Latvija redzami pārstāvēta Pasaules informācijas sabiedrības samita forumā Ženēvā

26.06.2017. 17:30

Šonedēļ (12.-16.jūnijā) Latvija ir aktīvi un redzami pārstāvēta Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society, WSIS) forumā.

Pirmo reizi WSIS foruma vēsturē Latvija šogad ieguva WSIS balvu par Lauku atbalsta dienesta izstrādāto Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

13.jūnijā valodu tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs pārstāvēja Latviju augsta līmeņa sesijā “Iekļaušana – pieeja informācijai un zināšanām visiem”. Savukārt 12.jūnijā “Tilde” organizēja darba sesiju par daudzvalodību kā Interneta pieejamības nodrošinātāju dažādām valodu grupām, attiecīgi nodrošinot arī Zināšanu sabiedrības plašāku pieejamību.

Darba sesiju vadīja Andrejs Vasiļjevs. Kā runātāji uzstājās Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā, vēstnieks Jānis Kārkliņš, UNESCO Zināšanu sabiedrību departamenta vadītājs Indradžits Banerdžī, Eiropas Komisijas komunikāciju tīklu ģenerāldirektorāta mācību, daudzvalodības un pieejamības nodaļas vadītājs Marko Marsella, Parīzes Dienvidu universitātes datorzinātņu laboratorijas (LIMSI-CNRS) goda pētniecības direktors Žozefs Mariani un Dāņu valodas padomes vadītāja Sabīne Kiršmeiere.

Runātāji galvenokārt akcentēja digitālu valodas tehnoloģiju nozīmi mazāku valodu izdzīvošanai digitālā laikmetā (UNESCO paredz, ka līdz 2100.gadam varētu izzust puse no šobrīd pasaulē lietotajām valodām). Eiropas līmenī, 62% iedzīvotāju nepārvalda angļu valodu pietiekami labi, un 42% nekad nav iegādājušies produktus vai pakalpojumus citā valodā kā savā dzimtajā. Tas viss norāda uz nepieciešamību atbalstīt mazāko valodu lietotājus digitālā vidē, ar mašīntulkošanas, runas atpazīšanas un citu mūsdienu valodu tehnoloģiju palīdzību piedāvājot tiem iespēju iekļauties globālā apritē. Tomēr valodu tehnoloģiju izstrāde mazākām valodām ar pieticīgākiem valodu datu resursiem ir ekonomiski neizdevīgāka nekā lielo valodu gadījumā, tādēļ to nevajadzētu atstāt vienīgi tirgus faktoru ziņā. Ja starptautiskā sabiedrība ir ieinteresēta valodu, un attiecīgi arī kultūras daudzveidības saglabāšanā, tirgus diktētās tendences aizvien vairāk nostiprināt lielās valodas nepieciešams līdzsvarot ar papildus atbalstu mazo valodu tehnoloģiskai nodrošināšanai.

Ikgadējā WSIS forumā Ženēvā piedalās dažādas ieinteresētās puses – valdības un starptautiskās organizācijas, kā arī privātais sektors, tehniskā kopiena un pilsoniskā sabiedrība. WSIS ir dažādu ieinteresēto pušu platforma diskusijām par globālu sabiedrības attīstību pastāvīgos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pilnveides un informācijas apjoma pieauguma apstākļos. WSIS process aizsākās divos posmos – ar Ženēvā 2003.gadā pieņemto WSIS deklarāciju un Rīcības plānu, un ar Tunisā 2005.gadā pieņemto detalizēto Rīcības plānu.

Latvijai WSIS procesā bijusi nozīmīga loma kopš procesa pirmsākumiem: vēstnieks Jānis Kārkliņš vadīja Tunisas posma sagatavošanas komiteju, un UNESCO ģenerāldirektores vietnieka komunikācijas un informācijas jautājumos kapacitātē organizēja WSIS desmitgades pārskata konferenci 2013.g. Pēdējos divos gados Latvijas dalību WSIS Forumā iniciē un organizē Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ženēvā vēstnieka Jāņa Kārkliņa vadībā.