Ko dara Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā?

Mēs esam Briselē, lai pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Savienībā.


Pārstāvniecībā strādā diplomāti un eksperti no dažādām Latvijas valsts iestādēm, kuri piedalās sarunās un pārstāv Latvijas intereses Eiropas Savienības Padomes komitejās un darba grupās. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības Padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un citām ES dalībvalstīm.


Mēs uzturam sakarus ar Latvijas parlamentāriešiem un ierēdņiem, ekspertiem un žurnālistiem, uzņēmējiem un darba ņēmējiem, reģionu, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem - visiem, kurus interesē, kas notiek Briselē, un kuru ikdienu tieši ietekmē Eiropas Savienība.


Pārstāvniecība strādā sadarbībā ar mūsu valsts pārējām diplomātiskajām pārstāvniecībām Briselē – Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē un Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecību.


Ceram, ka šī mājas lapa palīdzēs Jums sazināties ar mums un uzzināt vairāk par Latvijas – Eiropas Savienības attiecībām. Zvaniet un rakstiet mums, mēs labprāt tiksimies ar Jums, uzklausīsim Jūsu viedokli par Latviju Eiropas Savienībā!