ozona slāņa saglabāšanas diena

21. septembris

Starptautiskā miera diena

septembra pēdējā nedēļa

Pasaules jūrniecības diena

1. oktobris

Starptautiskā veco ļaužu diena

4.-10. oktobris

Pasaules kosmosa diena

5. oktobris

Pasaules skolotāju diena

oktobra pirmā pirmdiena

Pasaules dabiskās vides diena

oktobra otrā trešdiena

Starptautiskā dabas katastrofu samazināšanas diena

9. oktobris

Pasaules pasta diena

10. oktobris

Pasaules garīgās veselības diena

16. oktobris

Pasaules pārtikas diena

17. oktobris

Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena

24. oktobris

ANO diena; Pasaules informācijas attīstības diena

24.–30. oktobris

Atbruņošanās nedēļa

6. novembris

Starptautiskā diena vides aizsargāšanai karos un bruņotos konfliktos

14. novembris

Pasaules diabēta diena

16. novembris

Starptautiskā tolerances diena

novembra trešā svētdiena

Ceļa negadījumu upuru piemiņas diena

20. novembris

Pasaules bērnu diena; Āfrikas industrializācijas diena

21. novembris

Pasaules televīzijas diena

25. novembris

Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti

29. novembris

Starptautiskā solidaritātes diena ar Palestīnas iedzīvotājiem

1. decembris

Pasaules AIDS diena

2. decembris

Starptautiskā verdzības atcelšanas diena

3. decembris

Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

5.decembris

Starptautiskā brīvprātīgo diena ekonomiskajai un sociālajai attīstībai

7. decembris

Starptautiskā civilās aviācijas diena

9. decembris

Starptautiskā pretkorupcijas diena

10. decembris

Cilvēktiesību diena

11. decembris

Starptautiskā kalnu diena

18. decembris

Starptautiskā migrantu diena

19. decembris

ANO diena Dienvidu-Dienvidu sadarbībai

20. decembris

Starptautiskā cilvēku solidaritātes diena