Darba piedāvājumi un prakses iespējas

24.02.2017. 17:07

Darba piedāvājumi

Prakses iespējas 
(Praktikantu atlase Ārlietu ministrijā notiek divas reizes gadā: martā un septembrī, izsludinot pieteikšanās konkursu šajā mājas lapas sadaļā.)