Latvijas Republikas un Lihtenšteinas Firstistes divpusējās attiecības

23.02.2018. 13:11

Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopējas intereses attīstīt divpusējo sadarbību plašākā jomu spektrā.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Austrijā. Kopš 2018. gada 21. februāra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Veronika Erte.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans –Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs kopš 2015. gada 19. oktobra. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā.

Latvijas Republikas vēstnieki Lihtenšteinā (ar rezidenci Vīnē):

Veronika Erte (kopš 21.02.2018.)

Edgars Skuja (2014. – 2017.)

Indulis Bērziņš (2009.– 2013.)

Aivars Groza (2006. -2009.)

Elita Kuzma (2001. – 2005.)

Mārtiņš Virsis (1997. – 2000.)

DIVPUSĒJĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS STARPTAUTISKU KONFERENČU / FORUMU IETVAROS

Valsts vadītāji

2005. gada 27. - 28. oktobris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanās forumā "Lihtenšteinas Dialogs 2005" Vaducā

Ārlietu ministri

2017. gada 7. decembrī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē

2017. gada 14. – 15. martā

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku

2015. gada 25. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru

Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā

2014. gada 7.-8. decembris 

Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas darba vizīte Latvijā 

2007. gada 27.-29. marts

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu, premjerministru Otmāru Hazleru (Otmar Hasler) un ārlietu ministri Ritu Kīberi-Beku (Rita Kieber-Beck).

2002. gada 1. – 2. jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Dr. Ernstu Jozefu Valhu (Dr. Ernst Joseph Walch)

1994. gada 6. decembris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā.

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Latvija pēc iestāšanās ES var izmantot priekšrocības, ko sniedz Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) līgums – brīva preču (izņemot lauksaimniecības un zivsaimniecības preces, no kurām tikai dažas ir iekļautas līgumā), kapitāla, personu un pakalpojumu kustība. EEZ līgums ir noslēgts starp visām ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu.

Preču tirdzniecība 2016. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

 

 • Eksports:

 

1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 1 103 397 863 EUR jeb 11,45%

3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

162. Lihtenšteina – 59 045 EUR jeb 0,00%

 

 • Imports:

  1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā

  2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

  3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

  115. Lihtenšteina – 33 925 EUR jeb 0,00%

 

Lihtensteina ekon stat prec

 • 2016. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 92 970 tūkst. EUR (162.vieta).
 • Eksporta apjoms uz Lihtenšteinu sasniedza 59 045 tūkst. EUR, kas ir par 337% jeb 45,5 tūkst. EUR vairāk nekā 2015.gadā.
 • Importa apjoms no Lihtenšteinas sasniedza 33 925. EUR, kas ir par 271% jeb 24 tūkst. EUR vairāk nekā 2015.gadā
 • Latvijai ar Lihtenšteinu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 25 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Lihtenšteinu: dažādas rūpniecības preces (54,25%), koksne un tās izstrādājumi (19,58%); mašīnas un mehānismi (19,58%).
 • Galvenās Latvijas importa preces no Lihtenšteinas: mašīnas un mehānismi (48,04%), ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (45,09%), plastmasas un tās izstrādājumi (6,00%).

 

 

Eksporta preces uz Lihtenšteinu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 59 045 100%

Dažādas rūpniecības preces

-          Lampas un apgaismes piederumi 93,55%

-          Matraču pamatnes; gultas piederumi 6,45%

32 030 54.25%

Koksne un tās izstrādājumi

-          Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli 90,42%

-          Koka lādes, kastes, redeļkastes 9,58%

15 451 26.17%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-          Citādi dzinēji un motori 47,92%

-          Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki 21,62%

-          Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis 12,72%

-          Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt ar elektroaparatūru strāvas pārslēgšanai 9,20%

-          Izolēti vadi 8,53%

11 561 19.58%

Importa preces no Lihtenšteinas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 33 925 100%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-          Palīgierīces mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu stiepšanai 94,97%

-          Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes 5,03%

16 297 48.04%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-          Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi 100%

15 298 45.09%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaucūks un gumijas izstrādājumi

-          Plātnes, loksnes, sloksnes 64,34%

-          Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi 35,66%

2 036 6.00%

Lihtensteina ekon stat pak

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Līdz 2016. gada 4.ceturkšņa beigām Latvijā tika reģistrēti Lihtenšteinas tiešo investīciju atlikumi 13,18 milj. EUR apmērā. Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Lihtenšteinā reģistrēti 0,02 milj. EUR apmērā.

 

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

Teātris

2015. g. 25. un 26. februārī notika Jaunā Rīgas teātra viesizrādes – Lihtenšteinas teātrī tika izrādīts Alvja Helmaņa iestudējums „Garā dzīve”.

Bibliotēkas

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sadarbība ar Lihtenšteinu pārsvarā notiek kolektīvo profesionālo organizāciju ietvaros CDNL (Conference of Directors of National Libraries) un CENL (Conference of European National Librarians). 

LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Lihtenšteinu

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas – Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Ar Lihtenšteinu kopš 1998. gada 22. janvāra spēkā ir noslēgtais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību. 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Interneta saites par Lihtenšteinas Firstisti