Latvijas Republikas un Kosovas Republikas divpusējās attiecības

21.04.2017. 16:10

2008.gada 17.februārī Kosovas parlaments pieņēma neatkarības deklarāciju.

2008.gada 28.februārī pēc Kosovas lūguma tika izveidota Starptautiskā Kosovas uzraudzības grupa ISG (International Steering Group for Kosovo), lai atbalstītu bijušā ANO īpašā sūtņa Marti Ahtisāri izstrādātā plāna Kosovai (Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement) īstenošanu. Saskaņā ar ISG mandātu plāna īstenošanu veica starptautiskais civilais pārstāvis (ICR) ar Starptautiskā civilā biroja (ICO) Kosovā atbalstu.

2012.gada 10.septembrī Starptautiskā Kosovas uzraudzības grupa pieņēma lēmumu izbeigt Kosovas starptautisko pārraudzību (supervised independence). Šis solis tika sperts pateicoties Kosovas centieniem un iespējām ieviest nepieciešamās reformas un pārņemt valsts pārvaldi no starptautisko spēku rokām.

Latvija ir ieinteresēta aktivizēt abu valstu sadarbību un ir gatava dalīties savā valsts veidošanas un iekšējo reformu pieredzē.

 DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

2008.gada 20.februārī Latvija atzina Kosovas Republikas neatkarību. Latvijas un Kosovas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 2008.gada 10.jūnijā.

2009.gada 7.jūlijā akreditācijas rakstu Kosovas prezidentam Fatmiram Sejdiu (Fatmir Sejdiu) iesniedza pirmais Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kosovas Republikā Juris Poikāns ar rezidenci Ļubļanā.

2011.gada 16.novembrī akreditējās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kosovas Republikā Bahtijors Hasans ar rezidenci Ļubļanā.

2012.gada 8.maijā tika akreditēts Kosovas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā V.E. Lulžims Peci (Lulzim Peci) ar rezidenci Stokholmā

Kopš 2014. gada 12. maija Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kosovas Republikā ir Alberts Sarkanis ar rezidenci Prāgā.

No 2014. gada 8. aprīļa līdz 2017. gada 30. janvārim Kosovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā ar rezidenci Stokholmā bija Ilirs Dugolli (Illir Dugolli).

 

NOSLĒGTIE LĪGUMI

30.11.2012. Kosovas Ārlietu ministra Envera Hodžaja (Enver Hoxhaj) darba vizītes laikā tika noslēgts Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā, kas stājies spēkā 26.01.2013. 

 NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2016.gada 20.septembris

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kosovas ārlietu ministru Enveru Hodžaju ANO ĢA ietvaros Ņujorkā
2015.gada
23.aprīlis

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Kosovā

2008.gada 8.-9.jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Māra Riekstiņa darba vizīte Kosovā.

2011.g. 4.marts Latviju apmeklēja Kosovas ES informācijas un kultūras centra delegācija, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi ES jautājumu koordinācijas jomā un valsts sadarbību ar nevalstisko organizāciju sektoru.
2011. gada 27. maijs

Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Kosovas prezidenti Atifeti Jahjagu Centrāleiropas valstu prezidentu sanāksmes Varšavā ietvaros.

2011. gada 1. Jūlijs

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa tikās ar Kosovas prezidenti Atifeti Jahjagu Viļņas starptautiskās konferences par sieviešu lomu demokrātijas stiprināšanā ietvaros.

2012.gada 27.februāris Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča divpusējā tikšanās ar Kosovas ārlietu ministru E.Hodžaju Briselē Vispārējo lietu padomes ietvaros.
2012.gada 5.-8.jūnijs

Latviju apmeklēja Kosovas parlamenta deputāti un darbinieki, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi Eiropas integrācijas procesā, kā arī ES jautājumu koordinācijas sistēmu.

2012.gada 30.novembris

Kosovas Republikas ārlietu ministra Envera Hodžaja darba vizīte Latvijas Republikā

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Kosovas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006.gada līdz 2016. gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2006

25 850

10 464

2007

43 895

 

2008

95 981

2095

2009

479 778

10 409

2010

471 121

5 491

2011

171 573

18 144

2012

175 183

1 489

2013

253 896

640

2014

172 779

0

2015 434 825 529
2016 455 027 25 244

Latvijas galvenās eksporta preču grupas uz Kosovu ir ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (35,23%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (20,72%); dažādas rūpniecības preces (11,74%). Galvenās importa preču grupas no Kosovas ir transporta līdzekļi (88,70%); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (11,30%).

 

 INFORMĀCIJAS AVOTI 

Kosovas prezidents: http://www.president-ksgov.net/

Kosovas premjerministrs: http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,1

Kosovas ārlietu ministrija: http://www.ks-gov.net/mpj/