Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

23.02.2018. 13:52
 Kā ārlietu dienests var palīdzēt  Kā ārlietu dienests nevar palīdzēt
 I k d i e n ā
 • Ja   zudis/nozagts personu apliecinošs dokuments, var izsniegt atgriešanās apliecību   (valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības – ārkārtas ceļošanas dokumentu   sadarbībā ar ES dalībvalstu pārstāvniecībām).
 • Ja   persona ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem, var sazināties ar tuviniekiem   vai draugiem Latvijā, lai konsultētu un rastu risinājumu nepieciešamo naudas   līdzekļu pārsūtīšanai ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību.
 • Ja   ceļotājam nav tuvinieku un draugu, kas nodrošinātu finanšu līdzekļus, un ja persona   ārkārtas situācijā ir nonākusi ne savas vainas dēļ, var izsniegt valsts   aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus.
 • Var sazināties ar Latvijas valstspiederīgajiem ieslodzījuma   vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai.
 • Var pārstāvēt Latvijas valstspiederīgo tiesības un likumīgās   intereses saziņā ar vietējām institūcijām, ja pašai personai tas nav   iespējams.
 • Ja noticis nelaimes gadījums, var informēt par to tuviniekus,   sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā nelaimes sakarā.
 • Nevar iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības   iestāžu darbībā, ja Latvijas valstspiederīgais ārvalstī ir izdarījis   likumpārkāpumu.
 • Nevar sniegt juridiskas konsultācijas, neaizstāj advokātu.
 • Nevar panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai   ieslodzījuma apstākļus cietumā, nekā tie ir vietējiem iedzīvotājiem.
 • Nevar kārtot ceļotājiem nepieciešamās formalitātes, kas   saistītas ar tūrisma organizācijas, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu   darbības jautājumiem.
 • Nevar apmaksāt Latvijas valstspiederīgo rēķinus par viesnīcu,   jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai jebkurus citus rēķinus.
 • Nevar palīdzēt ceļotājiem sameklēt apmešanās vietu vai darbu   vai nokārtot darba atļauju ārzemēs.
  K r ī z e s   g a d ī j u m ā
 • Ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, sazinās ar ceļotāju krīzes skartajā valstī vai ar tā kontaktpersonu Latvijā un pārliecinās, vai nepieciešama konsulārā palīdzība.
 • Izvērtējot situāciju, nosūta SMS ar aktuālo informāciju par krīzi un vēstniecības/Konsulārā departamenta kontaktinformāciju.
 • Ministrijas mājaslapā publicē aktuālo informāciju par krīzi un kontaktinformāciju saziņai ar ārlietu dienestu.
 • Sniedz informāciju par izceļošanas iespējām no krīzes skartās valsts ar citu valstu nodrošinātiem transportlīdzekļiem, ja tādi tiek organizēti.
 • Sniedz informāciju par pulcēšanās vietām krīzes skartajā valstī.
 • Ja nav izsludināta evakuācija, nevar nodrošināt personu izceļošanu no krīzes skartās valsts vai teritorijas.
 • Nevar Latvijas valstspiederīgajiem nodrošināt labākus apstākļus, nekā tie ir citām krīzē iesaistītajām personām.
 • Nevar nodrošināt finanšu līdzekļus atpakaļceļam uz Latviju, ja krīzes apstākļu dēļ iegādātā biļete nav izmantojama.
 •  Nevar izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka krīzes apstākļu dēļ ceļotājs kavējis darbu vai mācības.
 • Nevar segt izdevumus, kas krīzes dēļ saistīti ar papildu uzturēšanos krīzes skartajā valstī.