Višegradas un Baltijas valstu kopīgā vēstule ASV Kongresam ar aicinājumu atvieglot sašķidrinātās gāzes eksportu

16.11.2016. 00:47

Š.g. 14. novembrī Vašingtonā Višegradas un Baltijas valstu vēstnieki nosūtīja vēstuli ASV Kongresa līderiem, kurā pauda pateicību par sadarbību enerģētikas drošības jomā un atzinīgi novērtēja Kongresa interesi par Centrālās un Austrumeiropas enerģētisko  drošību.

Latvijas, Čehijas Republikas, Igaunijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas un Slovākijas vēstnieki norādīja, ka sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksporta attīstība palielinās tās likviditāti pasaules tirgū un pavērs jaunas iespējas gāzes avotu un piegāžu dažādošanai.

Vēstnieki uzsvēra ASV enerģētikas likumdošanas nozīmi, kas varētu paātrināt licenču izsniegšanu sašķidrinātās dabasgāzes eksportam uz Eiropas valstīm. Vēstnieki izteica cerību, ka Kongresa abu partiju līdzšinējais atbalsts šim mērķim tiks atspoguļots gala rezolūcijā vēl pašreizējā Kongresa sasaukuma laikā.

 Sadarbība enerģētikas drošības jomā ir viens no svarīgākajiem elementiem transatlantiskajā sadarbībā. Sašķidrinātā dabasgāze spēlē arvien svarīgāku lomu strauji mainīgajā enerģētikas tirgū. Tā paver iespējas mainīt dominējošo gāzes piegāžu modeli, kas balstās uz cauruļvada gāzes ilgtermiņa piegāžu līgumiem, indeksējot to cenas saskaņā ar naftas cenām.

 Pateicoties slānekļa gāzes un naftas ieguves revolūcijai ASV, tā kļūst par vienu no lielākajiem gāzes eksportētājiem pasaulē. Savukārt Eiropai sašķidrinātā dabasgāze nodrošina  reālu iespēju gāzes avotu un piegāžu ceļu dažādošanai.

Centrālās, Austrumeiropas un Baltijas valstis joprojām cieš no aukstā kara laika mantojuma - gāzes cauruļvadu sistēmas, kurā dominē viens piegādātājs. Tomēr pēdējos gadu laikā reģionā ir panākts ievērojams progress, lai radītu priekšnosacījumus alternatīviem piegādes ceļiem, ieguldījumiem infrastruktūras izveidē un modernizācijā. LNG termināļi Klaipēdā (Lietuvā) un Svinouščjē (Swinoujscie) (Polijā) ir radījuši iespēju importēt sašķidrināto gāzi no jebkuras vietas pasaulē, tai skaitā, ASV. Pašreiz gāzes piegādes Eiropā, izmantojot pārrobežu starpsavienojumus, var sasniegt ne tikai Baltijas un Višegradas valstis, bet arī Ukrainu un Dienvideiropu. Tomēr, lai padarītu sašķidrinātās gāzes importu patiešām reālu ir nepieciešams atvieglot ASV dabasgāzes eksporta iespējas un radīt tam atbilstošu infrastruktūru.