Mazākumtautību izglītība: statistika un tendences

21.03.2016. 16:20

Valsts finansēta izglītība Latvijā tiek īstenota septiņās mazākumtautību izglītības programmās: krievu, poļu, ebreju, ukraiņu, igauņu, lietuviešu un baltkrievu.

2015./2016.mācību gadā valsts finansējumu saņēma 811 izglītības iestādes. No tām 104 izglītības iestādes īsteno mazākumtautību izglītības programmas (tai skaitā 94 skolas īsteno izglītības programmas krievu valodā un bilingvāli, 4 poļu valodā un bilingvāli, 1 ukraiņu valodā un bilingvāli, 1 baltkrievu valodā un bilingvāli, 2 ebreju, 1 latviešu un lietuviešu, 1 latviešu un igauņu).

71 izglītības iestādes īsteno gan latviešu, gan mazākumtautību izglītības programmas, kā arī 3 privātās izglītības iestādes īsteno vispārējās izglītības programmas angļu valodā (2 skolas) un franču valodā (1 skola). Tāpat ir 28 vakara, neklātienes un tālmācības izglītības iestādes, no tām 14 īsteno gan latviešu, gan mazākumtautību izglītības programmas. Vairākas izglītības iestādes nodrošina romu skolēnu izglītību.

2015./2016. mācību gadā izglītības iestādēs mācās 213 357 skolēni, no tiem 59 418 skolēnu mācās mazākumtautību izglītības programmās, sasniedzot 26 % no kopējā skolēnu skaita.