V Rize se uskutečnil politický dialog mezi lotyšským a českým ministerstvem zahraničí

útPMEESTE_červen+0300RčenPMEEST_červen149795467600

26. května se setkal státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Andrejs Pildegovičs  s náměstkem ministerstva zahraničních věcí ČR Jakubem Dürrem, jenž Lotyšsko navštívil za účelem politických konzultací. Hovořilo se o vztazích se státy Východního partnerství, aktuálních aspektech bezpečnostní politiky či aktualitách v oblasti dalších mezinárodních vztahů.

V rozhovoru s náměstkyní státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí Ingou Skujiňou (Inga Skujiņa) byly na pořadu jednání takové otázky jako je evropská budoucnost či energetická politika. Obě strany se shodly na nutnosti zachování soudržnosti států EU.

Zástupci obou států vyjádřili svůj zájem na aktivizaci politického dialogu mezi Lotyšskem a Českem a na pokračování politických konzultací.