Eiropas Savienība

Latvijas centrālā prioritāte 2017. gadā būs interešu aizstāvēšana Eiropas Savienības (ES) sarunās ar Apvienoto Karalisti (AK) par tās izstāšanos no ES. Latvijas interesēs ir saglabāt ciešas ekonomiskās un politiskās ES - AK attiecības, kā arī nodrošināt AK dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo tiesisko paļāvību, lai to valstspiederīgo statuss, kuri jau atrodas un dzīvo AK nemainītos, kā arī lai saglabātos uzkrātās sociālās drošības tiesības un tiesības uz veselības aprūpi. 

Turpināsies pārdomu process par Eiropas Savienības nākotni. Šajās diskusijās Latvija iestāsies par nepieciešamību meklēt kopīgu platformu turpmākajam darbam. Latvijas interesēs ir politiski un ekonomiski saliedēta ES, sociālekonomiskās attīstības un izaugsmes, kā arī drošības veicināšana.