Latvijas Republikas un Moldovas Republikas divpusējās attiecības

26.04.2017. 11:04

Latvijas attiecības ar Moldovu tiek veidotas, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Tās ir raksturojamas kā aktīvas, draudzīgas un konstruktīvas. Moldova ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņu politikas un Austrumu partnerības ietvaros. Kopš 2005. gada Moldova ir viena no Latvijas galvenajām attīstības sadarbības partnervalstīm..

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Moldova Latvijas neatkarību atzina 1991. gada 26. augustā, savukārt Latvija Moldovas neatkarību atzina 1992. gada 28. janvārī. Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika nodibinātas 1992. gada 1. septembrī.

Latvijas Republikas vēstniecība Moldovas Republikā uzsāka darbu 2014. gada 12. jūnijā.  Līdz tam kopš 2012. gada aprīļa Kišiņevā strādāja Latvijas vēstniecības Ukrainā kanceleja.

Kopš 2014. gada 16. decembra Latvijas nerezidējošais vēstnieks Moldovā bija Juris Poikāns.

Kopš 2016. gada 6. septembra Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Moldovas Republikā ir Atis Lots.

Šobrīd Moldovā darbojas viens Latvijas goda konsuls Valērijs Dragņevs (Valeriy Dragnev), kura konsulārais apgabals aptver valsts dienvidu rajonus Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Calarasi, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Hincesti, Gagauzia, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Stefan Voda, Straseni, Taraclia. Goda konsuls rezidē Basarabjaskā (Basarabeasca).

Kopš 2015. gada 15. decembra Moldovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā ir Jeudžens Revenko (Eugen Revenco).  

 

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Kopš 2005. gada Moldova ir viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajām valstīm.  Latvijas īstenotie attīstības sadarbības projekti sniedz atbalstu Moldovas reformu procesam, tai skaitā valsts pārvaldes un tieslietu sistēmas reformai, reģionālajai attīstībai, eksportspējas veicināšanai, robežsardzes un kinologu dienesta modernizācijai, vides aizsardzībai, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pašvaldību attīstībai un citām jomām.

2016. gadā attīstības sadarbības ietvaros tika īstenoti šādi projekti:

1. VARAM projekts reģionālās attīstības jomā (2012. g.- 2016.g.);

2. Latvijas Lauku foruma projekts reģionālās un lauku attīstības jomā „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” (2014.g. – 2016.g.);

3. Atbalsts labas pārvaldības un izglītības jomā (2014.g. – 2016.g.): Moldovas pārstāvju dalība Rīgas Juridiskās augstskolas programmā Eiropas tiesībās un ekonomikā Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģiona valstu valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

4. Latvijas Republikas Valsts kontroles projekts Gruzijas, Moldovas un Ukrainas atbalstam, lai stiprinātu šo valstu Augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti caurskatāmas un efektīvas valsts līdzekļu kontroles sistēmas izveidē (2016.gads);

5. Valsts robežsardzes koledžas projekts „Moldovas Republikas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā”.

2015. gadā tika īstenoti 4 attīstības sadarbības projekti:

 1. VARAM projekts „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionālās attīstības aģentūrai reģiona sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas līdz 2020. gadam izstrādei”;

 2. Latvijas Pašvaldību Savienības projekts “Administratīvi teritoriālās reformas un finanšu decentralizācijas sinerģija labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā”;

 3. Latvijas Lauku foruma projekts “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās attīstības partnerību izveidi”;

 4. Valsts Robežsardzes koledžas projekts  “Moldovas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kooloģijas jomā”.

Latvijas institūcijas sniedz atbalstu Moldovas reformu procesam, daloties savā reformu pieredzē. Ir notikušas pieredzes apmaiņas vizītes starp Latvijas un Moldovas robežsardzēm, Centrālajām vēlēšanu komisijām, pašvaldībām; valsts kontroles institūcijām. 2014. gada 21.-25. oktobrī Latvijas PVD darbinieki apmeklēja Moldovu ar mērķi konsultēt Moldovas partnerus par ES prasībām augļu un dārzeņu importam, 2014. gada 14.-15. oktobrī Moldovas Transporta ministrijas delegācija viesojās LV Jūras administrācijā (JA), lai iepazītos ar tās darbu. 

Vairāki Latvijas esošie un bijušie valsts pārvaldes, NVO un privātā sektora pārstāvji darbojas Moldovā gan kā individuālie eksperti, gan kā eksperti citu donoru finansētos projektos, t.sk., kā Eiropas Savienības augsta līmeņa padomnieki Moldovas nozaru ministrijās un parlamentā.

Vadošais konsultāciju uzņēmums Latvijā un Baltijā “CPM” (Corporate and Public Management Consulting Group) Moldovā ir īstenojis vairākus projektus, sniedzot atbalstu Moldovas nacionālās stratēģijas izstrādē, Kišiņevas pašvaldībai, iekšējās institucionālās reformas modernizēšanā, sabiedrības līdzdalības un iesaistes politiskajā dialogā veicināšanā, biznesa un nodokļu uzraudzības administrēšanā u.c.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Attīstās sadarbība starp Latvijas un Moldovas parlamentiem. Notiek samērā regulāras parlamentu augstāko amatpersonu tikšanās, tai skaitā Saeimas spīkeres Ināras Mūrnieces tikšanās ar Moldovas parlamenta spīkeru Andrianu Kandu 10.03.2015. Lietuvas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienas pasākumu ietvaros Viļņā un 06.11.2015. A.Kandu darba vizītes Latvijā laikā. 2016. gada 8.-11. septembrī Saeimas priekšsēdētājas biedrs G.Daudze apmeklēja vizītē Moldovu, kur piedalījās Moldovas parlamenta organizētajās Valsts Neatkarības 25 gadu svinībās un tikās ar parlamenta spīkeru A. Kandu.

Starp Latvijas un Moldovas parlamentiem notiek sadarbība reformu un eirointegrācijas jomā, tai skaitā ir notikušas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes par jautājumiem saistībā ar valsts institūciju komunikāciju ar sabiedrību. 2015. gada 15.-17. jūnijā Saeimā viesojās Moldovas parlamenta Kultūras, izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un masu mediju komitejas delegācija.

2010. gada augustā Rīgā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latvijas Saeimas kanceleju un Moldovas parlamenta kanceleju, kas paredz Latvijas puses atbalstu Moldovas parlamenta administrācijas kapacitātes stiprināšanā.

Kopš 2014. gada 18. decembra 12.Saeimā darbojas Deputātu grupa sadarbībai ar Moldovas parlamentu. Pašlaik grupā ir 24 deputāti, tās priekšsēdētāja ir Lolita Čigāne (Vienotība). Savukārt 2016. gada 17. martā Moldovas parlamentā tika izveidota deputātu grupa sadarbībai ar Latvijas parlamentu 22 cilvēku sastāvā.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES 

Laiks

Amatpersona

2016. gada 27.-29. oktobris Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas ministra A.Galbura darba vizīte Latvijā, dalība Rīgas konferencē

2016. gada 8.-11. septembris

Saeimas priekšsēdētājasbiedra G.Daudzes vizīte Moldovā, dalība Moldovas Neatkarības 25 gadu svinībās, tikšanās ar Moldovas parlamenta spīkeru A.Kandu

2016. gada 19.-24. jūlijs

Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas ministra vietnieka Liliana Darii vizīte Latvijā, Latvijas un Moldovas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas

2015. gada   6.-8. novembris

Moldovas parlamenta spīkera A.Kandu un vicepremjera, ārlietu un Eiropas integrācijas   ministres pienākumu izpildītājas N.Germanes darba vizīte Latvijā, dalība Rīgas konferencē 2015

2015. gada   15.-16. oktobris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Moldovā

2015. gada 22. maijs

Moldovas prezidenta Nikolaje Timofti dalība Rīgas samitā, tikšanās ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu

2015. gada   25.-26. marts

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Kišiņevā

2015. gada 16.   marts

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība ES Moldovas draugu grupas sanāksmē un   ES-Moldovas Asociācijas Padomē Briselē

2015. gada 10.   marts

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Moldovas parlamenta spīkeru Adrianu   Kandu Lietuvas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienas pasākumu ietvaros Viļņā

2014. gada   15.-18. oktobris

Saeimas vicespīkeru Ineses Lībiņas-Egneres un Andreja Klementjeva vizīte Moldovā

2014. gada 1.septembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība ES neformālajā ministru līmeņa Moldovas draugu tikšanās Kišiņevā

2014. gada 13.-14.maijs

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas vizīte Moldovā NB8 parlamentu priekšsēdētāju vizītes ietvaros

2014. gada    24.-25.februāris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Moldovā

2013. gada 29.-30.oktobris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Moldovā

2013. gada 8.-10.oktobris

Moldovas vicepremjeres, ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministres Nataljas Germanes darba vizīte Latvijā

2013. gada 19.-21.februāris

Latvijas Ministru prezidenta Valda Dombrovska oficiālā vizīte Moldovā

2012. gada 14.-17.septembris

Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministra Jurija Ļankes darba vizīte Latvijā

2011. gada 27.-28.aprīlis

Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte Moldovā

2010. gada 30.septembris- 1.oktobris

Latvijas ārlietu ministra Aivja Roņa darba vizīte Moldovā

2008. gada 4.-5. februāris

Latvijas ārlietu ministra Māra Riekstiņa oficiālā vizīte Moldovā

2007. gada 10. - 11. maijs

Moldovas premjerministra Vasila Tarleva oficiālā vizīte Latvijā

2007. gada 24. – 25. aprīlis

Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša darba vizīte Moldovā

2006. gada 7. – 9. septembris

Latvijas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša oficiālā vizīte Moldovā

2006. gada 3. – 4. aprīlis

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizīte Moldovā

2006. gada 14. – 15. marts

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Moldovā

2005. gada 26. – 27. septembris

Moldovas prezidenta Vladimira Voroņina valsts vizīte Latvijā

2004. gada 7. – 8. jūlijs

Moldovas ārlietu ministra Andreja Stratana oficiālā vizīte Latvijā

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016. gada 1. ceturksnī:

 • 2016. gada 1. ceturksnī pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 3,83 MEUR Moldova ieņem 61.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū;
 • 2016. gada 1. ceturksnī Latvijas un Moldovas kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ir palielinājies par 3,96% salīdzinājumā ar 2015. gada 1. ceturksni;
 • 2016. gada 1. ceturksnī Latvijai ar Moldovu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 1,76 MEUR apmērā;
 • 2016. gada 1. ceturksnī preču eksporta apjoms uz Moldovu veidoja 2,80 MEUR, kas ir par 13,16% jeb 325 404 EUR vairāk nekā 2015. gada 1. ceturksnī;
 • 2015. gada 1. ceturksnī preču importa apjoms no Moldovas veidoja 1,04 MEUR, kas ir par 14,67% jeb 179 053 EUR mazāk nekā 2015. gada 1. ceturksnī;
 • Latvijas galvenās eksporta preču grupas uz Moldovu ir ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (31,28%; galvenokārt medikamenti), mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (23,63%; galvenokārt monitori, projektori, kalkulatori un automātiskās datu apstrādes iekārtas); pārtikas rūpniecības produkti (17,96%; galvenokārt zivju konservi un alkoholiskie dzērieni).
 • Latvijas galvenās importa preču grupas no Moldovas ir pārtikas rūpniecības produkti (66,89%; galvenokārt vīns), augu valsts produkti (14,39%; galvenokārt rieksti), mašīnas un mehānismi, elektriskās ierīces (9,64%; galvenokārt izolēti vadi un kabeļi).

 

Preču tirdzniecības statistika 2016.gada 1. ceturksnī:(avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Preču eksports:

 1.       Lietuva – 299 052 410 EUR jeb 15,23% no kopējā Latvijas eksporta
 2.       Igaunija – 226 252 898 EUR jeb 11,52%
 3.       Krievija – 137 051 842 EUR jeb 6,98%

59. Moldova – 2 797 524 EUR jeb 0,14%

Preču imports:

 1.       Lietuva – 365 016 348 EUR jeb 15,83% no kopējā importa Latvijā
 2.       Krievija – 262 390 648 EUR jeb 11,38%
 3.       Polija – 235 749 762 EUR jeb 10,23%

53. Moldova – 1 042 452 EUR jeb 0,05%

Latvijas un Moldovas preču tirdzniecības dinamika laika posmā no 2008. gada līdz 2016. gada 1. ceturksnim, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

7 807 266

3 465 485

2009

6 259 222

1 678 973

2010

6 823 461

2 496 285

2011

9 420 608

2 872 766

2012

10 383 126

4 507 128

2013

11 133 761

5 656 180

2014

12 609 242

8 855 797

2015 11 965 825 8 377 427
2015 Q1 2 472 120 1 221 505
2016 Q1 2 797 524 1 042 452

Galvenās eksporta preces uz Moldovu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1. ceturksnī, EUR

Preču   veids

EUR

Īpatsvars   kopējā importā

Kopā

 

100%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares   produkcija

-          Medikamenti – 85,47%

-          Vate, marle,   pārsēji un tamlīdzīgi materiāli – 10,64%

874   949

31,28%

Mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas

-           Monitori un projektori 33,54%

-           Kalkulatori – 18,63%

-           Automātiskās datu   apstrādes iekārtas un to bloki – 14,52%

-           Telefonu aparāti –   10,73%

-          Elektriskai   kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi,   korpusi un citas pamatnes – 6,96%

660   958

23,63%

Pārtikas rūpniecības produkti

-           Sagatavotas vai   konservētas zivis, kaviārs un kaviāra aizstājēji – 62,10%

-           Nedenaturēts etilspirts, stiprie alkoholiskie   dzērieni, liķieri - 15,91%

-           Pārtikas   izstrādājumi – 5,91%

-          Vermuts un citi   svaigo vīnogu vīni - 5,53%

502   473

17,96%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija

-           Siers un   biezpiens62,38%

-           Saldētas zivis-28,16%

-           Svaiga, dzesināta   vai saldēta zivju fileja - 9,45%

205   263

7,34%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.   medicīniskos), pulksteņi, mūzikas instrumenti

-           Saražotās vai   patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji – 28,85%

-           Mūzikas   instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas   elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni) – 18,71%

-           Medicīnas,   ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces,   ieskaitot scintigrāfijas aparatūru 17,23%

-           Ortopēdiskie piederumi, kruķi, ķermeņa daļu   protēzes – 15,92%

-           Brilles,   aizsargbrilles - 8,72%

-          Briļļu un   aizsargbriļļu ietvari – 5,26%

166   499

5,95%

Galvenās importa preces no Moldovas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1. ceturksnī, EUR

Preču   veids

EUR

Īpatsvars   kopējā importā

Kopā

 

100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-           Svaigu vīnogu   vīns – 47,53%

-           Nedenaturēts etilspirts, stiprie alkoholiskie   dzērieni, liķieri – 18,77%

-           Maize, mīklas   izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi - 12,05%

-           Šokolāde un citi   pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu – 7,56%

697   253

66,89%

Augu valsts produkti

-           Svaigi vai   kaltēti rieksti - 71,18%

-           Svaigas vai   žāvētas vīnogas 28,82%

150   055

14,39%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-           Izolēti vadi,   elektrības vadītāji, optiskās šķiedras kabeļi 97,60%

100   469

9,64%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.   medicīniskos), pulksteņi, mūzikas instrumenti

-           Saražotās vai   patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji – 100,00%

58 004

5,56%

Pakalpojumu tirdzniecība 2016. gada 1. ceturksnī: (avots: Latvijas Banka)

 • 2016. gada 1. ceturksnī pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Moldovu bija 0,75 MEUR (eksports – 0,30 MEUR, imports – 0,45 MEUR).
 • Latvijai ar Moldovu ir izveidojusies negatīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 0,15 MEUR apmērā.
 • 2016. gada 1. ceturksnī Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Moldovu sasniedza 0,30 MEUR.
 • 2016. gada 1. ceturksnī pakalpojumu importa apjoms no Moldovas veidoja 0,45 MEUR.

Investīcijas (avots: Latvijas Banka un Lursoft)

Saskaņā ar Latvijas Bankas statistikas datiem, 2016. gada 1.ceturkšnī Moldovas tiešo investīciju atlikumi Latvijā 0,85 MEUR. Latvijas tiešo investīciju atlikumi Moldovā sasniedza 9,05 MEUR.

Saskaņā ar Lursoft datiem 2016. gada 16. jūnijā Moldovas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 1 844 998 EUR (51.vieta), kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 357 Moldovas – Latvijas kopuzņēmumi.

MOLDĀVU DIASPORA LATVIJĀ

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2016. gada 1. jūlija datiem Latvijā dzīvo 1791 moldāvu izcelsmes personas (680 Latvijas pilsoņi, 790 Latvijas nepilsoņi, 2 bezvalstnieki, 319 pārējie).

1987. gadā tika nodibināta Latvijas moldāvu-rumāņu biedrība „Dačija”, kura 2006. gadā tika reorganizēta par Latvijas moldāvu kultūras centru „Dačija”.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

LATVIJAS UN MOLDOVAS DIVPUSĒJIE LĪGUMI

Interneta mājas lapas