Latvijas Republikas un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas divpusējās attiecības

18.05.2015. 11:06

Diplomātisko attiecību vēsture

Sadarbība ekonomikā

Informācijas avoti 

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1995.gada 27. aprīlī tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Laosas Tautas Demokrātisko Republiku. 2012.gada 16. oktobrī akreditējās pirmais Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Khamvone Phanūvons (Khamvone Phanouvong).

Šobrīd Laosas vēstnieks Latvijā ir Sithons Čitnhothinhs (Sithong Chitnhothinh), kas akreditējās 2015.g. 19.maijā. Vēstnieks rezidē Berlīnē.

Līdzšinējā sadarbība starp Latviju un Laosu ir bijusi mazaktīva.

Latvijas ekonomiskās attiecības ar Laosu līdz šim ir maz attīstītas. 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2014.gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

193. Laosa – 2 854 EUR jeb 0,00%

101. Laosa – 38 714 EUR jeb 0,00%

 Latvijas un Laosas tirdzniecības dinamika, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

13 064

13 392

2009

10 020

9 742

2010

0

3 271

2011

0

5 493

2012

1 811

2 639

2013

35 197

877

2014

2 854

38 714

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 41,57 tūkst. EUR 2014.gadā Laosa ieņēma 171.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
  • 2014.gadā uz Laosu eksportēja SIA „Euro DK”.

Galvenās eksporta preces uz Laosu sadalījumā pa preču veidiem 2014.gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā eksportā

Kopā

2 854

100%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi:

-           Citādi plastmasas izstrādājumi 100,00%

2 082

72,95%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās   iekārtas:

-           Telefonu aparāti 99,64%

557

19,52%

Tekstilmateriāli un   tekstilizstrādājumi:

-           Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām 100,00%

195

6,83%

Galvenās importa preces no Laosas sadalījumā pa preču veidiem 2014.gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā importā

Kopā

38 714

100%

Tekstilmateriāli un   tekstilizstrādājumi:

-           Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām 84,10%

-          Kokvilnas audumi 15,90%

24 366

62,94%

Koksne un tās izstrādājumi:

-           Kokmateriāli 100,00%

13 077

33,78%

  • Pēc Latvijas Bankas datiem, 2014.gadā Latvija uz Laosu eksportēja pakalpojumus 120 tūkst. EUR vērtībā. Imports no Laosas attiecīgajā laika periodā netika reģistrēts.
  • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014.gada beigās Laosas tiešo investīciju atlikumi Latvijā veidoja netika reģistrēti. Tāpat arī netika reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Laosā.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI