Dokumentu izprasīšana

Ārlietu ministrija vēlas informēt, ka, sākot ar 2015. gada 7. augustu, vairs netiek veikta dokumentu izprasīšanas funkcija no ārvalstu iestādēm ar Konsulārā departamenta starpniecību.

Dokumentu pieprasīšana tieši no ārvalstu kompetentajām iestādēm mazina birokrātisko slogu, neiesaistot Latvijas un attiecīgās ārvalsts ārlietu resoru kā starpnieku, kā arī mazina pakalpojuma saņēmējiem izmaksas, kas saistītas ar dokumentu izprasīšanu un pārsūtīšanu. Lēmums pārtraukt pakalpojumu saistīts arī ar iespēju personām nepastarpināti vērsties attiecīgajā iestādē, lai izprasītu nepieciešamos dokumentus. Tāpat virknē ārvalstu ir prasība ieinteresētajai personai pieteikumus dokumentu saņemšanai personīgi nosūtīt kompetentajai iestādei elektroniski. Tāpat dokumentu izprasīšana ar ārlietu resoru starpniecību daudzu valstu praksē nav ieviesta, tāpēc ātrāka un efektīvāka dokumentu saņemšana iespējama, vēršoties attiecīgās ārvalsts iestādē.

Dokumentu izprasīšana no Latvijas iestādēm ar Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs starpniecību joprojām paliek spēkā. Ar pamatinformāciju par dokumentu izprasīšanu no Latvijas iestādēm ir iespējams iepazīties šeit: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celotajiem/arvalstis-dzivojosajiem/dokumentu-izprasisana-no-latvijas-iestadem

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dokumentu izprasīšanas procesu no Latvijas iestādēm valstī kurā Jūs atrodaties lūdzam sazināties ar attiecīgo Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni 67016364.