Latvijas Republikas un Kambodžas Karalistes divpusējās attiecības

13.11.2015. 10:26

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Kambodžas Karalisti ir nodibinātas 1995. gada 22. septembrī.

Līdzšinējā sadarbība starp Latviju un Kambodžu ir bijusi mazaktīva.

Latvijas ekonomiskās attiecības ar Kambodžu līdz šim ir maz attīstītas.

2010.gada 7.decembrī akreditējās Kambodžas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ta Vans (Thay Vanna). Vēstnieka rezidences vieta ir Maskava.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Kambodžas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2010. līdz 2014.gadam,  (tūkst. EUR)

Gads

Eksports

Imports

2010 38 272
2011 1 294 1 799

2012

543

447

2013

18

4 057

2014 67 951

 

Latvijas un Kambodžas tirdzniecības apgrozījums 2014.gadā bija 1.02 MEUR. Šajā periodā Latvijai bija negatīva tirdzniecības bilance – 884 tūkst. EUR apmērā. 

Galvenās eksporta preces no Latvijas sadalījumā pa preču veidiem 2014.gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Graudaugu produkti

751 355

78.98%         

Kaučuks un tā izstrādājumi

8 991

0.94%

Koks un koka izstrādājumi

1 204

0.13%

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi

10 096

1.06%

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti

185

0.02%

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi, šādu izstrādājumu daļas

29 283

3.08%

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to   daļas un piederumi

150 216

15.79%

Preces pavisam

951 330

100%

Galvenās importa preces no Kambodžas sadalījumā pa preču veidiem 2014.gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

95

0.14%

Miecvielu vai krāsu ekstrakti

103

0.15%

Ziepes, organiskās   virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie   vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un   tamlīdzīgi izstrādājumi

86

0.13%

Jaukti ķīmiskie produkti

69

0.10%

plastmasas un to izstrādājumi

102

0.15%

kaučuks un tā   izstrādājumi

126

0.19%

Koks un koka izstrādājumi; kokogles

22 081

32.84%

Impregnēti, piesūcināti,   apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli

44

0.07%

Akmens, ģipša, cementa,   azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

10

0.01%

Varš un tā izstrādājumi

15

0.02%

Parasto metālu   instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas

177

0.26%

Dažādi parasto metālu   izstrādājumi

404

0.60%

Kodolreaktori, katli,   mehānismi un mehāniskas ierīces

3 312

4.93%

Elektroierīces un   elektroiekārtas un to detaļas

15 375

22.86%

Mēbeles

629

0.93%

Rotaļlietas, spēles un   sporta piederumi

781

1.16%

Kuģiem un gaisa kuģiem

23 837

35.45%

Preces pavisam

67 246

100%

Investīcijas

Saskaņā ar Latvijas bankas datiem, līdz 2015. gada 22. oktobrim nav reģistrēti Kambodžas tiešo investīciju atlikumi Latvijā, kā arī nav reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Kambodžā.