Latvija ceļā uz OECD

02.09.2016. 17:42

Latvijas iestāšanās OECD ilgu laiku ir bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm. 1996. gadā Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi iesniedza deklarāciju, kurā tika pausta Baltijas valstu vēlēšanās nākotnē iegūt OECD dalībvalsts statusu. Latvijas mērķis pievienoties organizācijai atkāroti tika izteikts 2004. gadā un nostiprināts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. augustā pieņemtajās Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnēs. Vēlme iestāties OECD tika pausta arī 2006. gadā. 2012. gada 26. jūnijā OECD ģenerālsekretāram A. Gurijam tika iesniegta Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska vēstule ar atkārtotu pieteikumu par Latvijas iestāšanos organizācijā.

2013. gada 30. maijā Parīzē notiekošajā OECD Padomes sēdē dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos. 2013. gada 15. oktobrī OECD Padome apstiprināja Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti”, kas nosaka individuālo Latvijas pievienošanās plānu organizācijai un procedūras procesa norisei. Latvijas apstiprinātā „Ceļa karte” angļu valodā pieejama šeit.

2016. gada 18. aprīlī Latvija saņēma pēdējo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) komitejas atzinumu par Latvijas gatavību pievienoties organizācijai. Līdz arto Latvija bija saņēmusi pozitīvus formālos atzinumus katrā no 21 komitejas, kurās tika vērtēta Latvijas atbilstība OECD standartiem un labajai praksei. Saskaņā ar iestāšanās sarunu „Ceļa karti” Latvijas pievienošanās OECD tehniskās sarunas bijanoslēgušās.

Kā norādījis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: “Iestāšanās process organizācijā ir pierādījis, ka dalība OECD nav bijis pašmērķis kā dalība kārtējā starptautiskajā organizācijā, bet gan instruments kā valstij uzlabot savas politikas gandrīz ikvienā ekonomikas vai sociālajā jomā. Esam saņēmuši vērtīgas rekomendācijas, kuras atsevišķos gadījumos ir bijušasspēcīgs stimuls iekšējām reformām.Vēlos teikt milzīgu paldies visām iesaistītajām institūcijām unvairāk nekā 110 ekspertiem un politikas veidotājiem par ieguldīto darbu, ieviešot OECD rekomendācijas un veicot uzlabojumus saskaņā ar OECD labāko praksi, lai kopīgiem spēkiem noslēgtu pievienošanās procesa garāko un sarežģītāko posmu – tehniskās sarunas.”

2016. gada 11. maijā OECD Padome pieņēma lēmumu uzaicināt Latviju pievienoties OECD.

2016. gada 2. jūnijā Ministru prezidents Māris Kučinskis un OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija parakstīja Līgumu par Latvijas pievienošanos OECD, kuru 16. jūnijā atbalstīja Saeima. Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā, kad pievienošanās raksts tika iesniegts Francijas valdības depozitārijā.