Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas divpusējās attiecības

20.04.2016. 12:15

 

Latvijas un Lietuvas politiskais dialogs ir regulārs un aktīvs visdažādākajos līmeņos. Abas valstis saista laba sadarbība, kopīgas intereses Baltijas jūras reģionā un cieša partnerība Eiropas Savienības un NATO ietvaros. Sekmīga praktiskā sadarbība izveidojusies starp valstu parlamentiem, nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

Latvijas un Lietuvas vēsturiskais mantojums un iedzīvotāju ciešie personiskie kontakti rada vidi intensīvai sadarbībai nevalstiskā līmenī, ļauj īstenot pārrobežu projektus un veicina sadarbību kultūras, izglītības, tūrisma un citās jomās.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

Latvijas un Lietuvas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1919. gada 23. oktobrī, atjaunotas 1991. gada 5. oktobrī.

 

Latvijas Republikas vēstnieki Lietuvā:

 • Alberts Sarkanis, 1993. – 1996.
 • Atis Sjanīts, 1996. – 2000.
 • Maira Mora, 2000. – 2004.
 • Armands Gūtmanis, 2004. – 2005.
 • Hardijs Baumanis, 2006. - 2010.
 • Mārtiņš Virsis, 2010. - 2015.
 • Einars Semanis, kopš 2015. gada 28. augusta

Lietuvas Republikas vēstnieki Latvijā:

 • Aļģirds Žvirens (Algirdas Žvirenas), 1993. – 1995.
 • Rimants Karazija (Rimantas Karazija), 1995. – 1999.
 • Petrs Vaitekūns (Petras Vaitiekūnas), 1999. – 2004.
 • Osvalds Čukšis (Osvaldas Čiukšys), 2004. – 2006.
 • Antans Vinkus (Antanas Vinkus), 2006. - 2008.
 • Antans Vaļonis (Antanas Valionis), 2008. - 2011.
 • Ričards Degutis (Ričardas Degutis), kopš 2011.gada 11.oktobra.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

 

Starp Latvijas un Lietuvas parlamentiem izveidojusies cieša sadarbība, kuru raksturo regulāras vizītes gan divpusējo, gan daudzpusējo sadarbības formātu ietvaros.

Kopš 2014. gada 27. novembra 12. Saeimā darbojas deputātu grupa sadarbībai ar Lietuvas parlamentu Romualda Ražuka vadībā. Lietuvas Seimā darbojas Lietuvas un Latvijas parlamentārās sadarbības grupa Sauļus Buceviča (Saulius Bucevičius) vadībā.

 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

 

Tirdzniecība 2015. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Lietuva ir lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. 2015. gadā abu valstu kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 3,65 miljardus EUR.

Eksporta apjoms uz Lietuvu 2015. gadā veidoja 1,74  miljardus EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu bija par 6,07% vairāk. Galvenās preču eksporta nozares: mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (23,14%), minerālie produkti (19,73%), transporta līdzekļi (8,24%).

Importa apjoms no Lietuvas 2015. gadā veidoja 1,91 miljardu EUR. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu tas bija par  1,2% mazāk. Galvenās importēto preču nozares: minerālie produkti (22,55%), mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (14,08%), pārtikas rūpniecības produkti (12,23%).

Lai sekmētu abu valstu ekonomisko sadarbību, identificētu investorus un sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem sadarbības partneru meklēšanā, 2005. gadā Viļņā tika atklāta Latvijas Tirdzniecības palāta, bet 2011. gadā - Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Lietuvā. Kopš 2007. gada ik gadu Viļņā tiek pasniegta „Nameja balva” veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem Lietuvā. 2015. gada 14. decembrī balvas uzņēmējiem pasniedza Ministru prezidente L.Straujuma. Tās bija sadalītas piecās kategorijās – balvu par “Straujāko eksporta pieaugumu” saņēma Linearis Translations, kategorijā “Lielākais nodokļu maksātājs Lietuvas budžetā” tika apbalvots Elektrum Lietuva, par “Labāko darba devēju” tika atzīts Grifs AG, savukārt “Sociāli atbildīgākā uzņēmuma” titulu saņēma Baltic Travel Group. Nominācijā “Labākais partneris – Lietuvas uzņēmums” balvas saņēma trīs uzņēmumi – Royal Catering, Kelprojektas un Kauno Keliai.

Latvijā darbojas vairāk nekā 3000 Latvijas-Lietuvas kopuzņēmumu.

Pozitīvs signāls Latvijas eksportētājiem ir Lietuvas pievienošanās eirozonai 2015. gada 1. janvārī. Svarīgs ir arī reģionālais ieguvums – visu Baltijas valstu atrašanās vienotā valūtas telpā uzlabo reģiona konkurētspēju un dara to pievilcīgāku gan vietējiem, gan ārējiem investoriem.

Preču tirdzniecība 2015 gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

1. Lietuva   – 1 744 095 595  EUR jeb 18.30%

2. Igaunija   – 1 043 830 759 EUR jeb 10.95%

3. Krievija   – 829 890 599 EUR jeb 8.71%

1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17.18%

2. Vācija – 1 205 061 975 EUR jeb 10.83%

3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10.71%

Latvijas un Lietuvas tirdzniecības dinamika, EUR

Gads

Eksports

Imports

2007

804   302 208

1 390   612 826

2008

941   886 897

1 620   722 218

2009

742   316 478

984   952 448

2010

990   712 964

1 227   406 833

2011

1 364   526 852

1 779   345 484

2012

1 395   858 418

2 198   085 568

2013

1 484   550 317

2 179   871 425

2014

1 644 307   313

1 935   450 201

2015 1 744 095 595 1 912 284 353

 

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Saskaņā ar Latvijas Bankas statistikas datiem Lietuvas tiešo investīciju atlikumi Latvijā 2015. gada 1. ceturkšņa beigās veidoja 426,78 miljonus EUR. Latvijas tiešo investīciju atlikumi Lietuvā 2015. gada 1. ceturkšņa beigās sasniedza 260,40 miljonus EUR.

Tūrisms (avots: Tūrisma attīstības valsts aģentūra)

Saskaņā ar Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju Lietuva ir noteikta kā augsti prioritārs tūrisma mērķa tirgus, kur tiek īstenotas dažādas mārketinga aktivitātes. Latvijā ik gadu gan atpūtas, gan darījumu nolūkā ierodas vidēji 2 miljoni ceļotāju no Lietuvas.

Sadarbība nacionālo tūrisma administrāciju līmenī notiek saskaņā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas starpvaldību Nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā. Baltijas valstu nacionālās tūrisma organizācijas sekmīgi īsteno kopīgas tūrisma veicināšanas aktivitātes, piemēram, ikgadējo starptautisko darba semināru tūrisma profesionāļiem „Baltic Connecting”, kā arī vietējā tūrisma veicināšanas kampaņu „Dižā Baltijas apceļošana”, popularizējot saistošākos tūrisma produktus un pakalpojumus un atklājot Baltijas tūrisma piedāvājumu daudzveidību. Regulāri tiek rīkotas tūrisma profesionāļu un žurnālistu vizītes.

2015. gadā žurnāla „National Geographic” Lietuvas izdevumā tika publicēta piecu rakstu sērija, kas Lietuvas iedzīvotājus iepazīstināja ar mazāk zināmām Latvijas kultūras mantojuma un dabas vērtībām. Publikācijas ar mērķi rosināt kaimiņvalstu tūristus apmeklēt nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus Latvijā tapa sadarbojoties Tūrisma attīstības valsts aģentūrai (TAVA) un žurnāla “National Geographic” izdevējam Baltijā “ALMA LITERRA”.

Enerģētika (avots: Ekonomikas ministrija)

Latvijas un Lietuvas sadarbība enerģētikas sektorā ir cieši saistīta ar visu trīs Baltijas valstu sadarbību enerģētikas jomā un vērsta uz to, lai veicinātu šo valstu enerģētikas tirgu integrāciju kopējā Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgū, nodrošinot augstu apgādes drošības līmeni, enerģijas efektīvu izmantošanu, tirgus liberalizāciju un samazinot enerģētikas ietekmi uz apkārtējo vidi.

Baltijas valstis ir veikušas nozīmīgus soļus virzībā uz labi funkcionējoša enerģētikas tirgus izveidi un enerģētiskās drošības veicināšanu. 2015. gada 14. janvārī Rīgā tika parakstīta Deklarācija par Enerģijas piegāžu drošību Baltijas valstīm, savukārt 8. jūnijā Luksemburgā parakstīts Saprašanās memorands par stiprināto Baltijas Enerģētikas tirgus starpsavienojumu plānu (BEMIP).  2015. gada 14. decembrī Viļņā tiks atklāti divi jauni elektroenerģijas starpsavienojumi starp Baltijas valstu un Eiropas tirgiem – LitPolLink (Lietuva-Polija) un NordBalt (Lietuva-Zviedrija). Savukārt 2014. gada 27. oktobrī Klaipēdā tika atklāts sašķidrinātās dabasgāzes termināls, kas kalpo kā alternatīvs gāzes piegādes resurss reģionā. Baltijas valstis aktīvi strādā pie tā, lai attīstītu brīvu, caurredzamu, konkurētspējīgu un labi funkcionējošu gāzes tirgu – gan nacionālā, gan reģionālā un Eiropas Savienības līmenī.

Latvijas un Lietuvas sadarbība enerģētikas jomā notiek arī Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros.

 

SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ (avots: Aizsardzības ministrija)

Latvijas sadarbība ar Lietuvu aizsardzības jomā galvenokārt noris Baltijas valstu kopējo militāro projektu ietvaros. Gaisa spēku sadarbība ir saistīta ar kopīgo gaisa telpas uzraudzības sistēmu BALTNET, sekmīgi darbojas Baltijas aizsardzības koledža BALTDEFCOL, Latvija un Lietuva sadarbojas arī jūras spēku eskadras BALTRON ietvaros

2013. gada 29. janvārī tika parakstīts jauns Baltijas valstu militārās sadarbības ietvardokuments, kurā ir precizēti Baltijas valstu militārās sadarbības formāti, to funkcijas un atbildības, organizācijas un darbības principi. Jaunais formāts ir savietojams ar Ziemeļvalstu sadarbību aizsardzības jomā (NORDEFCO), tādējādi atvieglojot un veicinot sadarbību Baltijas valstu un Ziemeļvalstu starpā.

2015. gada 18. februārī tika parakstīts Saprašanās memorands par Baltijas valstu Apvienotā štāba elementa izveidi. Tā ir militāras sadarbības struktūra, kurā notiek darbs pie Baltijas valstu operacionālā līmeņa aizsardzības plānošanas koordinācijas un citiem komandieru dotajiem uzdevumiem. Plānots, ka Apvienotā štāba elementa sastāvs būs mainīgs, atkarībā no uzdevumu specifikas, un tas sanāks kopā pēc nepieciešamības. Paredzams, ka struktūra ievērojami atvieglos Baltijas valstu sadarbību, tostarp potenciālās krīzes situācijās.

Īstenojot 2014. gadā NATO samitā Velsā pieņemtos lēmumus, Baltijas valstīs operacionālo darbību sākuši jaunie alianses komandvadības elementi - NATO Spēku integrācijas vienības.

Tāpat Baltijas valstis ir pieteikušas dalību NATO Ātrās reaģēšanas spēkos (NRF) 2016. gadā ar kopīgu bataljona līmeņa vienību, kas būs jauna līmeņa kopīgs pienesums NATO kolektīvās drošības sistēmai, kā arī vēl vairāk padziļinās sadarbību starp Baltijas valstīm, virzoties uz savstarpēju integrāciju.

Vēl viens būtisks Baltijas valstu sadarbības aspekts ir kopīgu mācību organizēšana, kuras notiek saskaņā ar kopīgi izstrādātu mācību plānu un kuru laikā tiek attīstītas spējas un pielietoti kopīgi resursi. Katru gadu tiek rīkotas uzņemošās valsts atbalsta mācības „Baltic Host”, jūras spēku mācības „Baltic Fortress”, „Baltic Squadrex”. Baltijas valstis kopīgi piedalās arī starptautiska mēroga mācībās – jūras spēku mācībās „Open Spirit” un „BALTOPS”. Īpaši izceļamas ir NATO organizētās gaisa spēku apmācības BRTE (“Baltic Regional Training Event”) un ASV spēku Eiropā vadībā rīkotās apvienoto sauszemes un gaisa spēku mācības „Saber Strike”, kas ir specifiski veidotas, pielāgojoties Baltijas valstu ģeopolitiskajai situācijai.

Kopīga sadarbība notiek arī NATO izcilības centru veidošanā, kas pievēršas NATO nepieciešamajām spējām. Latvijā izveidoto NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru atbalsta Igaunija un Lietuva, savukārt Latvija piedalās Lietuvas Enerģijas drošības un Igaunijas Kiberdrošības izcilības centru darbībā.

Starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas struktūrvienībām norisinās regulāra sadarbība dažādos ar kibertelpas drošību saistītos jautājumos. Sadarbība notiek gan praktiskā līmenī starp Baltijas CERT vienībām, apmainoties ar aktuālāko informāciju par informācijas incidentiem, gan politikas plānošanas līmenī starp nacionālajiem kiberdrošības ekspertiem.

 

 

PĀRROBEŽU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Sekmīga divpusējā sadarbība izveidojusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (LATLIT) ietvaros, kas vērsta uz ilgtspējīgas un līdzvērtīgas sociālekonomiskās attīstības veicināšanu pierobežas reģionos (Latvijā – Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, Lietuvā – Klaipēdā, Telšos, Šauļos, Paņevēžā, Utenā un Kauņā), lai padarītu tos konkurētspējīgākus ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī pievilcīgākus tā iedzīvotājiem un apmeklētajiem. LATLIT sniedz atbalstu dažādiem projektiem, kas veicina pierobežas reģionu attīstību, tam pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 2007.-2013. gada plānošanas periodā bija 60 miljoni EUR. Programmas ietvaros šajā laika posmā tika izsludināti pieci projektu konkursi, iesaistot aptuveni 500 partnerus, īstenoti 129 projekti.

2015. gada 30. novembrī tika saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums jaunajai LATLIT programmai 2014.-2020. gadam ar finansējumu 55 miljonu eiro apmērā.

Programma ietver četras prioritārās jomas: vides aizsardzība, darbaspēka mobilitāte, sociālā iekļaušana, valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana.

Programmas nacionālās iestādes funkcijas Latvijā pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Lietuvā – Iekšlietu ministrija.

Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministrijas sadarbībā ar LATLIT un iesaistītajām pašvaldībām ik gadu organizē Baltu vienības dienu. Lēmumu šādu dienu atzīmēt pieņēma abu valstu parlamenti 2000. gadā. Baltu vienības diena ar abu valstu augstāko amatpersonu dalību tiek svinēta, pieminot gan vēsturisko Saules kauju, gan baltu tautu līdzīgās valodas, paražas un kultūru. Baltu vienības dienas ietvaros tiek rīkoti amatnieku tirdziņi, tematiskas izstādes, semināri, folkloras kopu uzstāšanās, filmu un teātru izrādes, dažādi pasākumi bērniem. 2015. gada 19. septembrī Baltu vienības diena tika atzīmēta Rokišķos, Lietuvā, ar abu valstu parlamentu priekšsēdētāju dalību. 2016. gada 24. septembrī Baltu vienības diena tiks svinēta Liepājā.

Aktīva sadarbība izveidojusies starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, sevišķi kultūras, izglītības, jaunatnes, sporta, uzņēmējdarbības, vides aizsardzības, sociālās un veselības aprūpes jomās. Rīga sadarbojas ar Viļņu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu sadarbības līguma ietvaros. 2013. gadā tika atzīmēta Rīgas, Viļņas un Tallinas pilsētu sadraudzības 20. gadadiena.

Veiksmīga sadarbība izveidojusies starp Latvijas Pašvaldību savienību un Lietuvas Pašvaldību asociāciju, tostarp koordinējot darbu ES Reģionu komitejā un aizstāvot pašvaldību intereses ES likumdošanas izstrādes procesā.

 

ZIŅOJUMS PAR LATVIJAS UN LIETUVAS SADARBĪBAS PERSPEKTĪVĀM

2012.gada 15.februārī Latvijas Ārlietu ministrijā notika Ziņojuma par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām prezentācija – diskusija. Pasākumu atklāja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, ar ziņojumā ietvertajām rekomendācijām klātesošos iepazīstināja abi tā autori – vēstnieki Alberts Sarkanis un Neris Germans. Pasākuma dalībnieki – valsts un nevalstisko institūciju pārstāvji, akadēmiķi, vēsturnieki pārrunāja Latvijas un Lietuvas sadarbības stiprināšanas iespējas, apsprieda turpmāk veicamos uzdevumus, kā arī iezīmēja abu valstu sadarbības perspektīvas nākotnē. 2012.gada 20.janvārī līdzīgs ziņojuma prezentācijas – diskusijas pasākums norisinājās Viļņā, Lietuvas Ārlietu ministrijā.

Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām tika izstrādāts 2011.gadā pēc Latvijas premjerministra Valda Dombrovska un Lietuvas premjerministra Andrjus Kubiļus iniciatīvas, un sekojot 2010.gadā īstenotā Latvijas un Igaunijas sadarbības ziņojuma piemēram. Ziņojums ir rekomendējoša rakstura. Tajā ir iekļautas vairāk nekā simts dažādas iniciatīvas, un tā mērķis ir izvērtēt līdzšinējo sadarbību un veicināt plašu ideju apmaiņu par abu valstu
sadarbības virzību gan tuvākā, gan tālākā nākotnē.

Īstenojot vienu no ziņojuma ieteikumiem, 2015. gada 18. septembrī Rokišķos, Lietuvā, tika sarīkota Latvijas un Lietuvas valdību pirmā kopīgā sēde.

 

 

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JOMĀ

Latvijas un Lietuvas sadarbība izglītības jomā notiek gan pamatojoties uz trīspusējiem Baltijas valstu sadarbības līgumiem, gan Baltijas – Ziemeļvalstu, Baltijas jūras reģiona valstu, Eiropas Padomes un ES izglītības programmu un projektu ietvaros.

Pamatojoties uz starpministriju līgumu par studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu, notiek aktīva studentu, doktorantu, pasniedzēju un pētnieku apmaiņa. Latvijas augstākās izglītības iestādēm ir noslēgti sadarbības līgumi ar Viļņas Universitāti, Klaipēdas Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti, Mikola Romera universitāti, Kauņas Medicīnas universitāti, Viļņas Tiesību universitāti, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmiju, Viļņas Mākslas akadēmiju, Lietuvas Izglītības zinātņu universitāti u.c.

2011.gadā savas pastāvēšanas divdesmitgadi svinēja Rīgas Lietuviešu vidusskola.

Sadarbība kultūras jomā balstās gan uz trīspusējām Baltijas valstu Kultūras ministriju sadarbības programmām, gan daudzpusējiem formātiem (UNESCO, BJVP, ES), gan tradicionāli aktīvajiem cilvēku kontaktiem. Ir izveidojies stabils Latvijas un Lietuvas profesionālo kultūras institūciju sadarbības tīkls starp ministrijām, pašvaldību kultūras iestādēm un kolektīviem un nevalstiskajām kultūras organizācijām praktiski visās kultūras nozarēs.

Laba sadarbība izveidojusies starp Latvijas Jaunā teātra institūtu (LJTI) un Lietuvas Teātra un kino informācijas un izglītības centru, Lietuvas mūsdienu dejas centru un Oskara Koršunova teātri. LJTI ir realizējis vairākus divpusējus sadarbības projektus, tostarp Nekrošus, Koršunova izrādes, izglītības seminārus, projektus un Lietuvas teātra izrādes festivāla "Homo Novus" ietvaros. Savukārt Daugavpils teātris jau vairākus gadus sekmīgi sadarbojas ar Lietuvas Krievu drāmas teātri, organizējot viesizrāžu apmaiņas, kā arī ir uzsācis sadarbību ar Kauņas Valsts muzikālo teātri. Latvijas teātriem izveidojusies laba sadarbība ar lietuviešu režisoru Rolandu Atkočūnu, kurš ir iestudējis vairākas izrādes Liepājas un Dailes teātros.

Abu valstu filmas regulāri piedalās starptautiskos kino festivālos Latvijā un Lietuvā. Ir tapuši arī vairāki kopražojumi, piemēram, filma “Spēlmanis” (Latvija/Lietuva), “Tie, kas uzdrošinās” (Latvija/ Lietuva/Igaunija/Islande), animācijas filma “Zelta zirgs” (Latvija/Lietuva/Luksemburga/Dānija).

Latvijas Nacionālajai operai norit aktīva sadarbība ar Lietuvas Nacionālo operu, notiek mākslinieku, diriģentu apmaiņa. Lietuvas kolektīvi ir regulāri dalībnieki starptautiskajā Baltijas baleta festivālā, ērģeļmūzikas festivālā “Rīgas Doms”, džeza mūzikas festivālā “Rīgas Ritmi”.

Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī ir uzturējušies un semināros piedalījušies Lietuvas literāti.

Intensīvi sadarbojas abu valstu mākslas muzeji, nacionālās bibliotēkas un arhīvi. Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Lietuvas Nacionālo mākslas muzeju Viļņā un M.K. Čurļoņa nacionālo mākslas muzeju Kauņā, tostarp kopīgi veidojot dzintara ceļa tālākajam punktam Ēģiptei veltīto izstādi “Tutanhamona dzintars”, kas “Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” programmas ietvaros bija skatāma Mākslas muzejā “Rīgas birža”.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam izveidojusies sekmīga sadarbība ar Lietišķās mākslas muzeju Viļņā. Piemēram, izstādes, kuras Latvijas muzejs sagatavo sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu, regulāri rādot viņa tērpu kolekcijas Rīgā, tālāk nonāk arī Lietišķās mākslas muzejā Viļņā.

Lietuvas mākslinieki ir pastāvīgi Latvijas Laikmetīgā mākslas centra organizētu starptautisku projektu dalībnieki. Latvijas Dabas muzejam ir izveidojusies zinātniska sadarbība ar Viļņas Botānikas institūtu, savukārt Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir ilggadējs Kauņas Fotofestivāla partneris.

Ilgstoša un cieša sadarbība vieno abu valstu nacionālās bibliotēkas - notiek grāmatu apmaiņa, pieredzes apmaiņas vizītes, izstādes, kopīgas konferences. Sadarbojoties visu trīs Baltijas valstu nacionālajām bibliotēkām, ir tapusi Baltijas ceļa atmiņu tīmekļa vietne http://www.europeana1989.eu/lv/baltic-way/

Latvija ar Lietuvu cieši sadarbojas arī kultūras mantojuma aizsardzības jomā. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Šauļu pilsētas pašvaldību par ģeoradara izmantošanas iespējām arheoloģiskajos pētījumos. Cieši sadarbojas arī Latvijas un Lietuvas Arheologu biedrības. 

Pastāvīga sadarbība ar Lietuvu notiek nemateriālā kultūras mantojuma jomā.  2015. gadā Latvijā notika vairāki nozīmīgi starptautiski pasākumi, kuros piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas – VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos piedalījās 16 kori no Lietuvas, starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2015” piedalījās divas folkloras kopas no Lietuvas, savukārt III starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā “Baltic Open” un pūtēju orķestru svētkos Elejā piedalījās pūtēju orķestri no Lietuvas.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūras iestādes cieši sadarbojas, gatavojoties valstu simtgades svinībām 2018. gadā, tostarp piedaloties goda viesu statusā Londonas Grāmatu tirgū.

 

 

 

VALSTS AMATPERSONU VIZĪTES 

2016. gada 5. aprīlis Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) vizīte Latvijā
2016. gada 3. marts Latvijas Ministru prezidenta Māra Kučinska vizīte Lietuvā
2016. gada 26. februāris Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) vizīte Rīgā, dalība neformālajā Baltijas Ministru padomes sanāksmē, tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Māri Kučinski un Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu (Taavi Rõivas)
2016. gada 14.-15. janvāris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Traķos, Lietuvā, dalība ikgadējā ārpolitikas un drošības politikas ekspertu diskusijā „Snow Meeting
2015. gada 14. decembris Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas dalība formālajā Baltijas Ministru padomes sanāksmē Viļņā, tikšanās ar Lietuvas premjerministru Aļģirdu Butkeviču (Algirdas Butkevičius) un Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu (Taavi Rõivas)
2015. gada 20. novembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība ikgadējā Baltijas Padomē Viļņā, tikšanās ar Lietuvas ārlietu ministru Linu Linkeviču (Linas Linkevičius) un Igaunijas ārlietu ministri Marinu Kaljurandu (Marina Kaljurand)
2015. gada 19.-20. novembris Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Lietuvā, dalība ikgadējā Baltijas Asamblejas sesijā, tikšanās ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Loretu Graužinieni (Loreta Graužinienė) un Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētāju Eiki Nestoru (Eiki Nestor)

2015. gada 19. septembris

Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Lietuvā, dalība Baltu vienības dienas pasākumos Rokišķos

2015. gada 18. septembris

Latvijas un Lietuvas valdību kopīgā sēde Rokišķos, Lietuvā (vada Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius))

2015. gada 6. septembris

Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) vizīte Rīgā, tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, Latvijas-Lietuvas basketbola spēles apmeklējums “Eurobasket 2015” ietvaros

2015. gada 6. septembris

Lietuvas ārlietu ministrs Lina Linkeviča (Linas Linkevičius) vizīte Rīgā, tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, Latvijas-Lietuvas basketbola spēles apmeklējums “Eurobasket 2015” ietvaros

2015. gada 21.-23. augusts

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas dalība neformālajā Baltijas Ministru padomē Nidā, Lietuvā, tikšanās ar Lietuvas premjerministru Aļģirdu Butkeviču (Algirdas Butkevičius) un Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu (Taavi Rõivas)

2015. gada 20. augusts

Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites (Dalia Grybauskaitė) vizīte Rīgā, tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, dalība NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra oficiālajā atklāšanā

2015. gada 3. augusts

Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) darba vizīte Latvijā

2015. gada 13. jūlijs

Jaunievēlētā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Lietuvā

2015. gada 15. jūnijs

Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) vizīte Latvijā, tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, dalība VI ikgadējā ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam forumā Jūrmalā

2015. gada 21.-22. maijs

Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites (Dalia Grybauskaitė) un ārlietu ministra Lina Linkeviča (Linas Linkevičius) vizīte Rīgā, dalība Austrumu partnerības samitā
2015. gada 4. maijs

Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) vizīte Latvijā, dalība Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltītajos pasākumos

2015. gada 10. aprīlis Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas dalība neformālajā Baltijas Ministru padomē Viļņā, tikšanās ar Lietuvas premjerministru Aļģirdu Butkeviču (Algirdas Butkevičius) un Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu (Taavi Rõivas)

2015. gada 11. marts

Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Lietuvā, dalība Lietuvas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltītajos pasākumos

2015. gada 30. janvāris Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Biržos, Lietuvā, tikšanās ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Loretu Graužinieni (Loreta Graužinienė)

2015. gada 16. janvāris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lietuvā, dalība ikgadējā ārpolitikas un drošības politikas ekspertu diskusijā „Snow Meeting”, kā arī Baltijas valstu ārlietu ministru sanāksmē Traķos

2015. gada 8. janvāris

Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) vizīte Rīgā, dalība Latvijas prezidentūras ES Padomē atklāšanas pasākumos

2014. gada 31. decembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lietuvā, dalība eiro ieviešanas pasākumā

2014. gada 27.-28. novembris Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Lietuvā
2014. gada 27. oktobris Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas darba vizīte Lietuvā, dalība sašķidrinātās gāzes termināļa „Independence” oficiālajā atklāšanas pasākumā Klaipēdā
2014. gada 13. septembris Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) darba vizīte Rucavā, Baltu vienības dienas svinību ietvaros, tikšanās ar Latvijas Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu
2014. gada 13. septembris Lietuvas ārlietu ministra Lina Linkeviča (Linas Linkevičius) darba vizīte Latvijā, Rīgas Konferences ietvaros
2014.gada 23. augusts Lietuvas premjerministra Aļģida Butkeviča (Algirdas Butkevičius) darba vizīte Latvijā - dalība neformālajā Baltijas Ministru padomē un Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākumos
2014. gada 23. augusts Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas dalība Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākumos Lietuvā, tikšanās ar Lietuvas Seima preikšsēdētāju Loretu Graužinieni (Loreta Graužinienė)
2014. gada 19. marts Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa darba vizīte Lietuvā, tikšanās ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti (Dalia Grybauskaitė) un ASV viceprezidentu Džo Baidenu (Joe Biden)
2014. gada 14. februāris Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas darba vizīte Lietuvā
2014. gada 30. janvāris Lietuvas ārlietu ministra Lina Linkeviča (Linas Linkevičius) darba vizīte Latvijā
2014. gada 17. janvāris Lietuvas prezidentes Daļas Grībauskaites (Dalia Grybauskaitė) un Seima spīkeres Loretas Graužinienes (Loreta Graužinienė) dalība „Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” atklāšanas pasākumos
2013.gada 30.maijs Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) darba vizīte Rīgā Baltijas Attīstības foruma un Baltijas Ministru padomes ietvaros
2013.gada 27.-28.februāris Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) darba vizīte Rīgā Ziemeļu Nākotnes foruma ietvaros
2013.gada 11.janvāris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un Lietuvas ārlietu ministra Lina Linkeviča (Linas Linkevičius) divpusējā tikšanās Traķos, Lietuvā
2013.gada 10.janvāris Lietuvas premjerministra Aļģirda Butkeviča (Algirdas Butkevičius) oficiālā vizīte Rīgā
2013.gada 8.-9.janvāris Latvijas aizsardzības ministra Arta Pabrika darba vizīte Viļņā
2012.gada 11.-12.decembris Lietuvas Seima spīkera Vida Gedvila (Vydas Gedvilas) vizīte Latvijā
2012.gada 28.novembris Baltijas valstu prezidentu tikšanās Lietuvā
2012.gada 29.oktobris NB8 premjeru tikšanās Helsinkos, Somijā
2012.gada 19.-20.septembris Baltijas Ministru padomes oficiālā tikšanās Lietuvā
2012.gada 14.-15.septembris Lietuvas premjerministra Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) vizīte Latvijā (Rīgas konferences ietvaros)
2012.gada 12.-13.jūnijs Lietuvas prezidentes Daļas Gribauskaites (Dalia Grybauskaitė) oficiālā vizīte Latvijā
2012.gada 28.maijs Lietuvas ārlietu ministra Audroņus Ažubaļa (Audronius Ažubalis) oficiālā vizīte Latvijā

2012.gada 11.maijs

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas darba vizīte Palangā, Lietuvā; dalība Baltijas Asamblejas parlamentārajā seminārā, tikšanās ar Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētājām
2012.gada 22.marts Valsts prezidenta Andra Bērziņa darba vizīte Lietuvā, tikšanās ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti (Dalia Grybauskaitė)
2012.gada 7.-8.marts Ministru prezidenta Valda Dombrovska dalība Baltijas Ministru padomes premjerministru neformālajā sanāksmē Prieņos, Lietuvā

2012.gada 11.-12.janvāris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča divpusēja tikšanās ar Lietuvas ārlietu ministru Audroņu Ažubali (Audronius Ažubalis) Snow meeting ietvaros Traķos, Lietuvā

2011. gada 1.-2. decembris

Baltijas valstu prezidentu sanāksme Vihulā, Igaunijā

2011.gada 2.decembris

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte Visaginā, Lietuvā
2011.gada 4.novembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Lietuvā

2011.gada 16.septembris

Lietuvas Ministru prezidenta Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) dalība Rīgas konferencē

2011.gada 19.jūlijs

Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizīte Lietuvā

2011.gada 29.jūnijs

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte Lietuvā

2011.gada 18.marts

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte Lietuvā

2011.gada 10.-11.februāris

Valsts prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Lietuvā
2011. gada 13. janvāris

Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Lietuvā (dalība barikāžu piemiņas pasākumos)

2011. gada 11.-12. janvāris

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas oficiālā vizīte Lietuvā

2010. gada 8. decembris

ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte Lietuvā

2010. gada 4.-5. decembris

Baltijas valstu un Polijas premjerministru tikšanās Varšavā

2010. gada 22. oktobris

Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētājas Irēnas Degutienes dalība Baltijas Asamblejas 29. sesijā Rīgā

2010. gada 23.-24. septembris

Baltijas ministru padomes Premjerministru padome Rīgā

2010. gada 10. septembris

Baltijas valstu prezidentu trīspusēja tikšanās Rīgā

2010. gada 27.-28. augustā

Baltijas valstu premjerministru neoficiāla tikšanās Tartu

2010. gada 10. jūlijs

Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētājas Irēnas Degutienes (Irena Degutienė) darba vizīte Latvijā

2010. gada 14. maijs

Ministru prezidenta Valda Dombrovska darba vizīte Lietuvā

2010. gada 12. maijs

Ārlietu ministra Aivja Roņa iepazīšanās vizīte Lietuvas Republikā

2010. gada 9. aprīlis

Baltijas valstu ārlietu ministru neformāla tikšanās Rīgā

2010. gada 23.-24. februāris

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Audroņus Ažubaļa (Audronius Ažubalis) iepazīšanās vizīte Latvijā

2010. gada 18. februāris

Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētājas Irenas Degutienes (Irena Degutienė) oficiālā vizīte Latvijā

2010. gada 21.-22. janvāris

Baltijas valstu premjerministru neoficiāla tikšanās (BMP) Mežotnē, Latvijā

2009. gada 16. decembris

Baltijas valstu prezidentu trīspusēja tikšanās Viļņā

2009. gada 27. novembris

Ārlietu ministra Māra Riekstiņa piedalīšanās 15. Baltijas padomē Viļņā

2009. gada 26. – 28. novembris

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes dalība Baltijas Asamblejas 28. sesijā Viļņā

2009. gada 05.-06. novembris

Ministru prezidenta Valda Dombrovska piedalīšanās Baltijas valstu Premjerministru padomē Viļņā

2009. gada 23. augusts

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes un Ministru prezidenta Valda Dombrovska piedalīšanās Baltijas ceļa 20. gadadienas svinībās Viļņā

2009. gada 21.-22. augusts

Baltijas valstu premjerministru neoficiāla tikšanās Nidā

2009. gada 16. jūlijs

Lietuvas Valsts Prezidentes Daļas Grībauskaites (Dalia Grybauskaitė) iepazīšanās vizīte Latvijā

2009. gada 6. jūlijs

Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte Lietuvā (dalība Lietuvas tūkstošgades un Karaļa Mindauga svētku pasākumos Viļņā)

2009. gada12. jūnijs

Lietuvas Ministru prezidenta Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) darba vizīte Rīgā

2009. gada 27. marts

Baltijas valstu prezidentu tikšanās Šauļos, Lietuvā

2009. gada 14. marts

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes neoficiāla vizīte Lietuvā;

2009. gada 26. janvāris

Lietuvas premjerministra Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) oficiālā vizīte Latvijā

2009. gada 9. janvāris

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Vīgauda Ušacka (Vygaudas Ušackas) darba vizīte Latvijā

2008. gada 17. decembris

Lietuvas Seima priekšsēdētāja Arūna Vaļinska (Arūnas Valinskas) oficiālā vizīte Latvijā

2008. gada 18. novembris

Lietuvas Valsts prezidenta Valda Adamkus (Valdas Adamkus) Vizīte Latvijā (Latvijas valsts 90. gadadienas svinības)

2008. gada 10. oktobris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa darba vizīte Lietuvā

2008. gada 20. augusts

Latvijas Republikas Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte Lietuvā

2008. gada 25.-26. aprīlis

Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Česlova Juršēna (Česlovas Juršenas) oficiālā vizīte Latvijā

2008. gada 16. februāris

Latvijas Republikas Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Lietuvā par godu Lietuvas neatkarības 90. gadadienai

2008. gada 8.-9. februāris

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa oficiālā vizīte Lietuvā

2008. gada 11.-13. janvāris

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Gundara Daudzes oficiālā vizīte Lietuvā

2007. gada 23. novembris

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Petra Vaitekūna (Petras Vaitiekūnas) darba vizīte Latvijā

2007. gada 16. novembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Lietuvā

2007. gada 13. jūlijs

Latvijas Republikas Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte Lietuvā

2006. gada 10. novembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika vizīte Lietuvā

2006. gada 5. oktobris

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Petra Vaitekūna (Petras Vaitiekūnas) vizīte Latvijā (Latvijas un Lietuvas diplomātisko attiecību atjaunošanas 15. gadadienas svinības)

2006. gada 21. augusts

Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Viktora Muntjana (Viktoras Muntianas) vizīte Latvijā (Latvijas neatkarības "de facto" pasludināšanas 15. gadadienas svinības)

2006. gada 31. jūlijs

Lietuvas Republikas Ministru prezidenta Ģedimina Kirkila (Gediminas Kirkilas)

2005. gada 22. septembris

Latvijas Republikas Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas vizīte Lietuvā (Latvijas - Lietuvas foruma I kongresa atklāšana)

2005. gada 20. maijs

Lietuvas Republikas Ministru prezidenta Aļģirda M. Brazauska (Algirdas M. Brazauskas) vizīte Latvijā

2005. gada 7. maijs

Lietuvas Republikas Valsts prezidenta Valda Adamka (Valdas Adamkus) vizīte Latvijā (trīspusējas Baltijas valstu prezidentu tikšanās un Baltijas valstu un ASV prezidentu tikšanās)

2005. gada 6. maijs

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Antana Vaļoņa (Antanas Valionis) darba vizīte Latvijā

2005. gada 12. marts

Lietuvas Republikas ārlietu ministru Antana Vaļoņa darba vizīte Latvijā

2005. gada 11. marts

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres darba vizīte Lietuvā (Lietuvas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas 15. gadadienas svinības)

2005. gada 15. februāris

Lietuvas Republikas ārlietu ministra Antana Vaļoņa darba vizīte Latvijā

2005. gada 14. janvāris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika darba vizīte Lietuvā

Paralēli divpusējām vizītēm Latvijas un Lietuvas amatpersonas regulāri tiekas Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros, kā arī dažādos starptautiskos forumos.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

 

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Lietuva

 

Interneta saites par Lietuvas Republiku

Lietuvas Republikas prezidents: http://www.president.lt

Lietuvas Republikas parlaments (Seims): http://www.lrs.lt

Lietuvas Republikas valdība: http://www.lrv.lt

Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija: http://www.urm.lt

Latvijas tirdzniecības palāta Lietuvā: http://www.lccl.lt

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma LATLIT: http://latlit.eu

Latvijas un Lietuvas forums: http://www.lt-lv-forum.org

 

Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām: http://www.mfa.gov.lv/data/aaa/report_latvia_lithuania.pdf