Latvijas Republikas un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas divpusējās attiecības

25.07.2016. 16:15

Vjetnama atzina Latvijas neatkarību 1991.gada 9.septembrī. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Vjetnamu tika nodibinātas 1992.gada 12.decembrī. Sadarbība starp abām valstīm veidojusies sekmīga un konstruktīva. Nākotnē divpusējā sadarbība varētu kļūt vēl ciešāka. Latvija vēlas stiprināt sadarbību kopīgos projektos, sevišķi perspektīva varētu būt sadarbība ekonomikā, starptautiskajās organizācijās, kā arī tūrismā.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1992. gada 12. februārī Maskavā starp Latviju un Vjetnamu tika nodibinātas diplomātiskās attiecības.

 

Latvijas vēstnieki Vjetnamā:

2009. gada 3. martā akreditējās pirmā Latvijas vēstniece Vjetnamā Ingrīda Levrence (rezidences vieta – Pekina).

No 09.06.2016 Latvijas vēstnieks Vjetnamā ir Māris Selga (rezidences vieta-Pekina).

 

Vjetnamas vēstnieki Latvijā:

2014.gada 18.martā Latvijā akreditējās Vjetnamas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Tranvans Hiņs (Tran Van Hinh) ar rezidences vietu Stokholmā.

2011.gada 29.novembrī Latvijā akreditējās Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Fams Suan Šons (Pham Xuan Son).

2008.gada 11.martā Latvijā akreditējās Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Bujs Dins Dins (Bui Dinh Dinh).

2002. gada 17. decembrī Latvijā akreditējās otrais Vjetnamas Sociālistiskās Republikas vēstnieks Nguens Van Ngans (Nguyen Van Nganh).

1997.gadā akreditējās pirmais Vjetnamas vēstnieks Latvijā. Vēstnieka rezidences vieta - Maskava.

 

Divpusējās vizītes un tikšanās:

2013.g. 26.-29.maijs

Latvijas nerezidējošās vēstnieces Vjetnamā Ingrīdas Levrences darba vizīte Hanojā, Vjetnamā

2012.g.7.-9.novembris

Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo jautā jumu direkcijas vadītāja-vēstnieka Jāņa Mažeika politiskās konsultācijas Hanojā,Vjetnamā

2012.g. jūnijs

Vjetnamas ārlietu ministra vietnieka Bui Than Son politiskās konsultācijas Rīgā(tikās ar A.Teikmani, E.Rinkēviču, EM VSV Z.Liepiņu)

2012.g. aprīlis

Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Vjetnamas ārlietu ministru Pham Binh Minh ES – ASEAN ārlietu ministru sanāksmes ietvaros Brunejā

2009.g. 20. oktobris

ASEM Transporta ministru sanāksmes Viļņā ietvaros Latvijas Satiksmes ministrs K. Gerhards tikās ar Vjetnamas transporta ministru Ho Nghia Dung

2009. g. 26. maijs

Ārlietu ministra M. Riekstiņa tikšanās ar Vjetnamas ārlietu ministru Pham Gia Khiem9. ASEM ārlietu ministru sanāksmes laikā Hanojā.

2009. g. 13.maijs

Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes tikšanās ar Vjetnamas izglītības un apmācības viceministru, profesoru Dr.Bahn Tien Long ASEM izglītības ministru sanāksmes laikā Hanojā

2008. g. 9. augusts

Valsts prezidenta V. Zatlera tikšanās ar Vjetnamas prezidentu Nguyen Minh Triet Olimpisko spēļu atklāšanas laikā, Pekinā

2008. g. 3. marts

ĀM VSV E.Skujas tikšanās ar Vjetnamas ārlietu ministra vietnieku Doan Xuan Hung ASEM vecāko amatpersonu sanāksmes Brdo, Slovēnijā ietvaros

2008. g. janvāris

Rīgā viesojās Vjetnamas valsts institūciju delegācija, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi valsts finanšu pārvaldības un investīciju jomā

2007.g. 28.maijs

Ārlietu ministra A.Pabrika tikšanās ar Vjetnamas premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Pham Gia Khiem ASEM ārlietu ministru samitā Hamburgā

2007.g. 15.marts

ĀM VSV E.Skujas tikšanās ar Vjetnamas ārlietu ministra vietnieku Le Cong Phung ES-ASEAN valstu ārlietu ministru sanāksmes Nirnbergā ietvaros

2004.g.

Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas dalība ASEM 5.samitā Hanojā un tikšanās ar Vjetnamas premjerministru Phan Van Khai.

1996. g. 29.oktobris – 2.novembris

Ārlietu ministra V.Birkava un uzņēmēju delegācijas vizīte Vjetnamā (pirmā Latvijas amatpersonas vizīte diplomātisko attiecību vēsturē)

1995.g. 6.- 9.novembris

Vjetnamas premjerministra vietnieka Nguena Haņa vizīte Latvijā Baltijas vizītes ietvaros

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Ņemot vērā starptautisko sakaru globalizāciju un Latvijas atvērtību daudzpusējai sadarbībai ar citu reģionu valstīm, Latvija ir ieinteresēta izvērtēt un paplašināt savas ekonomiskās un politiskās intereses Dienvidaustrumāzijas reģionā. Viena no iespējamām sadarbības jomām ir kravu transports caur Latvijas ostām, potenciāla sadarbības nozare ir arī tūrisms.

Preču tirdzniecība 2015.gada 1.pusgadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

83. Vjetnama – 1 487 017 EUR jeb 0,03%

Imports

21. Vjetnama – 51 440 240 EUR jeb 0,98%

Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 52,93 MEUR Vjetnama ieņēma 26.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Latvijai ar Vjetnamu saglabājās izteikti negatīva preču tirdzniecības bilance – 49,95 MEUR apmērā.

Salīdzinājumā ar 2014.gada pirmo pusgadu eksporta apjoms pieauga par 64,3%, bet importa apjoms pieauga par 27,5%.

Galvenās eksporta preces uz Vjetnamu sadalījumā pa preču veidiem 2015.gada 1.pusgadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā eksportā

Kopā

1 487 017

100%

Ķīmiskās   rūpniecības un tās sakarnozares produkcija:

-          Medikamenti 81,75%

-          Dabiskie vai sintezētie   hormoni 15,34%

387 303

26,05%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Telefonu aparāti 29,38%

-          Elektriskai kontrolei   vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles 17,09%

-          Centrifūgas 16,43%

347 070

23,34%

Koksne un tās   izstrādājumi:

-          Garumā sazāģēti vai   šķeldoti kokmateriāli 74,51%

-          Koka lādes, kastes,   redeļkastes 17,27%

-          Saplāksnis, finierētas   plātnes 6,69%

322 646

21,70%

Galvenās importa preces no Vjetnamas sadalījumā pa preču veidiem 2015.gada 1.pusgadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā importā

Kopā

51 440 240

100%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas:

-          Telefonu aparāti 83,29%

-          Automātiskās datu   apstrādes iekārtas un to bloki 13,87%

46 364 326

90,13%

Pēc Latvijas Bankas datiem, 2015.gada 1.pusgadā Latvija uz Vjetnamu eksportēja pakalpojumus 110 tūkst. EUR vērtībā, savukārt importēto pakalpojumu vērtība bija 2,96 MEUR (no tiem transporta pakalpojumi 2,95 MEUR – galvenokārt gaisa transports).

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2015.gada 1.pusgada beigās Vjetnamas tiešo investīciju atlikumi Latvijā veidoja 3,58 MEUR. Latvijas tiešo investīciju atlikumi Vjetnamā netika reģistrēti.

Saskaņā ar Lursoft datiem 2015.gada 16.septembrī Vjetnamas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 50,05 tūkst. EUR (89.vieta), kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 7 Vjetnamas – Latvijas kopuzņēmumi.

 

 

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

No 2009. gada 15. – 22. maijam Hanojā, Vjetnamā norisinājās Āzijas – Eiropas valstu starptautiskais filmu festivāls. Festivāla programmā tika iekļauta arī latviešu spēlfilma "Rīgas sargi".

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Informācija par Latvijas un Vjetnamas noslēgtajiem līgumiem:

  • 1995. gadā ir noslēgts Līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Līgums par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību (parakstīts Vjetnamas premjerministra vietnieka vizītes laikā Latvijā 1995.g., spēkā no 20.02.1996.)
  • 1996. gadā ir parakstīts Līgums par sadarbību kultūrā un zinātnē. (parakstīts ĀM V.Birkava vizītes laikā Vjetnamā 1996.g.spēkā no 20.02.1996).

Kontakti:

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas vēstniecība Zviedrijas Karalistē

Latvijas Republikas vēstniecība Ķīnas Tautas Republikā

Latvijas goda konsuls Vjetnamā