Latvijas un Maķedonijas* divpusējās attiecības

04.07.2014

Latvijas un Maķedonijas* divpusējās attiecības


* Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija


Latvijai ir ļoti labas politiskās attiecības ar Maķedoniju, kas ir Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts un potenciālā NATO dalībvalsts. 2005.gada decembrī Maķedonijai piešķirts ES kandidātvalsts statuss. 2009.gada 14.oktobrī Eiropas Komisija rekomendēja sākt pievienošanās ES sarunas ar Maķedoniju. Eiropas Komisija šo rekomendāciju atkārtoja arī 2010., 2011., 2012. Un 2013. gada progresa ziņojumos.

 


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1991.gada 25.janvārī Maķedonija deklarēja savu suverenitāti. Latvija Maķedonijas valstisko neatkarību atzina 1993.gada 23.martā. Diplomātiskās attiecības starp Maķedoniju un Latviju tika nodibinātas 1996.gada 14.martā.  

Vēstnieki

Pirmais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Maķedonijā (ar rezidenci Varšavā) bija Uldis Vītoliņš (24.04.2003. –24.11.2004.). No 2005. gada 8. decembra līdz 2013. gada 23. aprīlim Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Maķedonijā (ar rezidenci Stokholmā) bija Maija Manika. Kopš 2014. gada 30. maija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Maķedonijā ar rezidenci Prāgā ir Alberts Sarkanis.

Pirmais Maķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kosta Stoimenovski (Kosta Stoimenovski) (ar rezidenci Varšavā) akreditējās 2002.gada 21.maijā. No 2006.gada 31.oktobra līdz 2009.gada 1.aprīlim Maķedonijas vēstnieks Latvijā bija Dimko Kokaroski (Dimko Kokaroski) (ar rezidenci Varšavā). No 2010. gada 22.jūnija līdz 2014.gada 19. martam Maķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ar rezidenci Varšavā bija Fatmirs Dželadini (Fatmir Xheladini).

Goda konsuli

Latvijas Republikas goda konsuls Maķedonijā ir Zorančo Mitrovski (Zorančo Mitrovski) ar rezidenci Štipas (Stip) pilsētā. Goda konsulāts atklāts 2008.gada 22.februārī.PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Saeimā darbojas Latvijas un Maķedonijas parlamentārās sadarbības grupa Edvarda Smiltēna (Vienotība) vadībā. Maķedonijas parlamentā darbojas Maķedonijas-Baltijas valstu sadarbības grupa priekšsēdētājas Liljanas Popovskas (Liljana Popovska) vadībā..

2005.gada 19.septembrī un 2011.gada 2.-4.februārī notika Maķedonijas parlamentāriešu vizīte Latvijā. 2007.gada 11.-15.novembrī notika Latvijas parlamentāriešu vizīte Maķedonijā.NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

 

2002. gada 8. marts

Latvijas Republikas ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte Maķedonijā (piedalīšanās V10 ārlietu ministru sanāksmē Skopjē)

2002. gada 6. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un Maķedonijas prezidenta Borisa Trajkovska (Boris Trajkovski) tikšanās Rīgā (Rīgas NATO kandidātvalstu samita ietvaros)


2004. gada 11.-12. februāris

Maķedonijas aizsardzības ministra Vlada Bučkovska vizīte Latvijā


2005. gada 1. februāris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Maķedonijas premjerministra Vlada Bučkovska (Vlado Bučkovski) tikšanās Prāgā (foruma Eiropa 2005 laikā)

2005. gada 16. maijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski Varšavā Eiropas Padomes samita ietvaros

2006. gada 19. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Ņujorkā ANO ĢA laikā

2006. gada 8.-9. decembris

Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā

2007. gada 8. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Portugālē

2007. gada 24. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski (Branko Crvenkovski) ANO Ģenerālās asamblejas 62. sesijas laikā


2007. gada 30. novembris

EDSO 15.Ministru padomes sanāksmes ietvaros ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Maķedonijas ārlietu ministru Antonio Milošoski (Antonio Milošoski)

2008. gada 21.-22. februāris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Maķedonijā

2008. gada 2. aprīlis

Maķedonijas investīciju ministra Gligora Taškoviča (Gligor Tashkovich) darba vizīte Latvijā

2008. gada 28.-30. oktobris

Maķedonijas Premjerministra vietnieka integrācijas ES jautājumos un Eiropas lietu Sekretariāta vadītāja Ivicas Bocevska (Ivica Bocevski) vizīte Latvijā.

2009. gada 23. marts

Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā.

2009. gada 23. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) ANO Ģenerālās asamblejas 64. sesijas laikā

2010. gada 31. maijā

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) Dohas ekonomiskā foruma ietvaros.

2010.gada 14.-15.jūlijs

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera oficiālā vizīte Maķedonijā.

2011.gada 8.-10.marts

Maķedonijas premjerministra vietnieka ES lietās Dr. Vasko Naumovski (Vasko Naumovski) darba vizīte Latvijā.

2011.gada 6.decembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki tikšanās Viļņā EDSO sanāksmes ietvaros.

2012.gada 10.februāris

Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki darba vizīte Latvijā.

2014. gada 14. marts

Latvijas Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Maķedonijas Ārlietu ministru N.Poposki Bratislavā GLOBESEC ietvaros 

 SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Kopš 2003. gada Latvija attīsta sadarbību aizsardzības jomā ar Rietumbalkānu valstīm, tai skaitā Maķedoniju. Latvija ir piedāvājusi Maķedonijai dalīties pieredzē par NATO integrācijas un NBS reformu procesu, kā arī demokrātisku kontroli pār bruņotajiem spēkiem.

2010.gada 14.jūlijā tika parakstīts Saprašanās Memorands par sadarbību aizsardzības jomā starp abu valstu aizsardzības ministrijām. Tas paredz vairāk attīstīt sadarbību aizsardzības ministriju ekspertu līmenī, kā arī starp bruņotajiem spēkiem tādās jomās kā vides aizsardzība, militārā izglītība un apmācība. Līdz šim sadarbība notikusi galvenokārt politiskā dialoga līmenī, organizējot aizsardzības ministru un valsts sekretāru tikšanās. Pirmās militāri politiskās konsultācijas notika 2008.gada 11.martā.
SADARBĪBA ES INTEGRĀCIJĀ

Latvija ir izteikusi gatavību dalīties ar Maķedoniju savā ES integrācijas pieredzē. Līdz šimLatvija konsultējusi Maķedoniju valsts pārvaldes jautājumos (Valsts kancelejas darbība, Eiropas integrācija, valsts budžeta veidošana); tikšanās notikušas ar Latvijas Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Valsts Ieņēmuma dienesta pārstāvjiem.SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvija ir ieinteresēta tirdzniecisko attiecību paplašināšanā un attīstībā ar Maķedoniju. Sadarbības potenciāls starp abām valstīm nav pilnībā izmantots un tam ir attīstības iespējas.

Kā potenciālās sadarbības nozares var minēt: tranzītu un loģistiku, kokapstrādi, pārtikas rūpniecību, tekstilrūpniecību, ķīmisko rūpniecību, t.sk., farmāciju un mašīnbūvi.

Tirdzniecības statistika (avots: Centrālā statistikas pārvalde)


Preču tirdzniecība 2013.g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 

·           Eksports:

1. Lietuva – 1 484 550 317 EUR jeb 16,25 % no kopējā Latvijas eksporta

2. Krievija – 1 154 668 054 EUR jeb 12,64 %

3. Igaunija – 1 069 172 506 EUR jeb 11,70 %

101. Maķedonija – 935 708 EUR jeb 0,01%


·         Imports:

1. Lietuva – 2 179 871 425 EUR jeb 19,96 % no kopējā importa Latvijā  

2. Vācija – 1 160 031 741 EUR jeb 10,62 %

3. Krievija – 1 058 214 276 EUR jeb 9,69%

68. Maķedonija – 1 799 824 EUR jeb 0,02% 


Latvijas un Maķedonijas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2013. gadam, EUR 

Gads

Eksports

Imports

2006

49 361

283 443

2007

25 060

644 046

2008

387 476

742 145

2009

493 523

430 821

2010

700 197

1 445 211

2011

584 523

1 729 111

2012

813 034

2 038 817

2013

935 708

1 799 824

 

 • 2013. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 2,74 MEUR (89.vieta).
 • Eksporta apjoms uz Maķedoniju sasniedza 936 tūkst. EUR, kas ir par 13,11% jeb 123 tūkst. EUR vairāk nekā 2012. gadā.
 • Importa apjoms no Maķedonijas sasniedza 1,80 MEUR, kas ir par 11,72% jeb 239 tūkst. EUR mazāk nekā 2012. gadā. 
 • Latvijai ar Maķedoniju ir negatīva preču tirdzniecības bilance 864 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Maķedoniju: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (55,92%); pārtikas rūpniecības produkti (21,02%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (9,57%).
 • Galvenās Latvijas importa preces no Maķedonijas: metāli un to izstrādājumi (41,30%); augu valsts produkti (28,99%); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (27,18%).
 • 2013. gadā lielākie, uz Maķedoniju eksportējušie uzņēmumi: SIA „SOLUTIONS”, SIA „KARAVELA”, SIA „MIKROTĪKLS”.Eksporta preces uz Maķedoniju sadalījumā pa preču veidiem 2013. gadā 

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

935 708

100 %

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-         Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām – 17,73%;

-        Sieviešu kostīmi, žaketes, kleitas, svārki, garās bikses – 14,84%

523 269

55,92%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-         Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs – 93,10%

196 698

21,02%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas:

-         Telefonu aparāti – 78,11%

89 509

9,57%

Dažādas rūpniecības preces

45 483

4,86%

Minerālie produkti

37 366

3,99%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi

23 356

2,50%

Metāli un to izstrādājumi

5 443

0,58%

Jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi no tām

4 770

0,51%

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija

4 035

0,43%

Koksnes papīrmasa; papīrs un kartons

3 519

0,38%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

1 644

0,18%

Importa preces no Maķedonijas sadalījumā pa preču veidiem 2013. gadā 

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

1 799 824

100 %

Metāli un to izstrādājumi:

-         Ferosakausējumi – 59,31%;

-        Dzelzs vai tērauda cauruļvadi – 33,89%

743 390

41,30%

Augu valsts produkti:

-         Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti – 64,13%;

-        Vīnogas, svaigas vai žāvētas – 16,89%

521 720

28,99%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-         Sieviešu kostīmi, žaketes, kleitas, svārki, garās bikses – 48,57%;

-        Vīriešu mēteļi, apmetņi, vējjakas – 12,33%

489 152

27,18%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

23 050

1,28%

Pārtikas rūpniecības produkti

22 497

1,25%Pakalpojumu tirdzniecība 2013 .g. 1.-3.ceturksnī (avots: Latvijas Banka)


 • 2013. gada 1.–3.ceturksnī kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 116 tūkst. EUR.
 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Maķedonija sasniedza 8 tūkst. EUR (braucieni).
 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Maķedonija sasniedza 108 tūkst. EUR (no tiem braucieni – 97 tūkst. EUR).
 • Latvijai ar Maķedoniju ir negatīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 100 tūkst. EUR apmērā.


Investīcijas (avots: Latvijas Banka, Lursoft)

 

Līdz 2013. gada 3.ceturkšņa beigām Latvijā netika reģistrēti Maķedonijas tiešo investīciju atlikumi, arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Maķedonijā netika reģistrēti.  


Līdz 2014. gada 20. februārim Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts 1 uzņēmumi ar Maķedonijas kapitālu (131.vieta). Maķedonija Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ir veikusi ieguldījumus 400 LVL apmērā.


Maķedonijas lielākais investors Latvijā:

-        Ļjubica Kamčeva – investīcijas 400 LVL apmērā (20% SIA „TH BIS” (nodarbojas ar dzērienu vairumtirdzniecību)).


INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

Saites

Maķedonijas Ārlietu ministrija  

ES politika Rietumbalkānos