Fakti par sabiedrības integrāciju Latvijā

13.03.2015. 21:20
sabiedribas integracija LV istais
Fakti par sabiedrības integrāciju Latvijā

Latvijas sabiedrība ir moderna, iecietīga, atvērta un vienlīdzīga, tā sakņojas gadsimtiem senā valodā un kultūras tradīcijās. Dažādu tautību cilvēki ar atšķirīgiem reliģiskiem uzskatiem un seksuālo orientāciju uzskata Latviju par savām mājām.

 • Latvijas Republikas Satversmē garantētas pamattiesības un aizliegta diskriminācija.
 • Latvijā ir unikāla izglītības sistēma: valsts finansētas mazākumtautību izglītības programmas var apgūt septiņās valodās (baltkrievu, igauņu, ivrita, lietuviešu, poļu, krievu, ukraiņu), un vismaz 60% no mācību satura pasniedz latviešu valodā vai bilingvāli.
 • Saskaņā ar Eirobarometra datiem par 2012. gadu, Latvijas iedzīvotāji prot vairākas svešvalodas: 95% – vismaz vienu, 54% – divas, 13% – trīs, un šie skaitļi ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības vidējos rādītājus.
 • Vairāk nekā 94% mazākumtautību pārstāvju var sazināties latviešu valodā (pētījums „Piederības sajūta Latvijai”).
 • Aptuveni viena trešdaļa laulību tiek slēgta starp dažādu tautību partneriem.
 • Krievu tautības iedzīvotāji Latvijā jūtas daudz mazāk diskriminēti nekā krievu tautības iedzīvotāji citviet Eiropas Savienībā – tikai 5 % LV salīdzinājumā ar 27% dažās citās ES valstīs (Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras „ES minoritāšu un diskriminācijas apsekojums”, 2009).
 • Latvijā kopumā diskriminācija etniskās izcelsmes dēļ ir ļoti reta, kā to atzinuši 52% respondentu salīdzinājumā ar 37% aptaujāto vidēji ES. Turklāt 16% respondentu uzskatīja, ka Latvijā nav etniskās diskriminācijas, kamēr vidēji ES to atzina tikai 2% aptaujas dalībnieku (Eirobarometra pārskats, 2012.)
 • Daudzi krievu tautības iedzīvotāji ieņem augstus politiskus amatus, un Latvijas Republikas Saeimā ir deputāti, kuru dzimtā valoda ir lietuviešu, arābu, krievu un ukraiņu.
 • Latvijas ārlietu dienestā ir krievu, amerikāņu, armēņu, uzbeku un citas izcelsmes diplomāti.
 • Kopš 1991. gadā Latvija atguva neatkarību, valstī nav bijis rasistiski motivētu slepkavību vai nopietnu incidentu. 
 • Latvijas ebreji vismazāk saskata antisemītismu kā problēmu (Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pētījums „Diskriminācija un naida noziegumi pret ebrejiem Eiropas Savienībā”, 2013).
 • Latvija automātiski piešķir pilsonību Latvijā dzimušiem bezvalstnieku vai nepilsoņu bērniem. Latvijā 96% bērnu ir Latvijas pilsonība.
 • Latvijā rosina un pozitīvi novērtē centienus iegūt pilsonību. Ir nodrošināta vienkārša procedūra, ka atbilst visiem Eiropas standartiem. 62% krievu izcelsmes iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi, un 84% visu Latvijas iedzīvotāju ir tās pilsoņi.
 • Latvijā ir vislielākais sieviešu īpatsvars (vairāk nekā 40%) uzņēmumu augstākā līmeņa vadības amatos ES dalībvalstu vidū („Starptautiskais uzņēmējdarbības ziņojums”, 2014); savukārt pasaules līmenī Latvija ierindojas 7. vietā (Starptautiskās darba organizācijas pētījums „Sievietes uzņēmējdarbībā un vadībā”,2015).
 • Latvijā vairākums bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu studentu un zinātnieku ir sievietes (UNESCO Statistikas institūta apsekojums „Sievietes zinātnē”).
 • Latvija dzimumu līdztiesības jomā pēdējo gadu laikā konstanti ierindojas pirmo piecpadsmit valstu vidū pasaulē (Pasaules Ekonomikas foruma ikgadējais pētījums „Globālais ziņojumspar līdzvērtīgām iespējām sievietēm un vīriešiem”, 2014).