Latvijas nacionālais kontaktpunkts OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem

27.04.2018. 13:46
  OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem ir valdību rekomendācijas multinacionālajiem uzņēmumiem, kas paredz brīvprātīgus principus un standartus atbildīgai biznesa veikšanai.

Vadlīnijas ir akceptējušas visas OECD dalībvalstis, kā arī 11 OECD ne-dalībvalstis, kas ir pievienojušās OECD Starptautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklarācijai. Latvija šai deklarācijai pievienojās 2004. gada sākumā.

Minēto valstu valdības ir apņēmušās veicināt vadlīniju ievērošanu, rekomendējot tās ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas šajās valstīs un pašmāju uzņēmumiem, kas darbojas ārvalstīs.

Vadlīniju mērķis:

 • nodrošināt multinacionālo uzņēmumu darbības atbilstību valdību noteiktajām politikām;
 • stiprināt uzticēšanos starp multinacionālajiem uzņēmumiem un tām sabiedrībām, kurās tie darbojas;
 • veicināt multinacionālo uzņēmumu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

Vadlīnijas aptver sekojošas jomas:

 • nodarbinātība un industriālās attiecības,
 • vide,
 • cilvēktiesības,
 • patērētāju tiesības,
 • konkurence,
 • nodokļi,
 • korupcijas novēršana,
 • zinātne un tehnoloģijas,
 • informācijas atklātība
   Brošūra: OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem - Atbildīga uzņēmējdarbība

OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (pilns teksts latviešu valodā)

OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (pilns teksts angļu valodā) un informācija, kas saistīta ar Vadlīniju ieviešanu un veicināšanu

Vadlīniju ieviešana

Citu starptautisko korporatīvas atbildības instrumentu vidū Vadlīnijas izceļ to aktīvais ieviešanas veids.

Valstis, kas pievienojušās OECD deklarācijai, ir izveidojušas nacionālā kontaktpunkta (NKP) institūcijas. To funkcijas ir:

 • veicināt vadlīniju pieejamību un sabiedrības informētību par tām;
 • sniegt skaidrojumu par vadlīnijām ieinteresētajām pusēm;
 • sniegt ieguldījumu jautājumu risināšanā gadījumos, kad tiek ziņots par vadlīniju pārkāpumiem.

OECD vadlīniju ievērošana no uzņēmumu puses ir brīvprātīga, taču ir izveidots unikāls mehānisms OECD vadlīniju ievērošanas veicināšanai. Ieinteresētajām pusēm (arodbiedrībām, NVO) ir iespējas ziņot attiecīgās valsts NKP par gadījumiem, kad uzņēmums ir pārkāpis vadlīnijas.

NKP pienākums ir piedāvāt diskusiju forumu iesaistītajām pusēm, ar mērķi sniegt ieguldījumu pārkāpumu novēršanā.

NKP darbības instrumenti:

 • konsultācijas ar iesaistītajām pusēm;
 • konsultācijas ar valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem, darbiniekus pārstāvošām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un attiecīgo jomu ekspertiem;
 • konsultācijas ar citu valstu iesaistītajām NKP.

Latvijas nacionālais kontaktpunkts

Latvijas kontaktpunktā darbojas plašs institūciju loks:

 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrija;

 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija;

 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija;

 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija;

 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija;

 • Pārresoru koordinācijas centrs;

 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;

 • Latvijas Darba Devēju konfederācija;

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;

 • neatkarīgais eksperts.

Kontakti:

Ārlietu ministrija
Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments
K.Valdemāra iela 3, Rīga LV -1395
Tālr. + 371 67016418
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

OECD vadlīniju piemērošana tekstila un apģērba rūpniecības nozarē

Francijas nacionālā kontaktpunkta izstrādātais ziņojums (pilns teksts angļu valodā)

Starptautiska konference „Pelnīt šodien vai investēt rītdienā? Uzņēmumu risinājumi un pieredze”

2014.gada 6. novembrī notika starptautiska konference „Pelnīt šodien vai investēt rītdienā? Uzņēmumu risinājumi un pieredze”, kuru atklāja ārlietu ministra padomnieks Viktors Makarovs un Latvijas Darba devēju konfederācijas Komunikācijas un korporatīvās sociālās atbildības politikas sektora vadītāja Ieva Kustova. Dalībnieku vidū bija Ekonomikas ministrijas, VAS "Latvenergo", SIA “Lursoft”, pētījumu kompānijas TNS, SIA RIMI, advokātu biroja „Borenius” pārstāvji, kā arī ārvalstu eksperti - Tobiass Webs (Tobias Webb) “Inovation Forum” dibinātājs no Lielbritānijas un Tūli Makela (Tuuli Mäkelä), Somijas Ražotāju konfederācijas pārstāve.

Konferences gaitā tika pārrunāti Latvijai nozīmīgākie ar korporatīvo sociālo atbildību saistītie jautājumi. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO/OECD) Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem. Latvijas uzņēmēji un starptautiskie nozares eksperti dalījās savos novērojumos un pieredzē, kas ir saistīta ar atbildīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, rīkiem atbildīgu piegādātāju izvēlei, ētikas prasībām uzņēmumu iepirkumos un komercdarījumos, informētības un izpratnes par korporatīvās sociālās atbildības principiem veicināšanu. Dalībnieki dalījās atziņās par sociāli atbildīgas rīcības ieguvumiem uzņēmumiem un sabiedrībai.

Starptautiskā konferencē diskutē par sabiedrībai draudzīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jautājumiem (06.11.2014)

Tiešraides no konferences var apskatīt šeit: 1.daļa, 2.daļa

Runātāju prezentācijas ir pieejamas elektroniski zemāk norādītajās adresēs:

Iluta Riekstiņa, "Lursoft" Valdes priekšsēdētāja

Jānis Volberts, Ekonomikas ministrijas Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Tūli Makela (Tuuli Mäkelä), Somijas Ražotāju konfederācijas vecākā eksperte

Iluta Riekstiņa, “Lursoft” valdes priekšsēdētāja

Dace Goško, pētījumu kompānijas TNS sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte

Indriķis Liepa, zvērināts advokāts, advokātu biroja “Borenius” partneris

Arnis Kurgs, AS "Latvenergo" Valdes loceklis, Administratīvais direktors

Milans Blūms, SIA "Rimi Latvia" kategoriju departamenta direktors

Jānis Eņģelis, SIA “AmberCro” projektu vadītājs

Starptautiskā konference „Korporatīvā sociālā atbildība konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai. Atbildīgs bizness labākai dzīvei”

Starptautiskā konferencē diskutē par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem (08.11.2013.)

Fotogrāfijas no konferences var aplūkot šeit.

Runātāju prezentācijas ir pieejamas elektroniski zemāk noradītajās adresēs:

Mari-lou Dupont, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Finanšu un uzņēmumu lietu direktorāta Investīciju nodaļas eksperte

Aldis Baumanis, ANO Globālā līguma Latvijas nacionālā kontaktpunkta konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Andris Pommers, SIA „Cemex” integrētās drošības daļas vadītājs

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

Daiga Ozoliņa – Punāne, AS „Cēsu alus” personāla nodaļas vadītāja

Dzintra Rubule, „Siemens Osakeyhtio” personāla vadītāja Baltijas valstīs

Hanni Rosenbaum, vecāka politikas vadītāja, OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās komiteja (BIAC)

Ingrīda Lāce, AS „Latvenergo” starptautisko attiecību un zīmolvadības direktore

Inta Priedola, TNS lielo klientu direktore, valdes locekle

Dwayne Baraka, KSA konsultants „Value CSR”(Lielbritānija)

Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore

Matthias Thorns, vecākais padomnieks, Starptautiskā Darba organizācija (IOE)

Signe Lonerte, Nordea bank Finland Plc filiāle Latvijā

Walid Nagi, ANO Globālā līguma pārstāvis

Video prezentācija

OECD vadlīnijas konflikta un paaugstināta riska zonās iegūtu derīgo izrakteņu atbildīgu piegādes ķēžu labai pārvaldībai

OECD vadlīnijas konflikta un paaugstināta riska zonās iegūtu derīgo izrakteņu atbildīgu piegādes ķēžu labai pārvaldībai palīdz uzņēmumiem veicināt ilgtspējīgu attīstību un derīgo izrakteņu atbildīgu ieguvi konflikta un paaugstināta riska zonās, vienlaikus radot veicinošus apstākļus konstruktīvai sadarbībai ar piegādātājiem.

Šīs vadlīnijas ir valdību, starptautisko organizāciju, rūpniecības un pilsoniskās sabiedrības iniciatīva ar mērķi veicināt atbildību un caurskatāmību konflikta un paaugstināta riska zonās iegūtu derīgo izrakteņu piegādes ķēdēs.

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem, pieņemot lēmumus saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi (tostarp par piegādātāju izvēli) ievērot cilvēktiesības un izvairīties no potenciālas konflikta veicināšanas.

Šīs vadlīnijas ietver:

 • vispārēju ietvaru konflikta un paaugstināta riska zonās iegūto derīgo izrakteņu atbildīgu piegādes ķēžu labai pārvaldībai;
 • derīgo izrakteņu piegādes ķēdes paraugpolitiku;
 • ieteikumus riska mazināšanai un indikatorus uzlabojumu novērtēšanai;
 • pielikumus par alvu, tantalu, volframu un zeltu, kuri ir izstrādāti problēmu risināšanai saistībā ar konkrēto derīgo izrakteņu piegādes ķēdes struktūru.

OECD vadlīnijas konflikta un paaugstināta riska zonās iegūtu derīgo izrakteņu atbildīgu piegādes ķēžu labai pārvaldībai (pilns teksts angļu valodā).