Latvijas Republikas un Melnkalnes divpusējās attiecības

05.06.2017. 14:21

Latvijas un Melnkalnes divpusējās attiecības ir labas. Latvija atbalsta Melnkalnes integrāciju Eiropas Savienībā un NATO.  

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Melnkalni ir spēkā kopš 2010. gada 1. maija. 2008. gada 15. decembrī Melnkalne iesniedza oficiālu pieteikumu dalībai ES un 2010. gada 17. decembrī Eiropadome piešķīra Melnkalnei ES kandidātvalsts statusu. 2012. gada 29. jūnijā Eiropadome pieņēma lēmumu uzsākt iestāšanās ES sarunas ar Melnkalni. Līdz 2017. gada 2. jūnijam ar Melnkalni atvērtas 26 sarunu sadaļas no 35, no kurām provizoriski slēgtas divas.

2017. gada 5. jūnijā Melnkalne kļuva par NATO dalībvalsti.

Par Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu pret Melnkalni piemērošanu Latvijā

 DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Melnkalne pasludināja neatkarību 2006. gada 3. jūnijā. 2006. gada 12. jūnijā Luksemburgā ES Vispārējo lietu un Ārējo attiecību padomes sēdē ES ārlietu ministri pieņēma kopīgu lēmumu atzīt Melnkalnes parlamenta 3. jūnija deklarāciju par Melnkalnes Republikas neatkarību. Tajā pašā dienā Latvijas un Lietuvas ārlietu ministri kopīgi paziņoja, ka atzīst Melnkalnes neatkarību.

Latvija nodibināja diplomātiskās attiecības ar Melnkalni 2006. gada 19. jūnijā.

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Melnkalnē kopš 2017. gada 25.maija ir Vilmārs Heniņš ar rezidenci Budapeštā. Kopš 2016. gada 4. oktobra Melnkalnes vēstniece Latvijā ar rezidenci Varšavā ir Ļiļana Toškoviča (Liljana Tošković).

DIVPUSĒJĀ EKONOMISKĀ SADARBĪBA

LV Melnkalne preces

  • 2016. gada beigās kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 101 tūkst. EUR (113. vieta).
  • Eksporta apjoms uz Melnkalni sasniedza 158 tūkst. EUR, kas ir par 23,3% jeb 48 tūkst. EUR mazāk nekā 2015. gadā
  • Importa apjoms no Melnkalnes sasniedza 2,5 tūkst. EUR, kas ir par 88,8% jeb 20 tūkst. EUR mazāk nekā 2015. gadā.
  • Latvijai ar Melnkalni ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 156 tūkst. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Melnkalni: mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (63,18%); akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (17,76%); optiskās ierīces un aparāti (iesk. medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti (6,81%); minerālie produkti (6,44%).
  • Galvenās Latvijas importa preces uz Melnkalni: optiskās ierīces un aparāti (iesk. medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti (58,87%); pārtikas rūpniecības produkti (22,75%); metāli un to izstrādājumi (22,75%).

LV Melnkalne pakalpojumi

 

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2017. gada 25. maijs Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Melnkalnē Vilmāra Heniņa akreditācijas vizīte
2017. gada 15.-18. maijs Melnkalnes ārlietu ministra Srdžana Darmanoviča (Srdjan Darmanović) darba vizīte Rīgā
2016. gada 5. novembris Melnkalnes premjerministra vietnieka Vujica Lazoviča (Vujica Lazović) dalība Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmē Rīgā
2016. gada 4. oktobris Melnkalnes ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijā Ļiļanas Toškovičas (Liljana Tošković) akreditācijas vizīte.
2015. gada 11.-12.maijs

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Podgoricā, Melnkalnē

2012.gada 6.decembris

Edgara Rinkēviča tikšanās ar Melnkalnes premjerministra vietnieku, ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Igoru Lukšiču (Igor Luksić) Dublinā

2012.gada 31.maijs Melnkalnes ārlietu un Eiropas integrācijas ministra Milana Ročena (Milan Roćen) oficiālā vizīte Latvijā

2011.gada 4.-6.septembris

Premjerministra vietnieka, Aizsardzības ministra A.Pabrika vizīte Melnkalnē

2011.gada 31.augusts Melnkalnes premjerministra Igora Lukšiča (Igor Luksić) vizīte Latvijā

2011.gada 1.jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska tikšanās ar Melnkalnes ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) Viļņā

2009.gada 22.septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Melnkalnes ārlietu ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) ANO Ģenerālās asamblejas 64.sesijas laikā

2009.gada 24.marts

Melnkalnes Ārlietu ministrijas politiskā direktora Vesko Garceviča (Vesko Garcevic) dalība Adrijas – Baltijas – Atlantijas ārlietu ministru sanāksmē Rīgā

2008.gada 5.-6.novembris

Melnkalnes aizsardzības ministra Boro Vučinica (Boro Vučinić) oficiālā vizīte Latvijā

2008.gada 1.septembris

Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Melnkalnē Veronikas Ertes akreditācijas vizīte

2008.gada 1. – 2.aprīlis

Melnkalnes ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā Milorada Ščepanoviča (Milorad Ščepanović) akreditācijas vizīte

2008.gada 11.– 13.februāris

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Edgara Rinkēviča vizīte Melnkalnē

2007.gada 25.septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās ar Melnkalnes ārlietu ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) ANO Ģenerālās asamblejas 62.sesijas laikā

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

2005.gada 22.novembrī parakstīta Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, kas stājās spēkā 2006.gada 19.maijā.

2008.gada 6.oktobrī parakstīts līgums par valstu sadarbību aizsardzības jomā.

2012.gada 6.decembrī parakstīts Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.

Saites

Melnkalnes Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija - http://www.mvpei.gov.me/en/ministry