Latvijas un Maķedonijas (bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija) divpusējās attiecības

14.12.2015. 10:51

Latvijai ir ļoti labas politiskās attiecības ar Maķedoniju, kas ir Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstsun potenciālā NATO dalībvalsts. 2005. gada decembrī Maķedonijai piešķirts ES kandidātvalsts statuss. 2009. gada 14. oktobrī Eiropas Komisija rekomendēja uzsākt ES pievienošanās sarunas ar Maķedoniju. Eiropas Komisija šo rekomendāciju atkārtoja arī 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014. gada progresa ziņojumos.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1991.gada 25.janvārī Maķedonija deklarēja savu suverenitāti. Latvija Maķedonijas valstisko neatkarību atzina 1993.gada 23.martā. Diplomātiskās attiecības starp Maķedoniju un Latviju tika nodibinātas 1996.gada 14.martā.  

Vēstnieki

Kopš 2014. gada 30. maija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ar rezidenci Prāgā ir Alberts Sarkanis.

No 2010. gada 22. jūnija līdz 2014. gada 19. martam Maķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ar rezidenci Varšavā bija Fatmirs Dželadini (Fatmir Xheladini).

Goda konsuli

Latvijas Republikas goda konsuls Maķedonijā ir Zorančo Mitrovski (Zorančo Mitrovski) ar rezidenci Štipas (Stip) pilsētā. Goda konsulāts atklāts 2008.gada 22.februārī.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Maķedonijas parlamentā darbojas Maķedonijas-Latvijas sadarbības grupa, kuras priekšsēdētāja ir Liljana Popovska (Liljana Popovska).

2005.gada 19.septembrī un 2011.gada 2.-4.februārī notika Maķedonijas parlamentāriešu vizīte Latvijā. 2007.gada 11.-15.novembrī notika Latvijas parlamentāriešu vizīte Maķedonijā.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS 

2015.gada 14.-15. oktobris Maķedonijas aizsardzības ministra Zorana Jolevska (Zoran Jolevski) darba vizīte Latvijā
2015. gada 11.-13. maijs

Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa darba vizīte Maķedonijā

 2015. gada 7. marts

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča divpusējā tikšanās ar Maķedonijas ārlietu ministru N.Poposki Rīgā ES ārlietu ministru neformālās sanāksmes ietvaros

 2014. gada 25. augusts  Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Maķedonijā
 2014. gada 14. marts Latvijas Ārlietu ministra E.Rinkēviča tikšanās ar Maķedonijas Ārlietu ministru N.Poposki Bratislavā GLOBESEC ietvaros 
 2012.gada 10.februāris  Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki darba vizīte Latvijā.
 2011.gada 6.decembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Poposki tikšanās Viļņā EDSO sanāksmes ietvaros.
 2011.gada 8.-10.marts Maķedonijas premjerministra vietnieka ES lietās Dr. Vasko Naumovski (Vasko Naumovski) darba vizīte Latvijā.
 2010.gada 14.-15.jūlijs Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera oficiālā vizīte Maķedonijā.
 2010. gada 31. maijā Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) Dohas ekonomiskā foruma ietvaros.
 2009. gada 23. septembris Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Gjorge Ivanovu (Gjorge Ivanov) ANO Ģenerālās asamblejas 64. sesijas laikā
2009. gada 23. marts Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā.

2008. gada 28.-30. oktobris

Maķedonijas Premjerministra vietnieka integrācijas ES jautājumos un Eiropas lietu Sekretariāta vadītāja Ivicas Bocevska (Ivica Bocevski) vizīte Latvijā.

2008. gada 2. aprīlis

Maķedonijas investīciju ministra Gligora Taškoviča (Gligor Tashkovich) darba vizīte Latvijā

2008. gada 21.-22. februāris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Maķedonijā

2007. gada 30. novembris

EDSO 15.Ministru padomes sanāksmes ietvaros ārlietu ministra Māra Riekstiņa tikšanās ar Maķedonijas ārlietu ministru Antonio Milošoski (Antonio Milošoski)

2007. gada 24. septembris

Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski (Branko Crvenkovski) ANO Ģenerālās asamblejas 62. sesijas laikā

2007. gada 8. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē Portugālē

2006. gada 8.-9. decembris

Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski oficiālā vizīte Latvijā

2006. gada 19. septembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika un Maķedonijas ārlietu ministra Antonio Milošoski tikšanās Ņujorkā ANO ĢA laikā

2005. gada 16. maijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar Maķedonijas prezidentu Branko Crvenkovski Varšavā Eiropas Padomes samita ietvaros

2005. gada 1. februāris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Maķedonijas premjerministra Vlada Bučkovska (Vlado Bučkovski) tikšanās Prāgā (foruma Eiropa 2005 laikā)

2004. gada 11.-12. februāris

Maķedonijas aizsardzības ministra Vlada Bučkovska vizīte Latvijā

2002. gada 6. jūlijs

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un Maķedonijas prezidenta Borisa Trajkovska (Boris Trajkovski) tikšanās Rīgā (Rīgas NATO kandidātvalstu samita ietvaros)

2002. gada 8. marts

Latvijas Republikas ārlietu ministra Induļa Bērziņa darba vizīte Maķedonijā (piedalīšanās V10 ārlietu ministru sanāksmē Skopjē)

 

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Kopš 2003. gada Latvija attīsta sadarbību aizsardzības jomā ar Rietumbalkānu valstīm, tai skaitā Maķedoniju. Latvija ir piedāvājusi Maķedonijai dalīties pieredzē par NATO integrācijas un NBS reformu procesu, kā arī demokrātisku kontroli pār bruņotajiem spēkiem.

2010.gada 14.jūlijā tika parakstīts Saprašanās Memorands par sadarbību aizsardzības jomā starp abu valstu aizsardzības ministrijām. Tas paredz vairāk attīstīt sadarbību aizsardzības ministriju ekspertu līmenī, kā arī starp bruņotajiem spēkiem tādās jomās kā vides aizsardzība, militārā izglītība un apmācība. Līdz šim sadarbība notikusi galvenokārt politiskā dialoga līmenī, organizējot aizsardzības ministru un valsts sekretāru tikšanās. Pirmās militāri politiskās konsultācijas notika 2008.gada 11.martā.

 

SADARBĪBA ES INTEGRĀCIJĀ

Latvija ir izteikusi gatavību dalīties ar Maķedoniju savā ES integrācijas pieredzē. Līdz šimLatvija konsultējusi Maķedoniju valsts pārvaldes jautājumos (Valsts kancelejas darbība, Eiropas integrācija, valsts budžeta veidošana); tikšanās notikušas ar Latvijas Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Valsts Ieņēmuma dienesta pārstāvjiem.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvija ir ieinteresēta tirdzniecisko attiecību paplašināšanā un attīstībā ar Maķedoniju. Sadarbības potenciāls starp abām valstīm nav pilnībā izmantots un tam ir attīstības iespējas.

Kā potenciālās sadarbības nozares var minēt: tranzītu un loģistiku, kokapstrādi, pārtikas rūpniecību, tekstilrūpniecību, ķīmisko rūpniecību, t.sk., farmāciju un mašīnbūvi. 

Preču tirdzniecība 2014. g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 • Eksports 

1. Lietuva – 1 644 307 313 EUR jeb 17,59 % no kopējā Latvijas eksporta

2. Krievija – 1 105 268 055 EUR jeb 11,82 %

3. Igaunija – 1 006 453 592 EUR jeb 10,76 %

87. Maķedonija – 2 578 983 jeb 0,04%

 • Imports:

1. Lietuva – 1 935 450 201 EUR jeb 17,40 % no kopējā importa Latvijā  

2. Polija – 1 213 021 303 EUR jeb 10,91 %

3. Vācija – 1 173 883 597 EUR jeb 10,55%

65. Maķedonija – 1 598 473  EUR jeb 0,01%

Latvijas un Maķedonijas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2014. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

49 361

283 443

2007

25 060

644   046

2008

387 476

742 145

2009

493 523

430 821

2010

700 197

1 445 211

2011

584   523

1 729 111

2012

813   034

2 038 817

2013

935   708

1 799 824

2014

2 578 983

1 598 478

 • 2014. gadā preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 4,18 MEUR (88. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Maķedoniju sasniedza 2,58 MEUR, kas irpar 63,72%jeb 1,64 MEUR vairāk nekā 2013. gadā. 
 • Importa apjoms no Maķedonijas sasniedza 1,60 EUR, kas ir par 11,19%jeb 201 tūkst. EUR mazāk nekā 2013. gadā. 
 • Latvijai ar Maķedoniju ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 981 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Maķedoniju: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (39,51%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas(38,96%); pārtikas rūpniecības produkti (8,79%).
 • Galvenās Latvijas importa preces no Maķedonijas: augu valsts produkti (39,58%); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (38,93%); metāli un to izstrādājumi (15,35%).
 • Vieni no lielākajiem eksportētājiem uz Maķedoniju 2014. gadā: SIA „KWINTET PRODUCTION”, SIA „MIKROTĪKLS” un SIA „KARAVELA”.

Eksporta preces uz Maķedoniju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā

 

Preču   veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

2 578 983

100%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-           Audumi no   sintētisko pavedienu dzijas – 25,24%;

-           Kokvilnas audumi   ar kokvilnas saturu vairāk nekā 85%– 17,18%;

-           Kokvilnas audumi   ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85% – 10,39%

1   018 900

39,51%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

-          Telefonu aparāti –   99,20%

1   004 813

38,96%

Pārtikas rūpniecības produkti:

-           Sagatavotas vai   konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji – 85,41%;

-          Proteīna   koncentrāti, strukturētās olbaltumvielas – 14,59%

226   567

8,79%

Dažādas rūpniecības preces:

-           Rāvējslēdzēji un   to daļas – 37,24%;

-          Pogas, spiedpogas,   spraudpogas – 28,58%;

-          Izstrādājumi   saviesīgām spēlēm, galda spēles – 27,07%

162   277

6,29%

 

 

Importa preces no Maķedonijas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā

 

Preču   veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

1 598 478

100%

Augu valsts produkti:

-           Galviņkāposti,   ziedkāposti, kolrābji – 80,82%;

-          Sīpoli, šalotes,   ķiploki, puravi – 14,39%

632   611

39,58%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-          Sieviešu un   meiteņu kostīmi – 56,40%;

-          Vīriešu vai zēnu   uzvalki – 19,46%;

-          Sieviešu vai   meiteņu mēteļi – 17,72%

622   353

38,93%

Metāli un to izstrādājumi:

-          Dzelzs un tērauda   cauruļvadi – 97,80%

245   368

15,35%

Pakalpojumu tirdzniecība 2014. g. 1.-3. ceturksnī(avots: Latvijas Banka)

 • 2014. g. 1.-3. ceturksnī kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza 0,25 MEUR.
 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Maķedoniju sasniedza 0,14 MEUR (no tiem citi saimnieciskās darbības pakalpojumi – 0,12 MEUR).
 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Maķedonijas sasniedza 0,11 MEUR (no tiem braucieni – 0,09 MEUR).
 • Latvijai ar Maķedoniju ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 0,04 MEUR apmērā.

Investīcijas(avots: Latvijas Banka, Lursoft)

Līdz 2014. gada 3. ceturkšņa beigām Latvijā netika reģistrēti Maķedonijas tiešo investīciju atlikumi,arī Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Maķedonijā netika reģistrēti.

Līdz 2015. gada 4. martam Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts 1 uzņēmums ar Maķedonijas kapitālu (132. vieta). Maķedonija Latvijas uzņēmuma pamatkapitālā ir veikusi ieguldījumus 569 EUR apmērā.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

Saites

Maķedonijas Ārlietu ministrija  

ES politika Rietumbalkānos