Latvijas ieguvumi no dalības OECD

02.09.2016. 17:44

Valsts pārvaldes kvalitātes stiprināšana

  • Neskatoties uz līdz šim paveikto, Latvijas tālākai izaugsmei nepieciešama gudra ekonomiskā politika un valsts pārvalde. OECD mērķis ir sniegt valdībām palīdzību, nodrošinot tās ar iespējami labāko analīzi, pētījumiem, rekomendācijām un risinājumiem gandrīz ikvienā ekonomiskās politikas jomā.
  • Saskaņā ar OECD devīzi „Labākas politikas labākai dzīvei! („Better Policies For Better Lives!”) kā svarīgu ieguvumu jāmin Latvijas valsts pārvaldes kvalitātes uzlabošanu. Latvijai dalība OECD nozīmēs pieeju plašai un daudzpusīgai ekspertīzei, kas palīdzēs politikas veidotājiem izvēlēties piemērotākus risinājumus, lai Latvija kļūtu par valsti, kurā cilvēkiem ir labāki dzīves apstākļi. Latvijai būs iespēja mācīties no OECD dalībvalstu pozitīvās pieredzes, kā arī kļūdām, identificējot iespējami labākus pasākumus un instrumentus savu ekonomiskās politikas mērķu sasniegšanai.
  • Vērtīgs būs arī pats iestāšanās process, jo pirmo reizi tiks veikts visaptverošs Latvijas ekonomikas izvērtējums, kas objektīvi parādīs mūsu līmeni uz pasaules attīstītāko valstu fona – redzēsim savas stiprās un vājās puses.

Pievilcīgums investoriem, labvēlīgāki apstākļi uzņēmējiem

  • Latvija kā OECD dalībvalsts piedalīsies globālo standartu veidošanā un noteikšanā aktuālajos un prioritārajos jautājumoskopā ar pasaules ekonomiski attīstītākajām valstīm.
  • Ārējās ekonomiskās politikas kontekstā dalība OECD piešķirs Latvijai zināmu “kvalitātes zīmogu”, veicinās valsts atpazīstamību un veidos pozitīvu Latvijas tēlu investīcijām. Dalība OECD ārvalstu investoriem asociējas ar atbilstību augstākiem standartiem tādās jomās kā starptautiskā uzņēmējdarbība, finanšu darījumi, korporatīvā pārvaldība, kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, valsts pārvaldes kvalitāte, vide, sociālais sektors u.c.
  • Pievienojoties organizācijai, Latvija OECD valstu riska klasifikācijā tiks novērtēta kā augstu ienākumu valsts, kas var dot pozitīvu ietekmi uz starptautiskajiem kredītreitingiem. Latvijas uzņēmēji izmantos labvēlīgākus nosacījumus un apstākļus ārējā ekonomiskajā sadarbībā.
  • Latvijai kā organizācijas dalībvalstij būs iespēja piedalīties OECD tautsaimniecības nozaru politikas pārskatos un analītiskos pētījumos, statistikas un citās datu bāzēs. Galvenokārt, tajos tiek apskatītas tikai OECD dalībvalstis. Tiem ir augsta ārvalstu investoru, starptautisko finanšu institūciju un uzņēmēju uzticība.
  • Dalība OECD pasākumos dod iespēju nozaru ekspertiem, kā arī uzņēmēju pārstāvjiem, piemēram, Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) apspriest aktuālos nozaru jautājumus, apmainīties ar pieredzi, iegūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas, diskutēt par labākajiem risinājumiem.
  • Papildus visām OECD dalībvalstīm kopīgiem ieguvumiem, pamatojoties uz valsts prioritātēm, administratīvo un finansiālo kapacitāti, veidojas katras valsts individuālas iespējas, kā arī ieguvumi.

Plašāka informācija par OECD.