Latvijas Republikas un Filipīnu Republikas divpusējās attiecības

16.03.2016. 14:11

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Filipīnu Republiku tika nodibinātas 1991. gada 17. decembrī. Kopumā attiecības starp valstīm var raksturot kā labvēlīgas, bet mazaktīvas.

 

DIPLOMĀTISKIE PĀRSTĀVJI

No 2013.gada 18.jūnija Filipīnu vēstniece Latvijā (ar rezidenci Varšavā) Patrīcija Ena Villare-Paeza (Patricia Ann Villar Paez)

 

Goda konsuli

Latvijas intereses Filipīnās pārstāv goda ģenerālkonsuls Robert Lim Joseph (no 1994. gada 7. augusta).

Filipīnu intereses Latvijā pārstāv goda konsuls Dmitrijs Trofimovs (no 2009. gada 24. novembra).

 

 

TIKŠANĀS 

2006.gada 10.-11. septembrī ASEM samita ietvaros notika Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas tikšanās ar Filipīnu Republikas prezidenti Gloria Macapagal-Arroyo.

2013.gada 12.novembrī notika Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Filipīnu Republikas ārlietu sekretāru Albertu del Rosario (Albert F. del Rosario) ASEM ārlietu ministru sanāksmes laikā Deli, Indijā.

 

STARPPARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA 

2005. gada 1.-9. aprīlī Manilā, Filipīnās notika Starpparlamentu savienības 112. asambleja un padomes 176. sesija, kurā Latviju pārstāvēja Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre un deputāts Oļegs Deņisovs.

2011.gada 20.decembrī 11.Saeimā tika izveidota deputātu grupa sadarbībai ar Filipīnu parlamentu. Priekšsēdētājs – Valdis Liepiņš.

 

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ 

2006. gada oktobrī Mencendorfa namā bija skatāma Filipīnu mākslinieka Manuel D. Baldemor izstāde.

2011. gada 11.-15. oktobrī norisinājās Filipīnu kultūras nedēļa, kuras laikā mākslas muzejā Rīgas Birža bija apskatāma Pjēra Patrisio (Pierre Patricio) un Izabellas Eševari (Isabell Echevarria) glezniecības darbu izstāde.

 

VĪZAS 

Kopš 2008. gada 8. decembra Latvijas pilsoņi var ieceļot Filipīnās bez vīzas ar uzturēšanās ilgumu līdz 30 dienām. 

 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ 

Latvijas- Filipīnu tirdzniecības dinamika 2014.gadā pirmajos 3 ceturkšņos

Kopumā ekonomiskā sadarbība starp abām valstīm nav bijusi vērtējama kā intensīva. Tomēr Latvijas un Filipīnu tirdzniecība 2014.gada pirmajos trīs ceturkšņos sasniedza 1 211 238 EUR (101.vieta)

  • Eksports: 116.      Filipīnas – 311 322 EUR jeb 0,00%
  • Imports: 68.      Filipīnas – 899 916 EUR jeb 0,01%

Latvijai ir negatīva tirdzniecības bilance ar Filipīnām – 588 594 EUR apmērā.

Salīdzinot ar 2013.gada atbilstošo periodu, kopējais tirdzniecības apjoms ir samazinājies par 15.12% (eksports palielinājies par 116.74%, bet imports samazinājies par 29.88%).

Galvenās eksporta preces uz Filipīnām sadalījumā pa preču veidiem 2014.gada pirmajos 3 ceturkšņos, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

311 322

100%

Mašīnas, mehānismi; elektriskās   iekārtas:

156 276

50.20%

Koksne un tās izstrādājumi

55 522

17.83%

Pārtikas rūpniecības  produkti

45 974

14.77%

Optiskās ierīces un aparāti,   pulksteņi, mūzikas instrumenti

34 179

10.98%

Plastmasas un izstrādājumi no tām;   kaučuks un gumijas izstrādājumi

9 018

2.90%

Galvenās importa preces no Filipīnām 2014.gada pirmajos 3 ceturkšņos, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

899 916

100%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks   un gumijas izstrādājumi

572 322

63.60%

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi,   mūzikas instrumenti

123 576

13.73%

Mašīnas, mehānismi; elektriskās   iekārtas

89 604

9.96%

Pārtikas rūpniecības produkti

59 099

6.57%

Dažādas rūpniecības preces

43 566

4.84%

Latvijas un Filipīnu tirdzniecības dinamika laika posmā no 2008. gada līdz 2014.gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

583 855

760 518

2009

8 649

366 377

2010

103 199

465 187

2011

74 040

1 007   195

2012

95 147

1 250 061

2013Q3

143 636

1 283 430

2014Q3

311 322

899 916

Investīcijas (pēc LR Centrālās Statistikas pārvaldes un Latvijas bankas datiem)

Līdz 2015.gada 12.janvārim Filipīnu tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti, kā arī Latvijai nav tiešo investīciju atlikumi Filipīnās.

2014.gada 12.janvarī LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 4 Latvijas-Filipīnu kopuzņēmumi. Filipīnu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos veido 8 679.77 EUR. Lielākie investori – fiziskas personas. 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Filipīnu goda konsuls Latvijā

Latvijas goda ģenerālkonsuls Filipīnās