Latvijas Republikas un Bijusī Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas divpusējās attiecības

30.03.2015. 17:26

Latvijai ir ļoti labas politiskās attiecības ar Maķedoniju, kas ir Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstsun potenciālā NATO dalībvalsts. 2005. gada decembrī Maķedonijai piešķirts ES kandidātvalsts statuss. 2009. gada 14. oktobrī Eiropas Komisija rekomendēja uzsākt ES pievienošanās sarunas ar Maķedoniju. Eiropas Komisija šo rekomendāciju atkārtoja arī 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014. gada progresa ziņojumos.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1991.gada 25.janvārī Maķedonija deklarēja savu suverenitāti. Latvija Maķedonijas valstisko neatkarību atzina 1993.gada 23.martā. Diplomātiskās attiecības starp Maķedoniju un Latviju tika nodibinātas 1996.gada 14.martā.  

Vēstnieki

Kopš 2014. gada 30. maija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ar rezidenci Prāgā ir Alberts Sarkanis.

No 2010. gada 22. jūnija līdz 2014. gada 19. martam Maķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ar rezidenci Varšavā bija Fatmirs Dželadini (Fatmir Xheladini).

Goda konsuli

Latvijas Republikas goda konsuls Maķedonijā ir Zorančo Mitrovski (Zorančo Mitrovski) ar rezidenci Štipas (Stip) pilsētā. Goda konsulāts atklāts 2008.gada 22.februārī.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Maķedonijas parlamentā darbojas Maķedonijas-Latvijas sadarbības grupa, kuras priekšsēdētāja ir Liljana Popovska (Liljana Popovska).

2005.gada 19.septembrī un 2011.gada 2.-4.februārī notika Maķedonijas parlamentāriešu vizīte Latvijā. 2007.gada 11.-15.novembrī notika Latvijas parlamentāriešu vizīte Maķedonijā.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS 

2002. gada 8. marts

Latvijas Republikas ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte Maķedonijā (piedalīšanās V10 ārlietu ministru sanāksmē Skopjē)

2002. gada 6. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un Maķedonijas prezidenta Borisa Trajkovska (Boris Trajkovski) tikšanās Rīgā (Rīgas NATO kandidātvalstu samita ietvaros)

2004. gada 11.-12. februāris

Maķedonijas aizsardzības ministra Vlada Bučkovska vizīte Latvijā

2005. gada 1. februāris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Maķedonijas premjerministra Vlada Bučkovska (Vlado Bučkovski) tikšanās Prāgā (foruma Eiropa 2005 laikā)

2005. gada 16. maijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski Varšavā Eiropas Padomes samita ietvaros

2006. gada 19. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Ņujorkā ANO ĢA laikā

2006. gada 8.-9. decembris

Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā

2007. gada 8. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Portugālē

2007. gada 24. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski (Branko Crvenkovski) ANO Ģenerālās asamblejas 62. sesijas laikā

2007. gada 30. novembris

EDSO 15.Ministru padomes sanāksmes ietvaros ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Maķedonijas ārlietu ministru Antonio Milošoski (Antonio Milošoski)

2008. gada 21.-22. februāris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Maķedonijā

2008. gada 2. aprīlis

Maķedonijas investīciju ministra Gligora Taškoviča (Gligor Tashkovich) darba vizīte Latvijā

2008. gada 28.-30. oktobris

Maķedonijas Premjerministra vietnieka integrācijas ES jautājumos un Eiropas lietu Sekretariāta vadītāja Ivicas Bocevska (Ivica Bocevski) vizīte Latvijā.

2009. gada 23. marts

Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā.

2009. gada 23. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) ANO Ģenerālās asamblejas 64. sesijas laikā

2010. gada 31. maijā

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) Dohas ekonomiskā foruma ietvaros.

2010.gada 14.-15.jūlijs

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera oficiālā vizīte Maķedonijā.

2011.gada 8.-10.marts

Maķedonijas premjerministra vietnieka ES lietās Dr. Vasko Naumovski (Vasko Naumovski) darba vizīte Latvijā.

2011.gada 6.decembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki tikšanās Viļņā EDSO sanāksmes ietvaros.

2012.gada 10.februāris

Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki darba vizīte Latvijā.

2014. gada 14. marts

Latvijas Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Maķedonijas Ārlietu ministru N.Poposki Bratislavā GLOBESEC ietvaros 

2014. gada 25. augusts

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Maķedonijā

2015. gada 7. marts

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča divpusējā tikšanās ar Maķedonijas ārlietu ministru N.Poposki Rīgā ES ārlietu ministru neformālās sanāksmes ietvaros

 

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Kopš 2003. gada Latvija attīsta sadarbību aizsardzības jomā ar Rietumbalkānu valstīm, tai skaitā Maķedoniju. Latvija ir piedāvājusi Maķedonijai dalīties pieredzē par NATO integrācijas un NBS reformu procesu, kā arī demokrātisku kontroli pār bruņotajiem spēkiem.

2010.gada 14.jūlijā tika parakstīts Saprašanās Memorands par sadarbību aizsardzības jomā starp abu valstu aizsardzības ministrijām. Tas paredz vairāk attīstīt sadarbību aizsardzības ministriju ekspertu līmenī, kā arī starp bruņotajiem spēkiem tādās jomās kā vides aizsardzība, militārā izglītība un apmācība. Līdz šim sadarbība notikusi galvenokārt politiskā dialoga līmenī, organizējot aizsardzības ministru un valsts sekretāru tikšanās. Pirmās militāri politiskās konsultācijas notika 2008.gada 11.martā.

 

SADARBĪBA ES INTEGRĀCIJĀ

Latvija ir izteikusi gatavību dalīties ar Maķedoniju savā ES integrācijas pieredzē. Līdz šimLatvija konsultējusi Maķedoniju valsts pārvaldes jautājumos (Valsts kancelejas darbība, Eiropas integrācija, valsts budžeta veidošana); tikšanās notikušas ar Latvijas Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Valsts Ieņēmuma dienesta pārstāvjiem.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvija ir ieinteresēta tirdzniecisko attiecību paplašināšanā un attīstībā ar Maķedoniju. Sadarbības potenciāls starp abām valstīm nav pilnībā izmantots un tam ir attīstības iespējas.

Kā potenciālās sadarbības nozares var minēt: tranzītu un loģistiku, kokapstrādi, pārtikas rūpniecību, tekstilrūpniecību, ķīmisko rūpniecību, t.sk., farmāciju un mašīnbūvi. 

Preču tirdzniecība 2014. g. 1.  – 2. ceturksnī (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

  • Eksports 

1. Lietuva – 697 809 317 EUR jeb 16,18 % no kopējā Latvijas eksporta

2. Krievija – 473 521 101 EUR jeb 10,98 %

3. Igaunija – 466 040 160 EUR jeb 10,80 %

87. Maķedonija – 1 060 184 EUR jeb 0,02%

  • Imports:

1. Lietuva – 886 941 896 EUR jeb 17,23 % no kopējā importa Latvijā  

2. Polija – 550 597 680 EUR jeb 10,70 %

3. Vācija – 540 600 653 EUR jeb 10,50%

65. Maķedonija – 905 682 EUR jeb 0,02%

Latvijas un Maķedonijas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2014. gada 2. ceturkšņa beigām, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

49 361

283 443

2007

25 060

644   046

2008

387 476

742 145

2009

493 523

430 821

2010

700 197

1 445 211

2011

584   523

1 729 111

2012

813   034

2 038 817

2013

935   708

1 799 824

2013   Q2

545   151

1 346 002

2014 Q2

1 060 184

905 682

  • Eksporta apjoms uz Maķedoniju sasniedza 1,06 MEUR, kas irpar 48,58%jeb 515 tūkst. EUR vairāk nekā atbilstošajā periodā 2013. gadā.
  • Importa apjoms no Maķedonijas sasniedza 906 tūkst. EUR, kas ir par 32,71%jeb 440 tūkst. EUR mazāk nekā atbilstošajā periodā 2013. gadā.
  • Latvijai ar Maķedoniju ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 155 tūkst. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Maķedoniju: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (60,67%); pārtikas rūpniecības produkti (15,96%); dažādas rūpniecības preces (8,88%).
  • Galvenās Latvijas importa preces no Maķedonijas: augu valsts produkti (63,67%); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (19,82%); metāli un to izstrādājumi (9,31%). 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

Saites

Maķedonijas Ārlietu ministrija  

ES politika Rietumbalkānos