Ārvalstīs dzīvojošajiem

19.01.2015. 09:48

Latvijas Republikai ir 44 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības; 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti, kuras sniedz dažādus pakalpojumus un palīdzību ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas iedzīvotājiem.