Latvijas Republikas un Maltas Republikas divpusējās attiecības

08.05.2017. 15:14

Latvijas un Maltas attiecības ir labas. Dalība Eiropas Savienībā veicinājusi abu valstu vēlmi veidot ciešāku politisko dialogu un paplašināt ekonomiskās attiecības.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Malta atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 26. augustā. Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika nodibinātas 1992. gada 1. janvārī.

Pirmais Maltas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Viljams Spiteri (William C. Spiteri) tika akreditēts 1996. gada 21. maijā ar rezidenci Bonnā, Vācijā. Otrais Maltas vēstnieks Marks Mičeli-Farudža (Mark Miceli-Farrugia) stājās amatā 2003. gada 11. martā. Trešais Maltas vēstnieks Lorenss Grehs (Lawrence Grech) tika akreditēts 2008. gada 16. decembrī un rezidēja Valetā, Maltā. No 2014. gada 22. aprīļa Maltas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā (ar rezidenci Valetā) ir Prof. Čārlzs L. Mifsuds (Prof. Charles L. Mifsud).

Latvijas Republikas vēstnieki Maltā (ar rezidenci Romā):

 • 11.2014. – pašlaik vēstnieks Artis Bērtulis 
 • 09.2012 – 08.2013 vēstniece Elita Kuzma
 • 09.2006 – 08.2011 vēstniece Astra Kurme
 • 11.2003 – 07.2006 vēstnieks Jānis Lūsis
 • 04.2001 – 08.2002 vēstnieks Mārtiņš Perts

Latvijas goda konsuls Maltā kopš 2006. gada ir Marins Hili (Marin Hili).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība  2016. g. 1.  – 3. ceturksnī (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 • Eksports:

1. Lietuva –1 217 230 470 EUR jeb 17,57% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 809 527 394 EUR jeb 11,68%

3. Krievija – 521 279 475 EUR jeb 7,52%

68. Malta – 5 494 977 EUR jeb 0,08%

 • Imports:

1. Lietuva – 1 371 835 391 EUR jeb 17,14% no kopējā importa Latvijā  

2. Vācija – 902 941 938 EUR jeb 11,28%

3. Polija – 867 395 802 EUR jeb 10,84%

69. Malta – 841 145 EUR jeb 0,01%

 

Latvijas un Maltas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2016. gada 1-3. ceturkšņa beigām, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

8 310 965

260 709

2007

5 536 108

292 383

2008

1 625 738

650 745

2009

1 033 340

528 911

2010

1 595 833

331 332

2011

7 441 462

251 488

2012

5 279 227

237 760

2013

4 751 372

383 514

2014 9 011 307 370 250
2015 5 227 081 449 840
2015 Q3 3 784 618 207 516
2016 Q3 5 494 977 841 145
 • 2016. gada 1.–3.ceturkšņa beigās kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 6,33 MEUR (73.vieta).

 • Eksporta apjoms uz Maltu sasniedza 5,49 MEUR, kas ir par 45,23% jeb 1,71 MEUR vairāk nekā atbilstošajā periodā 2015. gadā. 
 • Importa apjoms no Maltas sasniedza 841 tūkst. EUR, kas ir par 305% jeb 634 tūkst. EUR vairāk nekā atbilstošajā periodā 2015. gadā. 
 • Latvijai ar Maltu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 4,65 MEUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Maltu: mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (50,86%); pārtikas rūpniecības produkti (19,90%) un augu valsts produkti (18,79%).
 • Galvenās Latvijas importa preces no Maltas: mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (45,79%), ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (19,49%); optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti(10,14%); pārtikas rūpniecības produkti (8,41%); dažādas rūpniecības preces (7,88%).

Lielākie eksportētāji: SIA “EURO DK”, AS “LATVIJAS BALZAMS”, AS “DOBELES DZIRNAVNIEKS”, SIA “MOONCOM”, AS “CAPITAL”, SIA “PROKS”.

 

Galvenās eksporta preces uz Maltu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1.–3. ceturksnī

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā eksporta
Kopā 5 494 977 100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-          Monitori un projektori 23,02%

-          Telefona aparāti 21,55%

-          Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki 19,05%

-          Daļas un piederumi rakstāmmašīnām 16,97%

-          Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra 11,92%

2 794 826 50.86%

Pārtikas rūpniecības produkti

-          Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas 87,67%

-          Nedenaturēts etilspirts 5,16%

1 093 643 19.90%

Augu valsts produkti

-          Kviešu vai labības maisījuma milti 98,60%

1 032 326 18.79%

Galvenās importa preces no Maltas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1.–3. ceturksnī

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 841 145 100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-          Telefona aparāti 92,96%

-          Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki 7,04%

385 167 45.79%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-          Farmācijas izstrādājumi 82,86%

-          Medikamenti 17,14%

163 975 19.49%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

-          Rokas pulksteņi 100%

85 333 10.14%

Pārtikas rūpniecības produkti

-          Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā 100%

70 755 8.41%

Dažādas rūpniecības preces

-          Lampas un apgaismes piederumi 92,72%

-          Izstrādājumi saviesīgām spēlēm 6,69%

66 302 7.88%

Pakalpojumu tirdzniecība 2016. g. 1.-2.ceturksnī  (avots: Latvijas Banka)

 • 2016. g. 1.-2.ceturksnī kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 38,81 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Maltu sasniedza 34,62 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Maltas sasniedza 4,19 MEUR.
 • Latvijai ar Maltu ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 30,43 MEUR apmērā.

Investīcijas (avots: Latvijas Banka, Lursoft)

Līdz 2016. gada 3.ceturkšņa beigām Latvijā tika reģistrēti pozitīvi Maltas tiešo investīciju atlikumi 367,06 MEUR apmērā. Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Maltā sasniedza negatīvi 11,15 MEUR.

 

KULTŪRA

Latvijas prezidentūras ES Padomē publiskās diplomātijas programmas ietvaros 2015. gada 19. maijā norisinājās “Latvian Voices” koncerts Maltā.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2016. gada 22.-23. novembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča oficiālā vizīte Maltā

2009. gada 2. decembris

Maltas premjerministra Lorensa Gondzi (Lawrence Gonzi) darba vizīte Latvijā.

2006. gada 12.-13. decembris

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Maltā.

2006. gada 3.-4. septembris

Maltas ārlietu ministra Dr Maikla Frendo (Dr Michael Frendo) darba vizīte Latvijā.

2006. gada 18.-20. jūnijs

Maltas Valsts prezidenta Edvarda Feneka-Adami (Edward Fenech-Adami) valsts vizīte Latvijā.

2004. gada 16. - 18. februāris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizīte Maltā.

2000. gada 1. – 3. novembris

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa oficiālā vizīte Maltā.

1999. gada 14. – 15. oktobris

Maltas ārlietu ministra Džozefa Bordža (Joseph Borg) darba vizīte Latvijā.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Svarīgākie līgumi:

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Maltas Republika

Saites par Maltas Republiku:

Maltas Republikas Ārlietu ministrija – http://www.mfa.gov.mt

Maltas Republikas Valsts prezidenta interneta lapa – http://president.gov.mt

Maltas Republikas parlamenta interneta lapa - http://www.parliament.gov.mt

Maltas Republikas valdības interneta lapa - http://www.gov.mt