Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

19.10.2016. 16:50

Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs konsuli nodarbojas ar Latvijas valstspiederīgo likumīgo interešu aizsardzību un VAR palīdzēt:

 • ja Jums ārvalstīs nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments – izsniegt atgriešanās apliecību;
 • ja persona ārvalstīs ir palikusi bez iztikas līdzekļiem – palīdz sazināties ar radiniekiem vai draugiem Latvijā, kuri var sniegt finansiālu palīdzību un ārkārtas situācijā nodrošināt nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanu ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību vai pases zuduma gadījumā – ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību;
 • ja noticis nelaimes gadījums – informēt par to tuviniekus / radiniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā minētā sakarā;
 • sazināties ar Latvijas iedzīvotājiem un apmeklēt viņus ieslodzījumā vietās, kā arī palīdzēt nosūtīt vēstuli radiniekiem vai draugiem;
 • pārstāvēt Jūsu tiesības un likumīgās intereses sazinoties ar vietējām institūcijām.

Jāņem vērā, ka par dažiem Latvijas pārstāvniecību sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta samaksa.

 

Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs konsuli NEVAR:

 • iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu;
 • sniegt juridisku konsultāciju;
 • panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;
 • apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;
 • kārtot Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizācijas, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem;
 • palīdzēt Jums sameklēt apmešanās vietu, sameklēt darbu vai nokārtot darba atļauju ārzemēs.