Latvijas Republikas un Īrijas divpusējās attiecības

19.07.2017. 17:14

Latvijas un Īrijas attiecības ir labas, izveidojies savstarpēji ieinteresēts politiskais dialogs. Īrijas prezidentūras laikā Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kas pavēra jaunas iespējas Latvijas un Īrijas attiecību padziļināšanai.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

20. gadsimta 20. gados Latvijas intereses Īrijā pārstāvēja konsulārās aģentūras Belfāstā un Londondērijā (Ziemeļīrija). 1940. gadā Īrijā (Dublinā) darbojās Latvijas goda konsulāts, kā arī vicekonsuli Korkā un Veterfordā. Īrijas intereses Latvijā pārstāvēja Lielbritānijas sūtniecība.

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšanas 1940. gadā Īrija oficiāli deklarēja, ka tā neatzīst Latviju kā PSRS sastāvdaļu.

Latvijas neatkarības atjaunošanu Īrija reizē ar citām Eiropas Kopienas valstīm atzina 1991. gada 27. augustā. Dokumenti par diplomātiskajām attiecībām starp abām valstīm tika parakstīti 1991. gada 9. oktobrī Īrijas ārlietu ministra Džerarda Kolinsa (Gerard Collins) vizītes laikā Latvijā.

Pirmais Īrijas vēstnieks Latvijā Ričards A. Obraiens (Richard A. O'Brien) tika akreditēts 1991. gada 27. novembrī (rezidence Varšavā). Kopš 2015. gada 13. oktobra Īrijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā ir Džims Henesijs (Jim Hennessy, īru valodā - Seamus Mac Aonghusa).

2003. gada beigās Latvija atvēra vēstniecību Dublinā.   Kopš 2013. gada 3. oktobra Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā ir Gints Apals.

No 1996. līdz 2009. gadam Īrijā darbojās Latvijas goda konsuls Džordžs Makallags (George McCullagh). 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

Latvijas un Īrijas parlamentu sadarbības grupa Saeimā pirmo reizi tika nodibināta 1996. gadā 6. Saeimas sasaukuma laikā. 12. Saeimā deputātu grupa sadarbībai ar Īrijas parlamentu darbojas no 2015. gada 29. janvāra. Grupas vadītājs ir Igors Pimenovs (Saskaņa).   

LATVIJAS DARBASPĒKS ĪRIJĀ

Kopš 2004. gada 1. maija Īrija ir atvērusi savu darba tirgu brīvai darbaspēka kustībai no jaunajām ES dalībvalstīm. To izmantodami, daudzi Latvijas iedzīvotāji ir devušies uz Īriju. Latvijas valstspiederīgo skaits Īrijā ir aptuveni 30 000. Saskaņā ar Sociālās aizsardzības departamenta apkopotajām ziņām 2017.gada pirmajos trīs mēnešos 322 Latvijas valstspiederīgo ir saņēmuši Īrijas personīgos sabiedrisko pakalpojumu numurus, kurus izsniedz, lai iebraukušie Latvijas iedzīvotāji varētu izmantot Īrijas nodokļu, sociālās apdrošināšanas un sociālās labklājības sistēmu piedāvātos pakalpojumus. Tas ir nedaudz vairāk nekā 2016.gada pirmajos trīs mēnešos – 277.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

  • Eksports:

1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta

2. Igaunija – 1 103 397 863 EUR jeb 11,45%

3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

37. Īrija – 25 628 137 EUR jeb 0,27%

  • Imports:

1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā

2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

27. Īrija – 45 804 057 EUR jeb 0,41%

  • 2016. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 71,43 milj. EUR (30. vieta).
  • Eksporta apjoms uz Īriju sasniedza 25,62 milj. EUR, kas ir par 4,44% jeb 0,79 milj. EUR vairāk nekā 2015. gadā.
  • Importa apjoms no Īrijas sasniedza 45,8 milj. EUR, kas ir par 8,32% jeb 3,52 milj. EUR vairāk nekā 2015. gadā.
  • Latvijai ar Īriju ir negatīva preču tirdzniecības bilance 20,18 milj. EUR apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Īriju: koksne un tās izstrādājumi (61,88%); augu valsts produkti (10,43%); tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (7,50%) un pārtikas rūpniecības produkti (6,29%).
  • Galvenās Latvijas importa preces no Īrijas: pārtikas rūpniecības produkti (55,90%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (18,73%); ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (17,83%).

Eksporta preces uz Īriju sadalījumā pa preču veidiem 2016.gadā

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 25 628 137 100%

Koksne un tās izstrādājumi

-          Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli68,01%

-          Malka apaļkoka 26,09%

15 858 240 61.88%

Augu valsts produkti

-          Kvieši un kviešu un rudzu maisījums 78,25%

-          Mieži 18,46%

2 672 224 10.43%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

-          Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes 61,08%

-          Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi 14,28%

-          Sieviešu vai meiteņu blūzes 11,15%

1 922 611 7.50%

Pārtikas rūpniecības produkti

-          Maize, mīklas izstrādājumi 24,48%

-          Sagatavotas vai konservētas zivis 9,43%

-          Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi 9,24%

-          Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti 8,80%

-          Gatavas mērces un produkti to gatavošanai 8,21%

-          Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas 7,47%

1 611 490 6.29%

Importa preces no Īrijas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 45 804 057 100%

Pārtikas rūpniecības produkti

-          Nedenaturēts etilspirts 92,39%

25 604 287 55.90%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-          Telefona aparāti 54,12%

-          Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces 10,86%

8 580 236 18.73%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-          Medikamenti 64,17%

-          Farmācijas izstrādājumi 18,69%

-          Smaržvielu maisījumi 16,33%

8 165 768 17.83%

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

Līdz 2016. gada beigām Latvijā tika reģistrēti Īrijas tiešo investīciju atlikumi 1,47 milj. EUR apmērā. Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Īrijā sasniedza 0,02 EUR.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES kopš 2000.gada

Uz Īriju

2016.gada 21.-22.novembrī Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte
2013. gada 13.-14. februāris Valsts prezidenta Andra Bērziņa darba vizīte

2008. gada 2.-4. novembris

Valsts prezidenta Valda Zatlera darba vizīte

2008. gada 23.-25. jūlijs

Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vizīte

2004. gada 1. maijā

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un ārlietu ministra Riharda Pīka vizīte Dublinā

2003. gada 9. aprīlī

Ārlietu ministres Sandras Kalnietes oficiālā vizīte

2002. gada 3. - 5. jūnijā

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizīte

No Īrijas

2015.gada 27.februārī Īrijas Eiropas lietu un datu aizsardzības ministra Dara Mērfija (Dara Murphy) darba vizīte Latvijā
2013. gada 6. jūnijs Īrijas premjerministra Endas Kenija (Enda Kenny) darba vizīte
2012. gada 7.-8. novembris Īrijas Eiropas lietu valsts ministres Lusindas Kreitones (Lucinda Creighton) darba vizīte

2008. gada 8.-9. decembris

Īrijas Eiropas lietu valsts ministra Dika Roča (Dick Roche) vizīte

2007. gada 20.-22. maijā

Īrijas prezidentes Mērijas Makalīzes (Mary McAleese) valsts vizīte

2006. gada 28. aprīlī

Īrijas premjera biroja ģenerālsekretāra vietnieka Eiropas un starptautisko attiecību jautājumos Eoina O'Līrija (Eoin O`Leary) darba vizīte

2006. gada 20. janvārī

Īrijas ārlietu ministra Dermota Aherna (Dermot Ahern) darba vizīte

2004. gada 6. maijā

Īrijas premjerministra Bertija Aherna (Bertie Ahern) vizīte

2003. gada 27. novembrī

Īrijas premjerministra Bertija Aherna (Bertie Ahern) vizīte

2003. gada 15. - 17. septembrī

Īrijas Eiropas lietu valsts ministra Dika Roča (Dick Roche) vizīte

2000. gada 12. - 13. janvārī

Īrijas ārlietu ministra Deivida Endrjūsa (David Andrews) vizīte

INFORMĀCIJAS AVOTI

Noslēgtie līgumi

Saites: