Darba pārskati

31.07.2017. 10:17

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskati (.pdf formātā):

2016 (pielikums); 2015 (pielikums); 2014 (pielikums); 2013, 2012; 2011; 2009 un 2010; 2008; 2007; 2006; 2005.