Ārlietu dienesta atbalsta iespējas uzņēmumiem ārējos tirgos

02.12.2014. 19:09

Līdzās tiešajam atbalstam konkrētiem uzņēmumiem, nozīmīga Ārlietu dienesta darba sastāvdaļa ir labvēlīgas biznesa vides radīšana sekmīgai starpvalstu sadarbībai. Ārlietu ministrija organizē dažāda līmeņa amatpersonu vizītes un pārstāv Latvijas pozīcijas starptautiskās sadarbības jautājumos. Vēstniecības palīdz nodrošināt divpusējo līgumtiesisko bāzi, strādājot pie dažādu līgumu noslēgšanas, piemēram, starpvalstu un starpresoru līgumu par ekonomisko sadarbību, līgumu par investīciju aizsardzību, dubulto nodokļu neaplikšanu, sadarbību gaisa satiksmē, autopārvadājumos u.c. Ar politiskā lobija palīdzību Ārlietu ministrija cenšas mazināt eksporta šķēršļus un veicināt ienākošo investīciju plūsmu. Vēstniecības strādā pie Latvijas kā biznesam pievilcīgas valsts tēla popularizēšanas, skaidro Latvijas ekonomiskās politikas jautājumus un veicina politisko un ekonomisko sadarbību. Ārlietu ministrija iesaistās problēmsituāciju risināšanā, sniedzot atbalstu administratīvo barjeru un protekcionisma pārvarēšanā, sniedzot konsultācijas par biznesa specifiku konkrētajā valstī un par iespējām biznesa konfliktu risināšanā.

Arī 2013. gadā Ārlietu ministrija turpinās 2009.gadā uzsākto informatīvo apaļā galda diskusiju ciklu "Ārlietu dienests Latvijas eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas vēstniekiem". Diskusiju ciklā īpaša uzmanība tiks pievērsta Latvijas eksportspējīgāko tautsaimniecības nozaru konkrētām nišām un eksportēšanas iespējām uz noteiktām valstīm. Detalizētāku informāciju par diskusiju ciklu aicinām skatīties Ārlietu ministrijas mājas lapā.

KĀ ĀRLIETU DIENESTS VAR ATBALSTĪT LATVIJAS UZŅĒMĒJUS?

Divpusējo attiecību ekonomiskā intensitāte un to attīstības potenciāls nosaka to, cik lielu darba apjomu Latvija iegulda tieši konkrētajā valstī. Virknē vēstniecību Latvijas ārējo ekonomisko interešu realizācija aizņem lielāko darba daļu. Pašlaik ārvalstīs strādā 44 Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības – tai skaitā 35 vēstniecības, 6 pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti, kur katrā no tām konkrēta diplomāta pienākumos ietilpst arī Latvijas ekonomisko interešu aizstāvība.

Ārvalstīs darbojas arī 14 Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras (LIAA) ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, ar kurām vēstniecības strādā ciešā sadarbībā (vairumā gadījumu tās atrodas vēstniecību telpās). Valstīs, kur darbojas diplomātiskā pārstāvniecība un vēlāk tika atvērta arī LIAA pārstāvniecība, funkciju sadalījums ir sekojošs: Ekonomiskais diplomāts Latvijas ekonomiskās intereses ārvalstīs pārstāv un lobē valsts līmenī, savukārt LIAA pārstāvis sniedz atbalstu uzņēmumu līmenī - Latvijas eksportētājiem un ārvalstu investoriem, piemēram, organizējot tikšanās, mārketinga pasākumus, izplatot informāciju, sniedzot konsultācijas u.c.

Ārvalstīs darbojas arī 151 Latvijas goda konsuli un 16 goda ģenerālkonsuli. Aicinām uzņēmējus izmantot arī šo savās valstīs atpazīstamo un cienījamo personu atbalstu savas darbības ārējos tirgos veicināšanai. Jūs interesējošās valsts goda konsulu adreses un telefonus atradīsiet šeit.

Gadījumos, ja uzņēmumam nepieciešams atbalsts valstī, kur nav Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, aicinām uzņēmējus griezties ĀM Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļā (nodaļas vadītājs Rūdolfs Brēmanis, tel. 67016240, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

ATBALSTS STARPTAUTISKĀS BIZNESA SADARBĪBAS SĀKŠANAI UN TĀS VEIKSMĪGAI ATTĪSTĪŠANAI

 • Vēstniecības sniedz informāciju par rezidences valsts tirgu un biznesa praksi, sniedz atbalstu kontaktu veidošanā (valsts un pašvaldību institūcijas, nozaru asociācijas, “biznesa klubi”).
 • Vēstniecības palīdz organizēt gan individuālu uzņēmumu vizītes, gan tirdzniecības misijas un augsta līmeņa amatpersonas pavadošās biznesa delegāciju vizītes.
 • Vēstniecības sniedz atbalstu mārketinga aktivitātēm (vēstniecību telpu izmantošana semināriem, prezentācijām, biznesa sarunām).
 • Vēstniecības sniedz atbalstu dalībai izstādēs (rekomendācijas, informācijas apkopošana, atbalsts pārstāvībai);
 • Vēstniecības sniedz atbalstu Latvijas uzņēmēju interešu aizstāvībai biznesa partneru maksātnespējas un krāpniecības gadījumos, informējot par administratīvām procedūrām, skaidrojot konkrētās lietas apstākļus, palīdzot izveidot kontaktus ar uzraudzības institūcijām.

IETEIKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS SĀKŠANAI ĀRVALSTĪS

Lai veidotu efektīvāku sadarbību, aicinām uzņēmumus aizpildīt Ārlietu ministrijas, LIAA un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vienoti lietoto BIZNESA SADARBĪBAS ANKETU.  

Ārlietu dienests būtu pateicīgs, ja uzņēmēji pēc atbalsta saņemšanas informētu vēstniecību par izveidoto sadarbību vai to kavējošiem faktoriem.

UZŅĒMĒJIEM, APGŪSTOT ĀRĒJOS TIRGUS, VĒSTNIECĪBAS AICINA UZŅĒMĒJUS:

 • informēt par savām eksporta precēm un biznesa interesēm, kā arī mudina apspriest plānotos marketinga pasākumus ar vēstniecību;
 • pievērst uzmanību preču un/vai pakalpojumu piedāvājuma sagatavošanai svešvalodās – mārketinga kvalitātei, prezentācijai, idejas skaidrībai, uzņēmuma mājas lapai, kas bieži vien potenciālajiem sadarbības partneriem sniedz pirmo iespaidu par uzņēmumu;
 • rūpēties par ražotās produkcijas attiecīgu sertificēšanu;
 • ņemt vērā, ka pārsātinātos un tālos tirgos kā perspektīvi vērtējami "nišas" produkti – bieži ieiešanai tirgū nepieciešams unikāls produkts vai pakalpojums un konkurētspējīga cena, lai pircējs to izvēlētos vietējā ražojuma vietā;
 • ņemt vērā, ka nozīmīga tirgus apgūšanas sastāvdaļa ir dalība starptautiskās izstādēs, ne vien lai demonstrētu savu produkciju, bet arī lai dibinātu kontaktus, gūtu priekšstatu par piedāvājumu un pieprasījumu tirgū, tāpēc plānotās vizītes iespēju robežās ieteicams pieskaņot konkrētiem pasākumiem (izstādēm, semināriem utml.);
 • izvērtēt kooperācijas iespējas ar citiem ražotājiem nepieciešamās ražošanas kapacitātes radīšanai, lai spētu konkurēt lielākajos tirgos;
 • ievērot piegādes, cenas, apjoma un kvalitātes prasības, tādējādi nodrošinot savas pozīcijas tirgū.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Kontaktpersona: Rūdolfs Brēmanis

Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītājs

Tālrunis: 67016240

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.