Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

29.09.2016. 10:06
Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai

Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā, Latvijai iesniedzot pievienošanās rakstu Francijas valdības depozitārijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) ceturtdien, 2.jūnijā, Parīzē svinīgi parakstīja Līgumu par Latvijas pievienošanos OECD.

16. jūnijā Saeima divos lasījumos atbalstīja likumprojektu “Par 1960.gada 14.decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijas par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas nosacījumiem”. 2016. gada 1. jūlijā Latvija iesniedza pievienošanās rakstu Francijas valdības depozitārijā un oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti.

Ministru prezidents norādīja, ka dalība OECD ir bijis Latvijas mērķis jau divdesmit gadus, bet tas nekad nav bijis pašmērķis. “Latvijas pievienošanās process OECD jau ir devis konkrētus ieguvumus un uzlabojumus - tas ir bijis dzinējspēks valsts kapitālsabiedrību pārvaldes reformai un kalpojis kā papildu stimuls, lai celtu mūsu kapacitāti cīņā ar kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos,” sacīja M. Kučinskis.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāpabeidz OECD rekomendāciju ieviešana, kā arī, neapstājoties pie sasniegtā, jāpieņem atbildīgi lēmumi, kas ļautu attīstīties valsts tautsaimniecībai.

OECD ģenerālsekretārs A. Gurija uzsvēra, ka Latvijai trīs gadu laikā ir izdevies īstenot dažādas reformas, panākot lielu progresu īsā laika posmā. “Esmu pārliecināts, ka Latvija un tās iedzīvotāji iegūs no valsts dalības OECD,” sacīja A. Gurija.

Līgums par Latvijas pievienošanos OECD angļu un franču valodā pieejams šeit.

OECD veic uz pierādījumiem balstītu analīzi un pētījumus ikvienā tautsaimniecībā nozīmīgā jomā (ekonomiskā politika, sociālā, izglītības, veselības politika u.c.). Tas dod iespēju valstī realizēt politiku, kas balstīta uz pasaules ekonomiski attīstītāko valstu pieredzi, pieļautajām kļūdām un gūtajiem secinājumiem.

2016. gada 19. maijā publicēts OECD sagatavotais Ziņojums par Latvijas izglītības sistēmu, kas satur izvērtējumu par Latvijas izglītības sistēmu kopumā un īstenoto politiku katrā izglītības pakāpē (pirmsskolas izglītību un aprūpi, pamatizglītību, vidējo izglītību, kā arī augstāko izglītību). Katra sadaļa apraksta esošo situāciju attiecīgajā izglītības pakāpē, īstenoto politiku un sniedz rekomendācijas situācijas uzlabošanai.

Ziņojums pieejams elektroniski OECD bibliotēkā: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-latvia_9789264250628-en

2016. gada 31. martā publicēts OECD sagatavotais Latvijas Sociālās politikas pārskats, kurā padziļināti skatīta Latvijas situācija darba tirgus politikas un sociālās politikas jomā, kā arī analizētas līdzšinējās reformas un sniegts OECD ekspertu redzējums par Latvijas galvenajiem nākotnes izaicinājumiem. Sagatavotais pārskats sniedz neatkarīgu skatījumu uz Latvijas valdības iecerētajām reformām un rekomendācijas to ieviešanai.

Ziņojums pieejams elektroniski OECD bibliotēkā: http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264250505-en

Iestāšanās  pasaules attīstītāko valstu organizācijā Latvijai dos būtiskus ieguvumus:

  •          Pievienošanās OECD uzlabo Latvijas starptautisko kredītreitingu, kas savukārt, ietekmē procentu likmi, par kādu valdība un uzņēmumi var piesaistīt finansējumu. Tādējādi samazinās valsts parāda apkalpošanas izmaksas.
  •          Ārvalstu tiešo investīciju pieaugums. Dalība OECD nozīmē atbilstību noteiktiem/augstiem standartiem uzņēmējdarbībā, investīciju vides sakārtošanā un investīciju aizsardzībā. Pēc iestājas OECD, Latvija tiek iekļauta OECD veiktajos tautsaimniecības nozaru politikas pārskatos un pētījumos, statistikas, un citās datu bāzēs. Šiem pētījumiem ir augsta ārvalstu investoru, starptautisko finanšu institūciju un uzņēmēju uzticība.
  •          Pastiprinās cīņa ar korupciju, pilnveidojot tiesisko ietvaru un ieviešot to praksē.
  •          Tiešo ekonomisko sakaru veicināšana ar OECD dalībvalstīm. Latvija kļūst ekonomiski atpazīstama valstīs, ar kurām līdz šim ekonomiskajā un tirdznieciskajā sadarbībā nav pilnībā izmantots viss potenciāls.
  •          Iespēja vērtēt un uzlabot Latvijas izglītības sistēmu, saskaņā ar citu OECD dalībvalstu labākajiem piemēriem, tai skaitā par darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstīšanu.
  •          Valsts pārvaldē strādājošo kompetences un zināšanu uzlabošana un pilnveidošana. Latvijas valsts pārvaldei tiks nodrošināta pieeja plašai un daudzpusīgai ekspertīzei, kas palīdzēs izvēlēties piemērotākos risinājumus konkrēto politiku uzlabojumiem.