Ministru kabinets apstiprina OECD rekomendāciju ieviešanas mehānismu un prioritāros sadarbības virzienus

22.08.2016. 18:10

18.augustā Ministru kabinets apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par sarunu noslēgšanu par Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD)” un rīkojuma projektu “Par ministriju kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā OECD”.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40396102&mode=mk&date=2016-08-18 

Līdz ar Latvijas kļūšanu par 35. OECD dalībvalsti š.g. 1.jūlijā, informatīvais ziņojums ne tikai atspoguļo iesaistīto institūciju paveikto darbu iestāšanās sarunu procesā, bet tieši koncentrējas uz Latvijai izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu un termiņiem, kā arī turpmākiem prioritārajiem sadarbības virzieniem OECD ietvaros. Tie ir balstīti uz Latvijas sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem un valdības prioritātēm straujākai tautsaimniecības attīstībai, kā arī OECD salīdzinošajām priekšrocībām, kur savstarpējai sadarbībai ir vislielākā pievienotā vērtība: produktivitātes veicināšana; iekļaujošs un labi funkcionējošs darba tirgus, t.sk., darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstīšana; cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; cīņa pret korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana.

Balstoties uz noteiktajām prioritātēm sadarbībā ar OECD, Ministru kabinets apstiprināja arī Latvijas pārstāvniecības modeli. Lai maksimāli efektīvi nodrošinātu finanšu līdzekļu un pieejamo cilvēkresursu izmantošanu, tiek izveidota Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība OECD un UNESCO. Līdz ar to papildus diplomātiem pārstāvniecībā, kas strādās ar OECD un UNESCO jautājumiem, ar 2017.gadu  darbam pārstāvniecībā paredzēts nozīmēt Finanšu, Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

Ministru kabinets arī noteica, ka Ārlietu ministrija turpinās būt koordinējošā institūcija Latvijas sadarbībai ar OECD. Tās vadībā tuvākajā laikā tiks izveidota darba grupa kopējās sadarbības ar OECD īstenošanai un uzraudzībai. Darba grupa iekļaus valsts institūciju, kā arī sociālo partneru, uzņēmējus pārstāvošo organizāciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Tāpat Ministru kabinets uzdeva Ārlietu ministrijai līdz 2017.gada 30.septembrim sagatavot Latvijas dalības OECD pirmā  gada darbības izvērtējumu un priekšlikumus sadarbības vai koordinācijas mehānisma uzlabošanai.