Ceļojumu apdrošināšana

15.01.2015. 16:50

Ņemot vērā gadījumu skaitu, kad Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs saslimst, iekļūst ceļa satiksmes negadījumos vai pat zaudē dzīvību, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments atgādina, ka, lai samazinātu iespējamās izmaksas par palīdzības sniegšanu (ārstēšana, personas transportēšana, personas mirstīgo atlieku transportēšana nāves gadījumā), pirms došanās ārpus Latvijas ir ļoti svarīgi apdrošināt veselību un dzīvību, paredzot arī personas repatriāciju uz mītnes zemi smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Valsts garantētā veselības apdrošināšana (EVAK) 

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), visi Latvijas iedzīvotāji, uzturoties kādā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē, un uzrādot Nacionālā veselības dienesta  (NVD) izsniegto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) var saņemt valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta šīs valsts iedzīvotājiem. Medicīniskās palīdzības apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī.  Par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem valstis vēlāk savstarpēji norēķinās. Pašam pacientam ir jāsamaksā tikai konkrētajā valstī noteiktā pacienta iemaksa, taču vispirms medicīnas iestādē ir jānoskaidro, vai iestādē EVAK karte tiek pieņemta.  EVAK nav obligāta, taču personām, kurām tās nav, par ārzemēs saņemto ārstēšanu ir jāmaksā no personiskajiem līdzekļiem. Saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods. Trīs gadu laikā kopš sniegta veselības aprūpe, sazinieties ar Nacionālo veselības dienestu, uzrakstiet iesniegumu un iesniedziet darījuma apliecinošus dokumentus, kas apstiprina ārstēšanās izdevumus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.). Nacionālais veselības dienests pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process var ieilgt, kamēr Nacionālais veselības dienests saņems informāciju no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Turklāt izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks kā Jums atlīdzināmu valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi.

EVAK karte tiek izsniegta bez maksas.

EVAK karti var saņemt:

  • Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās.
  • Nosūtot pa pastu Nacionālajam veselības dienestam aizpildītu un parakstītu EVAK pieteikuma veidlapu. Ja vēlaties EVAK saņemt pa pastu, veidlapas 7.punktā jānorāda precīza Jūsu adrese. Veidlapa jānosūta pa pastu uz kādu no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām. Pēc pieteikuma saņemšanas EVAK karte tiek izsūtīta kā ierakstītā vēstule uz iedzīvotāja norādīto adresi. 

Papildu informāciju var iegūt pa bezmaksas tālruni 80001234 vai Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.  

Ņemot vērā, ka EVAK esamība nodrošina tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un neparedz repatriācijas izdevumu segšanu, Ārlietu ministrija iesaka iegādāties arī ceļojumu apdrošināšanas polisi.

Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kas veic ceļojumu apdrošināšanu, atrodama biedrības ''Latvijas Apdrošinātāju asociācija'' interneta mājas lapā.