Nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā

01.04.2016. 13:14

Nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

  1. Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu, vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama, finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāk par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai;
  2. Ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu un darba atļauju sakarā ar nodarbinātību, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā: tas ir 818 EUR mēnesī, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju.