Latvijas Republikas un Melnkalnes divpusējās attiecības

07.02.2017. 15:26

Latvijas un Melnkalnes divpusējās attiecības ir labas. Latvija atbalsta Melnkalni ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā (ES) un NATO.

2005. gada 10. oktobrī Melnkalne uzsāka sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (SAN) noslēgšanu ar ES, kas bija pirmais Melnkalnes solis ceļā uz Eiropas Savienību. SAN ar Melnkalni tika parakstīts 2007. gada 15. oktobrī un stājās spēkā 2010. gada 1. maijā. 2008. gada 15. decembrī Melnkalne iesniedza oficiālu pieteikumu dalībai ES un 2010. gada 17. decembrī Eiropadome piešķīra Melnkalnei ES kandidātvalsts statusu. 2012. gada 29. jūnijā Eiropadome pieņēma lēmumu uzsākt iestāšanās ES sarunas ar Melnkalni. Līdz 2017. gada 11. janvārim ar Melnkalni atvērtas 26 sarunu sadaļas no 35, no kurām provizoriski slēgtas divas.

2015. gada 2. decembrī Melnkalne saņēma uzaicinājumu uzsākt pievienošanās sarunas NATO. 2016. gada 6. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā ratificēja protokolu par Melnkalnes pievienošanos NATO.

Par Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu pret Melnkalni piemērošanu Latvijā

 DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Melnkalne pasludināja neatkarību 2006. gada 3. jūnijā. 2006. gada 12. jūnijā Luksemburgā ES Vispārējo lietu un Ārējo attiecību padomes sēdē ES ārlietu ministri pieņēma kopīgu lēmumu atzīt Melnkalnes parlamenta 3. jūnija deklarāciju par Melnkalnes Republikas neatkarību. Tajā pašā dienā Latvijas un Lietuvas ārlietu ministri kopīgi paziņoja, ka atzīst Melnkalnes neatkarību.

Latvija nodibināja diplomātiskās attiecības ar Melnkalni 2006. gada 19. jūnijā.

2008. gada 1. aprīlī akreditējās pirmais Melnkalnes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Milorads Ščepanovičs (Milorad Ščepanović) ar rezidenci Podgoricā, Melnkalnē. Kopš 2016. gada 4. oktobra Melnkalnes vēstniece Latvijā ar rezidenci Varšavā ir Ļiļana Toškoviča (Liljana Tošković).

Līdz 2016. gada februārim Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Melnkalnē ar rezidenci Budapeštā, Ungārijā bija Imants Viesturs Lieģis.

DIVPUSĒJĀ EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Preču tirdzniecība 2015. g.(avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 •            Eksports:
 1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
 3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

143. Melnkalne – 206 344 EUR jeb 0,00%

 •          Imports:
 1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija– 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%
 3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

110. Melnkalne – 20 294 EUR jeb 0,00%.

 • 2015. gada beigās kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 114 tūkst. EUR (146. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Melnkalni sasniedza 206 tūkst. EUR, kas irpar 117,07% jeb 111 tūkst. EUR vairāk nekā 2014. gadā
 • Importa apjoms no Melnkalnes sasniedza 20 tūkst. EUR, kas ir par 20,11% jeb 900 tūkst. EUR vairāk nekā 2014. gadā.
 • Latvijai ar Melnkalni ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 186 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Melnkalni:      mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (72,47%); optiskās ierīces un aparāti (iesk. medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti (8,35%), Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (7,14%); minerālie produkti (5,11%).
 • Galvenās Latvijas importa preces uz Melnkalni: transporta līdzekļi (48,29%); dažādas rūpniecības preces (44,53%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (6,86%).
 • 2015. gadā lielākie, uz Latviju eksportējošie uzņēmumi: SIA „EURO DK”, SIA “NORDTORF”, GmbH “DDC KLIMAT”, SIA “EURO BALT SHIP SUPPLY”, SIA “BALTĀS MARĪNES SERVISS”

Latvijas un Melnkalnes preču tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. līdz 2015. gada beigām, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

0

0

2007

19 530

0

2008

36 038

268

2009

78 592

0

2010

83 750

0

2011

10 045

2 581

2012

2 700

1 493

2013

76 492

0

2014

95 060

19 394

2015 206 344 20 294

Eksporta preces uz Melnkalni sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču   veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā importa

Kopā

206 344

100%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas

-            Gaisa kondicionēšanas iekārtas 54,83%

-            Telefonu aparāti 37,13%

-            Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar   elektrisku un neelektrisku karsēšanu 6,08%

149 532

72.47%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

-            Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības   vai veterinārijas instrumenti un ierīces 100%

17 221

8.35%

Akmens,   ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

-            Citādi keramikas izstrādājumi  96,17%

14 742

7.14%

Minerālie   produkti

-            Aglomerēta un neaglomerēta kūdra 100%

10 539

5.11%

 Importa preces uz Melnkalni sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču   veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā importa

Kopā

20 294

100%

Transporta   līdzekļi

-            Automobiļi un citi mehāniskie   transportlīdzekļi 97,80%

11 248

48.29%

Dažādas   rūpniecības preces

-            Sēdekļi 100%

10 373

44.53%

Mašīnas un   mehānismi; elektriskās iekārtas

-            Detaļas, kas piemērotas lietošanai   vienīgi vai galvenokārt kopā ar radiofonijas, radiotelefona vai   radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūru vai monitoriem 100%

1 599

6.86%

Pakalpojumu tirdzniecība 2015. g.  (avots: Latvijas Banka)

 • 2015. gadā kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 0,41 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu eksports uz Melnkalni sasniedza 0,12 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Melnkalnes sasniedza 0,29 MEUR.
 • Latvijai ar Melnkalni ir negatīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 0,17 MEUR EUR apmērā.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2016. gada 4. oktobris Melnkalnes ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Latvijā Ļiļanas Toškovičas (Liljana Tošković) akreditācijas vizīte.
2015. gada 11.-12.maijs

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Podgoricā, Melnkalnē

2012.gada 6.decembris

Edgara Rinkēviča tikšanās ar Melnkalnes premjerministra vietnieku, ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Igoru Lukšiču (Igor Luksić) Dublinā

2012.gada 31.maijs Melnkalnes ārlietu un Eiropas integrācijas ministra Milana Ročena (Milan Roćen) oficiālā vizīte Latvijā

2011.gada 4.-6.septembris

Premjerministra vietnieka, Aizsardzības ministra A.Pabrika vizīte Melnkalnē

2011.gada 31.augusts Melnkalnes premjerministra Igora Lukšiča (Igor Luksić) vizīte Latvijā

2011.gada 1.jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska tikšanās ar Melnkalnes ārlietu un Eiropas integrācijas ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) Viļņā

2009.gada 22.septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Melnkalnes ārlietu ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) ANO Ģenerālās asamblejas 64.sesijas laikā

2009.gada 24.marts

Melnkalnes Ārlietu ministrijas politiskā direktora Vesko Garceviča (Vesko Garcevic) dalība Adrijas – Baltijas – Atlantijas ārlietu ministru sanāksmē Rīgā

2008.gada 5.-6.novembris

Melnkalnes aizsardzības ministra Boro Vučinica (Boro Vučinić) oficiālā vizīte Latvijā

2008.gada 1.septembris

Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Melnkalnē Veronikas Ertes akreditācijas vizīte

2008.gada 1. – 2.aprīlis

Melnkalnes ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā Milorada Ščepanoviča (Milorad Ščepanović) akreditācijas vizīte

2008.gada 11.– 13.februāris

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Edgara Rinkēviča vizīte Melnkalnē

2007.gada 25.septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās ar Melnkalnes ārlietu ministru Milanu Ročenu (Milan Roćen) ANO Ģenerālās asamblejas 62.sesijas laikā

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

2005.gada 22.novembrī parakstīta Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, kas stājās spēkā 2006.gada 19.maijā.

2008.gada 6.oktobrī parakstīts līgums par valstu sadarbību aizsardzības jomā.

2012.gada 6.decembrī parakstīts Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.

Saites

Melnkalnes Ārlietu un Eiropas integrācijas ministrija - http://www.mvpei.gov.me/en/ministry