Eiropas Savienības finanšu ierobežojumi

05.01.2017. 11:38

Konsolidētais ES finanšu ierobežojumu (sankciju) saraksts https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en 

  • Konsolidētais saraksts ir izveidots un tiek uzturēts, lai atvieglotu finanšu sankciju, kas ir saistošas gan publiskajam, gan privātajam sektoram, piemērošanu
  • Konsolidētais saraksts izveidots kā konsultatīvs palīgs un meklēšanas instruments, vienlaikus juridiski saistošas ir  tikai tiesību aktu publikācijas ES Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
  • Tā kā ar ES tiesību aktiem tiek pārņemtas visas ANO noteiktās sankcijas, Konsolidētais saraksts ietver gan ES, gan ANO noteiktos finanšu ierobežojumus, kas saistoši visā ES jurisdikcijā.