Lielbritānijā notiek latviešu skolu seminārs

27.02.2012. 17:57

Bredfordas Daugavas Vanagu Fonda namā 25. un 26.februārī norisinājās Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā rīkots seminārs Lielbritānijas un Īrijas Republikas latviešu skolu skolotājiem.

Semināra laikā skolu pārstāvji diskutēja par iespējām attīstīt sadarbību ar Latvijas institūcijām izglītības satura jomā, par mācību materiālu nodrošinājumu, bērnu nometņu rīkošanu un citām sadarbības iespējām. Atsevišķu sarunu un kopīgu diskusiju laikā klātesošie vienojās par tālākajiem darbiem, lai saņemtu lielāku Latvijas valsts atbalstu. Skolu un valdības pārstāvji bija vienisprātis, ka skolu mācību programmu un plāna izveidei ir izšķiroša nozīme atbalsta saņemšanā. Saskaņota un pārdomāta programma arī palīdzētu bērniem, atgriežoties Latvijā, vieglāk iekļauties Latvijas izglītības sistēmā.

Noslēgumā tika nolemts izskatīt iespējas rīkot nākamo semināru šī gada otrajā pusē, lai turpinātu diskusijas par individuālām skolas programmām, piesaistot atbilstošus ekspertus no Latvijas.

Pasākumu vadīja Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nodaļas vadītājs Māris Pūlis, un tajā piedalījās arī Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa, Kultūras ministrijas Integrācijas departamenta direktore Ruta Klimkāne, Eiropas latviešu apvienības izglītības referente Daina Grase un Latvijas vēstniecības Lielbritānijā otrais sekretārs Mārtiņš Pundors.

Šis bija pirmais pasākums, kas vienkopus pulcēja gan Lielbritānijas, gan Īrijas latviešu skolas. Seminārs papildus citiem mērķiem bija arī lieliska iespēja apzināt skolu tīklu, apmainīties ar pieredzi un dibināt savstarpējus kontaktus. Bērnu skaits skolās svārstās no dažiem līdz pat vairākiem desmitiem, un tajās mācās dažādu vecumu grupu bērni. Kopā abās valstīs pašlaik darbojas vai tuvākajā laikā plāno uzsākt darbību 19 skolas, kas aptver aptuveni 470 bērnus.

Seminārā dalību pieteikušo skolu kontaktinformācija.