Aicinām piedalīties Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu diskusijās

02.12.2014. 19:09

Latvija būs ES prezidējošā valsts no 2015.gada janvāra līdz jūnijam un kopā ar Itāliju (2014.gada 2.puse) un Luksemburgu (2015.gada 2.puse) veidos t.s. prezidentūras trio.

Kopš 2007.gada darbs Eiropas Savienības (ES) Padomē notiek saskaņā ar 18 mēnešu darba programmu, ko sagatavo prezidentūru trio. Lai uzsāktu konsultācijas ar Latvijas trio prezidentūras partneriem Itāliju un Luksemburgu, kā arī ES institūcijām par trio prezidentūras darba programmu, 2012.gada laikā ir nepieciešams iezīmēt Latvijas intereses un iespējamās prioritātes ES Padomē 2015.gada 1.pusē. 

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts ir sācis darbu pie Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas sagatavošanas. Pirmais posms Latvijai interesējošo jautājumu noskaidrošanā būs diskusijas ar plašas sabiedrības iesaisti 2012.gada jūnijā, jūlijā un septembrī (diskusiju norises plānu skatīt šeit).

Diskusiju rezultātā iecerēts apkopot priekšlikumus un idejas no sabiedrības puses par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm, tāpēc tajās tiek aicināti piedalīties eksperti gan no valsts, gan nevalstiskā sektora, gan akadēmiskajām aprindām, gan uzņēmējdarbības un radošās inteliģences vidus, lai aptvertu iespējami plašu iespējami plašu interešu loku.

Diskusijas un tām nepieciešamo informatīvi analītisko materiālu ciešā sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu sagatavos Latvijas Politologu biedrība, izmantojot tam Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” aktivitātes 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” ietvaros pieejamo finansējumu. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.